דירוג האג"ח של קבוצת דלק נחתך: שיקום החוב מוערך על ידי מידרוג בטווח של 65%-35%

חברת הדירוג חתכה ב-14 דרגות את דירוגן של איגרות החוב, שהיקפן כ-6 מיליארד שקל, לאור הערכה כי קבוצת דלק צפויה לכשל פירעון ברמת ודאות גבוהה • דלק: "מידרוג פעלה בחוסר מקצועיות ובחוסר תום לב"

יצחק תשובה/ צילום: גדעון לוין
יצחק תשובה/ צילום: גדעון לוין

קריסתה של קבוצת דלק : חברת מידרוג חתכה אתמול את דירוגן של איגרות החוב של דלק בלא פחות מ-14 דרגות, מ-A2 ל-Ca, לנוכח הערכתה כי החברה צפויה לכשל פירעון ברמת וודאות גבוהה.

"לאור זאת, דירוג איגרות החוב נקבע בהתאם למתודולוגית הדירוג של מידרוג לדירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פירעון ומכשירי חוב פגומים, ונקבע על פי הערכתנו לאומדן שיעור השיקום לאיגרות החוב, בהינתן כשל פירעון ולמידת אי הוודאות בהערכה זו", כתבה מידרוג.

הדירוג הנוכחי נמצא דרגה אחת מעל לדירוג הנמוך ביותר של מידרוג, שעומד על C ומשקף את כושר החזר החוב החלש ביותר. לקבוצת דלק, שנמצאת בשליטת יצחק תשובה, חוב של כ-6 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח, וכן חובות בנקאיים בהיקף של יותר מ-2 מיליארד שקל. 

שווי החברה נמוך ממיליארד שקל

בתגובה להורדת הדירוג, קרסו אתמול מחירי האג"ח של קבוצת דלק בעשרות אחוזים, לרמות שבין 16 אגורות ל-22 אגורות לאיגרת, המצביעות על הסתברות נמוכה ביותר לפירעון החוב במלואו. מחירים אלה משקפים תשואות שנתיות לפדיון שבין 2,067% בסדרת האג"ח הקצרה ביותר ל-90% בסדרות הארוכות יותר. לאחר שגם מניית קבוצת דלק צללה אתמול, היא משקפת לחברה שווי שוק של פחות ממיליארד שקל.

לדברי מידרוג, הציפייה לכשל פירעון באג"ח שהנפיקה קבוצת דלק, "נשענת על הערכתנו להרעה מהותית ברמת הנזילות והגמישות הפיננסית של החברה עם פרוץ משבר כלכלי ופיננסי עולמי חמור בשבועות האחרונים בעקבות התפרצות מגיפת וירוס הקורונה".

במידרוג ציינו כי "אירוע קיצוני זה של מגיפת הקורונה, שהוביל להאטה בפעילות הכלכלית בסין ובעולם כולו, גרר גם ירידה בביקוש לתוצרי אנרגיה. במקביל, אי הסכמות בין חברות OPEC בדבר קיצוץ מקביל בתפוקות הנפט, הובילו לירידה חדה במחירי חבית הנפט". 

כל אלה הובילו לירידה חדה של כ-60% ממתחילת השנה בשווי השותפות דלק קידוחים (שנמצאת בשליטת קבוצת דלק), ולהערכת מידרוג, חלה גם ירידה חדה בשווייה של החברה הבת איתקה, הפועלת בים הצפוני, בשל חשיפתה למחירי הנפט, במקביל לירידה חדה בשוויין של חברות דומות לה הנסחרות בחו"ל.

"אירועים אלה יצרו חוסר ודאות גבוה באשר ליכולת החברה למחזר את התחייבויותיה, להשלים עסקאות למימוש נכסים ולנצל את מידת הגמישות הפיננסית שעמדה לטובתה ערב משבר זה", כותבים במידרוג.

להערכת הדירוג, הוודאות הגבוהה לכשל פירעון נשענת על הפרות ביחס הביטחונות ואמות המידה הפיננסיות שבהן קבוצת דלק מצויה בשלב זה מול הבנקים, ואשר מעניקות לחלקם עילות להעמדה לפירעון מיידי של החוב. 

עוד ציינו במידרוג כי המשבר הנוכחי הגדיל את שיעור המינוף של קבוצת דלק לשיעור העולה על 90%, וכי יתרות הנזילות של החברה, שהסתכמו בכ-1 מיליארד שקל נכון לתחילת 2020, נשחקו מאז במידה משמעותית, לאחר שהחברה צמצמה אשראים בבנקים, בעיקר למול השחיקה בבטוחות, וכן פרעה אג"ח בהתאם ללוח הסילוקין. מידרוג מעריכה כי יכולת החברה לנצל את גמישותה הפיננסית בדמות נכסים הפנויים משעבוד - נשחקה משמעותית.

"לאור הערכתנו לכשל פירעון ברמת ודאות גבוהה, דירוג האג"ח מתבסס על המתודולוגיה של מידרוג 'דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פירעון ומכשירי חוב פגומים', ונקבע על פי אומדן שיעור השיקום לאיגרות החוב בהינתן כשל פירעון. מידרוג מעריכה את שיעור השיקום לאיגרות החוב בטווח שבין 35% ועד 65% לפי תרחיש הבסיס, ובחלק העליון של הטווח האמור", מציינת חברת הדירוג.

דלק: "מידרוג מתבססת על מידע שגוי"

מקבוצת דלק נמסר בתגובה כי "בשעה שהעולם כולו מצוי בעין הסערה של אחד המשברים הכלכליים הקשים ביותר, בתקופה שבה יש תנודתיות בכל השווקים בעקבות התפשטות מגיפת הקורונה, שמשפיעה על חברות בכל הסקטורים, פעלה מידרוג באופן לא אחראי ולא מקצועי. כל זאת, למרות שהחברה מסרה לה כי היא מתבססת על מידע שגוי ולא נכון, וכי אין זה סביר, אין זה מידתי ואין זה הגיוני לבחון חברה בנקודת הזמן הזו, על פי הערכים הנוכחיים הקיימים בשווקים, שאינם משקפים את הערכים האמיתיים של החברות, ובוודאי שאינם מהווים תמונת מצב נכונה, מדויקת ושלמה, שעל בסיסה ניתן להכין עבודה מקצועית ומהימנה.

"קבוצת דלק היא חברה חזקה ויציבה, שיש לה נכסים משמעותיים שפעילותם לא נפגעה כתוצאה מהמשבר העולמי. אנו סבורים כי אין זה הוגן, ואף לא רלוונטי, לקבוע באופן נחרץ מסקנות לגבי דירוג החברה, בשעה שהעולם כולו עובר טלטלה וענפים שלמים משותקים מפעילות, וזאת להבדיל מקבוצת דלק, שממשיכה לפעול ותמשיך ליהנות מתזרימי מזומנים מחברות המטה שלה, שממשיכות להפיק ולספק גז ונפט בהתאם להסכמי היצוא ולהסכמי השיווק שעליהם הן חתומות. 

"במקום להמתין להתבהרות הדברים ולקבלת מלוא הנתונים, כפי שהיה מצופה בשעה שכזאת, פעלה מידרוג בחוסר מקצועיות ובחוסר תום לב, בלי להביא בחשבון את המצב הנוכחי, ואנו רואים בה אחראית מלאה לכל נזק שייגרם לחברה ולמשקיעיה. קבוצת דלק היא חברה איתנה, בעלת נכסי גז ונפט מצוינים ובעלת יכולת וגמישות פיננסית, שיאפשרו לה לעבור בהצלחה את המשבר העולמי הנוכחי - משבר שמשפיע על כלל החברות והשווקים בעולם".

בתגובה לדברי קבוצת דלק, מסרה מידרוג: "חברת הדירוג מידרוג פועלת בהתאם למתודולוגיות הדירוג המתפרסמות על ידה, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ובהתאם לנוהליה. דירוגי מידרוג מציגים, על פי שיפוטה האובייקטיבי של מידרוג, את כושר החזר האשראי של המנפיקים המדורגים על ידה. מידרוג פועלת בשקיפות ובגילוי למול המשקיעים במכשירי החוב המדורגים על ידה ולמול כלל צרכני הדירוג". 

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988