רשות התחרות נגד המערכת הבנקאית בעניין הקרנות לנפגעי הקורונה: "התנהלותכם עלולה לפגוע בתחרות"

במכתב שנשלח למנכ"ל איגוד הבנקים ולמנכ"לים במערכת הבנקאית והגיע לידי "גלובס" מתריעה רשות התחרות על חשש להתנהלות שעלולה להיחשב להסדר כובל אסור

עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על רשות התחרות / צילום: יוסי זמיר
עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על רשות התחרות / צילום: יוסי זמיר

רשות התחרות, שבראשות הממונה מיכל הלפרין, יוצאת במתקפה כנגד ההתנהלות של המערכת הבנקאית כשהיא מטילה ספק בכך שהתנהלות איגוד הבנקים מול המדינה "בכל הנוגע להקמת והפעלת" קרנות הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים עומדת בתנאים שמתירים התנהלות מעין זאת, כשבכך היא מתריעה כי אפשר ומדובר בהתנהלות שעלולה להיות הסדר כובל אסור.

כך נכתב במכתב ששלח עו"ד מוטי כץ מהמחלקה המשפטית ברשות התחרות, שבעבר נקראה הרשות להגבלים עסקיים, לכל מנהלי הבנקים המסחריים ולמנכ"ל איגוד הבנקים איתן מדמון, ושהגיע לידי "גלובס". הפניה מרשות התחרות נוגעת לכך שאיגוד הבנקים מרכז את ההתנהלות מול הממשלה ומול הכנסת וגורמים אחרים בכל הנוגע לתנאי ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, שיוצאות לדרך בימים אלה בשל משבר הקורונה. את האשראי בערבות המדינה יכולים לספק רק הבנקים המסחריים.

במכתב שנשלח היום ושאליו מכותבים גם החשכ"ל רוני חזקיהו והמפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר מבהירה הרשות כי "בימים האחרונים הובאו לידיעת לממונה על התחרות פרטים על אודות מעורבות איגוד הבנקים, לכאורה בשם כלל הבנקים, במגעים מול המדינה בנוגע לקרנות הסיוע לעסקים בשל התפשטות נגיף הקורונה (קרנות הלוואה בערבות המדינה, שמטרתן לסייע לעסקים קטנים ובינוניים, ר"ש)".

משום כך, ממשיכה הממונה ומתריעה במכתבה החריף והחריג כי היא "שוקלת להחריג את שיתוף-הפעולה שבין חברי האיגוד בקשר עם הקרנות מתחולתו של גילוי הדעת (שמאפשר את פעילות האיגוד, ר"ש)". עם זאת, הממונה פתוחה לשמוע את עמדת הבנקים ואיגוד הבנקים ומאפשרת להם להשמיע את טענותיהם בהקשר זה עד 21 באפריל (יום שלישי הקרוב, ר"ש)".

למעשה, רשות התחרות מוציאה כרטיס צהוב בוהק לאיגוד הבנקים ודרכו לבנקים כולם, כי עליהם לחדול מלשתף פעולה ביחס לתנאי קרנות הסיוע כאמור. " בנסיבות אלה שיתוף-פעולה בין חברי האיגוד הנוגע לנושא שבליבת התחרות ביניהם - מתן אשראי לעסקים והתנאים בהם יינתן אשראי כאמור - עלול להעלות חשש משמעותי לפגיעה בתחרות ביניהם".

בהקשר זה מפרטת רשות התחרות כי "מקום בו הפניה לרשות עניינה הישיר או העקיף משא ומתן עסקי או מסחרי מולה, של הפונים או של חלק מהם" גורם לכך ש"שיתופי-הפעולה בין מתחרים" עלולים "להעלות כדי הסדר כובל אסור". עוד מוסיפה הממונה כי "קו פעולה שקבע איגוד עסקי לחבריו העלול לפגוע בתחרות ביניהם או שהמליץ לחבריו כאמור - דינו כדין הסדר כובל ביניהם, האסור אלא אם קיבל היתר על פי דין".

על כן קובעת רשות התחרות במכתבה לראשי המערכת הבנקאית ולמנכ"ל איגוד הבנקים כי "כך למשל פעולותיו של האיגוד לכאורה בשם הבנקים בנוגע לקרנות עלולות לעלות כדי משא ומתן מסחרי אל מול משרד האוצר. כן ראוי לציין שענף הבנקאות מאופיין במספר מצומצם של מתחרים וחסמי כניסה ומעבר גבוהים".

המכתב בנושא "מעורבות איגוד הבנקים במגעים מול המדינה בנוגע לקרנות הסיוע לעסקים" אינו הראשון שמוציאה רשות התחרות כנגד התנהלות משותפת של גורמים מענפים במשק בשל השלכות משבר הקורונה. לפני ימים אחדים הבהירה רשות התחרות לרשתות האופנה כי ועד הפעולה המשותף שהקימו לטובת התנהלות מאוחדת למול הקניונים - בשל משבר הקורונה - עלולה להיות מבחינתה הסדר כובל אסור.

מאיגוד הבנקים נמסר בתגובה כי "איגוד הבנקים מקפיד כמו תמיד על קיום כל הדינים החלים על פעילותו ובככל זה דיני התחרות וההגבלים העסקיים. מכתב הרשות שהגיע רק הבוקר יבחן ברצינות הראויה ותינתן לו התייחסות בהתאם". 

קיצפה של רשות התחרות אולי יוצא על מכתב ששלח איגוד הבנקים לאחרונה למנכ"ל האוצר, שי באב"ד, ושבו נכתב האיר האיגוד שורת קשיים שפוגעים לדעתו ולדעת הבנקים במימוש ה"הסכם להעמדת הלוואות לעסקים בערבות מדינה להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה".

באותו מכתב כתב מדמון לבאב"ד כי "אני פונה אליך בבקשה כי תשקלו מחדש את אופן פעילות הקרן, במטרה להגיע ליעד בו הקרן ממלאת את ייעודה אל מול הצרכים ההולכים וגדלים של העסקים הקטנים והבינוניים, ורמת הסיכון ואי הוודאות ההולכת ומתעצמת. היישום הראשוני של תהליך מתן האשראי במסגרת הקרן הזו, מביא למסקנה כי בתנאיה הנוכחיים, הקרן לא בנויה לספק מענה אמיתי לצרכי המשק בעת הזו. בעת הזו כולנו ביחד, בתיאום ושיתוף-פעולה, מצווים לעשות ככל הניתן לטובת הציבור והמשק. אני פונה אליך, על מנת לבחון ולהעריך מחדש את אופי הפעילות המיטבי של קרן זו, על מנת שתעמוד ביעדים שלה".

עוד כתב אז מדמון, במה שאולי עורר כעס בקרב גורמים במדינה, בין היתר, כי "המציאות הנוכחית, בה הממשלה טרם יישמה בפועל את החלטותיה באשר לאופן שבו הכספים שהובטחו מגיעים ליעדם בפועל, יוצרת ציפייה לא ממומשת. בעקבות כך, מצטבר כעס הולך וגדל כנגד המערכת הבנקאית, כספק פתרונות מיידי במשק הישראלי בעת הזו".

צרו איתנו קשר *5988