בתי המשפט יתחילו לפרסם גם החלטות של שופטים שניתנות ב"פיתקית"

לבקשת התנועה לחופש המידע ועמותת "הצלחה", מערכת המשפט החליטה להתחיל לפרסם באתר "נט המשפט" גם החלטות שניתנות ב"פיתקית" • הכוונה להחלטות קצרות שהשופטים יכולים "להדביק" על כתבי טענות או על גבי פרוטוקול הדיון

מנהל בתי המשפט, השופט יגאל מרזל / צילום: דוברות בתי המשפט
מנהל בתי המשפט, השופט יגאל מרזל / צילום: דוברות בתי המשפט

צעד חשוב של שקיפות: בימים האחרונים קיבלה מערכת המשפט החלטה חשובה - להתחיל לפרסם באתר "נט המשפט" גם החלטות של בתי המשפט שניתנות ב"פיתקית".

החלטות ב"פיתקית" הן החלטות קצרות שהשופטים יכולים "להדביק" על כתבי טענות או על גבי פרוטוקול הדיון. מדובר בהחלטות שעל-פי רוב הן טכניות אבל עד היום היו לעתים גם מהותיות.

ברירת המחדל של מערכת המשפט עד היום הייתה שהחלטות שניתנו ב"פיתקית" אינן מתפרסמות. ההחלטה לפרסם את החלטות ה"פיתקית" כברירת מחדל התקבלה בעקבות מאבק בנושא שניהלו התנועה לחופש המידע ו"הצלחה" - התנועה לקידום חברה הוגנת. שתי התנועות טענו כי עיקרון פומביות הדיון מחייב את פרסום ההחלטות ב"פיתקית", כמו את שאר ההחלטות ופסקי הדין.

העמותות טענו כי "קביעת ברירת מחדל שלפיה החלטות 'פיתקית' הן חסויות בפועל, עד להחלטה אחרת של בית המשפט, נוגדת את הדין באופן מובהק".

"הצלחה" והתנועה לחופש המידע גם צירפו לפניותיהם להנהלת בתי המשפט דוגמאות רבות של פסקי דין והחלטות מהותיות שניתנו ב"פיתקית", שלפי תוכנם אין חולק שהיה מקום לפרסם אותם, ושאין כל מניעה מלעשות כן.

הנהלת בתי המשפט מסרה בנוסף כי צוות שמינה מנהל בתי המשפט, השופט יגאל מרזל, כדי לעסוק בנושא, הורה לשופטים לעשות מעתה שימוש בהחלטות ב"פיתקית" רק לעניינים דיוניים טכניים, ולהימנע ככל שהדבר ניתן לכלול ב"פיתקית" החלטות מהותיות היורדות לשורש ההליך השיפוטי (כפי שקרה לעתים עד היום).

"הצלחה" והתנועה לחופש המידע מסרו כי הן מקוות שההחלטה תיושם במלואה על-ידי השופטים ובקרוב.