קבוצת דלק דוחה את גיוס ההון ליום ראשון

קבוצת דלק מכרה את מניותיה בחברת הפרדסים מהדרין לאיש העסקים בני ברון תמורת 74 מיליון שקל, ופרסמה תשקיף לגיוס הון • מחזיקי האג"ח דחו שוב את ההצבעה על העמדת החוב לפירעון מיידי • מניית דלק המשיכה להתרסק היום

קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, ממשיכה במימוש מהיר של נכסיה, לצורך הצטיידות במזומנים ועל רקע האפשרות כי מחזיקי איגרות החוב שלה יחליטו על העמדת החוב כלפיהם בסך 6 מיליארד שקל לפירעון מיידי.

נאמני שבע סדרות האג"ח של החברה החליטו בשעות הצהריים לדחות פעם נוספת את ההצבעה על העמדת החוב של החברה לפירעון מיידי, והודיעו כי המועד החדש של ההצבעה יהיה יום ד' 20 במאי.

בנוסף, הודיעו הנאמנים כי קודם להצבעה יתכנסו מחזיקי האג"ח לאסיפת התייעצות נוספת, שתתקיים ביום א' הקרוב, 17 במאי. הנאמנים הסבירו כי בינם לבין החברה מתקיים מו"מ, וכי התקבלו אצלם דרישות ממחזיקים מהותיים לדחות את ההצבעה מהיום. 

מקבוצת דלק נמסר כי "לאור דחיית האסיפות על ידי הנאמנים שהיו מתוכננות להמשך היום, ומאחר והקבוצה מתכוונת לפרסם עד ליום ראשון את המתווה המוצע שלה למחזיקים לחיזוק בטחונות והון, הוחלט לדחות את מועד הקיבול של ההנפקה מהיום עד ליום ראשון הקרוב".

הבוקר דיווחה קבוצת דלק, כי מכרה את מלוא החזקתה בחברת הקרקעות והפרדסים מהדרין, בתמורה ל-73.8 מיליון שקל במזומן. את המניות רכש איש העסקים בני ברון,  והמכירה בוצעה בעסקה מחוץ לבורסה לפי שער של 119.68 שקל למניה, המשקף פרמיה של 12.7% ביחס למחיר מניית מהדרין אתמול בבורסה. קבוצת דלק החזיקה עד כה ב-18.55% ממניות מהדרין, שאותן קיבלה אשתקד במסגרת דיבידנד בעין שחילקה החברה הבת לשעבר, חברת הפניקס.

הרוכש ברון, בן 60, הוא בעלי "קבוצת ברון", המחזיקה בחברות בנות בתחומי התעשייה, הנדל"ן והמלונאות. ברון, שהועסק בצעירותו בחברת מהדרין, סוגר כעת מעגל, לאחר שרכש כמעט 20% ממניות החברה, שנחשבת לתאגיד החקלאי הגדול והמוביל בישראל. עם שחרורו מהצבא, העניק ברון שירותי עיבוד פרדסים והובלה של פרי הדר למהדרין.

מניית מהדרין הגיבה היום להודעה בעלייה של יותר מ-4%, למחיר המשקף שווי חברה של כ-370 מיליון שקל. בעלת המניות הגדולה במהדרין היא קבוצת דיסקונט השקעות (דסק"ש), שבשליטת אדוארדו אלשטיין, שמחזיקה ב-40.2% ממניות מהדרין.

מכירה זו מגיעה בהמשך לשתי עסקאות שכבר ביצעה קבוצת דלק ולעסקאות נוספות שטרם נחתמו. מתחילת השנה מכרה קבוצת דלק את יתרת החזקתה (20%) בחברת IDE, תמורת 164 מיליון שקל, וכן את מניות השליטה (51.76%) בחברת כהן פיתוח תמורת 207 מיליון שקל.

כמו כן, דיווחה קבוצת דלק כי החברה הבת דלק ישראל חתמה על מזכר הבנות מחייב למכירת קרקעות פי גלילות ב-720 מיליון שקל לקבלן יחיאל אבו, וכי דלק ישראל גם מנהלת משא ומתן למכירת שתי תחנות כוח שבבעלותה לחברת רפק אנרגיה, תמורת 400 מיליון שקל. עסקאות אלו ישמשו בחלקן לצמצום התחייבויותיה של דלק ישראל בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל, ויסייעו לקבוצת דלק למצוא רוכש לדלק ישראל עצמה, שתיוותר עם פעילותה המרכזית, של הפעלת תחנות דלק וחנויות נוחות.

לקבוצת דלק חוב של כ-6 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח, ועוד כ-1.8 מיליארד שקל לבנקים השונים.

תשובה יצטרך להשקיע 48 מיליון שקל

במסגרת גיוס ההון המתוכנן פרסמה אמש קבוצת דלק תשקיף מדף לגיוס של 50-200 מיליון שקל, באמצעות הנפקה של חבילות מניות ואופציות, שמימושן המלא יניב לחברה עוד 25-100 מיליון שקל. החבילות יוצעו לציבור במחיר מזערי של 2,500 שקל לחבילה, וכל אחת מהן תכלול בתוכה 25 מניות רגילות במחיר של 100 שקל למניה, ו-12 אופציות מסדרה 7 ללא תמורה.

מהתשקיף עולה עוד, כי בעל השליטה יצחק תשובה, המחזיק בכ-65% מהון החברה, הודיע על כוונתו להשתתף בהנפקה, וזאת לפחות כדי לשמור על חלקו היחסי בחברה, קרי השקעה של לפחות 32 מיליון שקל ברכישת המניות ועוד כ-16 מיליון שקל בעת מימוש האופציות שיתקבלו בחבילה. 

מחיר ההנפקה של 100 שקל למניה משקף הנחה של 12% ביחס למחיר סיום המסחר אתמול והיום פתחה מניית קבוצת דלק את המסחר בירידה של כ-16% למחיר של כ-96 אגורות בלבד (המשקף שווי חברה של 1.2 מיליארד שקל בלבד - ירידה של 80% מתחילת השנה) בעוד שסדרת האג"ח הגדולה שלה ל"א מאבדת כ-5% מערכה ומשקפת תשואה שנתית לפדיון של 77%. 

את ההנפקה מובילה חברת החיתום דיסקונט קפיטל ועימה חברת לידר הנפקות וחברת אפסילון חיתום והנפקות. חברת גיזה זינגר אבן בניהולו של יריב פילוסוף משמשת כיועצת להנפקה. 

השפעה מהותית של משבר הקורונה

במסגרת פרסום תשקיף ההנפקה, נדרשה קבוצת דלק לפרסם גם עדכונים על השפעת משבר הקורונה על פעילויותיה המרכזיות, ובראשן זו המרוכזת בשותפות דלק קידוחים וזו המרוכזת בחברת איתקה. עדכונים אלו חושפים השפעה מהותית של המשבר בשל הנפילה במחירי הנפט הגולמי והגז הטבעי בעולם, וכן מעמידים בסימן שאלה את יכולתה של קבוצת דלק למשוך דיבידנדים מדלק קידוחים ומאיתקה בהיקף של 414 ממיליון שקל ב-2020 ושל 537 מיליון שקל ב-2021.

דלק קידוחים סיימה את 2019 עם הכנסות של 453 מיליון דולר ממכירת גז וקונדנסט, המשקפים הכנסות נטו של 359 מיליון דולר בניכוי תמלוגים. הדוחות לסיכום 2019 כוללים את טבלאות התזרים המהוון של מאגרי לוויתן ותמר לעתיד, שמהם ניתן ללמוד על תחזית ההכנסות נטו לשנים הבאות.

לפי טבלאות אלו צפתה החברה הכנסות נטו (לאחר הוצאות תפעול, מסים ותמלוגים) של 774 מיליון דולר ב-2020, ושל 739 מיליון דולר ל-2021. כעת עדכנה דלק קידוחים, כי בעקבות הירידה במכירות הגז הטבעי המופק ממאגרי תמר ולוויתן, היא צופה קיטון בתחזית ההכנסות נטו של 10%-20% ב-2020 ושל 5%-15% ב-2021.

ביחס לאיתקה, שפועלת בתחום הפקת נפט וגז בים הצפוני, מציינת קבוצת דלק כי לפי הערכת חברת NSAI, הרי שבשנת 2020 תירשם עלייה של 35% בהכנסות נטו (לאחר הוצאות הוניות, תפעול, נטישה ומס) בזכות האצה של פוזיציות גידור, אולם ב-2021 כבר תירשם נפילה של 76% בהכנסות נטו.

כך, מדובר בירידה מצטברת של 14% בשנתיים. לשם השוואה, ללא הגידור שביצעה איתקה אשתקד על מחירי הנפט והגז, הייתה נרשמת להערכת NASI ירידה של 94% בהכנסות נטו של איתקה ב-2020 ושל 84% ב-2021 (כלומר ירידה מצטברת של 90% בשנתיים). 

צרו איתנו קשר *5988