בעלי החברות מגיבים למשבר: מי הכניס יד לכיס ומי נסוג מעסקה

דוד פתאל צפוי להזרים יותר ממחצית מסכום ההנפקה שמתכננת חברת המלונות שלו • נטו אחזקות סופגת ירידה של 30% בתמורת ביכורי השדה • שותפות רציו חתמה על עסקה למימון פיתוח פרויקט "לוויתן"

החברות הנסחרות בבורסת תל אביב, בעלי השליטה בהן ומנהליהן ממשיכים להגיב לשינוי בתנאי השוק בעקבות התפרצות וירוס הקורונה והשפעותיו על הכלכלה. בימים האחרונים נרשמו שלל עדכונים על מהלכים עסקיים, הכוללים שינוי תנאי עסקות, השלמה או לחלופין עיכוב וביטול עסקות, וכן והזרמות הון ועסקות מימון משמעותיות.

חברת המלונות פתאל החזקות , אחת הנפגעות העיקריות והישירות ממשבר הקורונה, שהקפיא לחלוטין את פעילותה, מעוניינת לגייס כ-100 מיליון שקל בהנפקת זכויות לבעלי המניות הקיימים, ומי שצפוי להזרים יותר ממחצית הסכום בהנפקה (57 מיליון שקל) הוא בעל השליטה ומייסד החברה, דוד פתאל, בהתאם להחזקותיו בחברה.

את הנפקת ההון מעוניינת פתאל לבצע במקביל לשינוי שיתבצע בתנאי שטרי הנאמנות לאג"ח שלה, וזאת בשל הערכת החברה כי על רקע הפגיעה הקשה שספגה מהמשבר, במהלך השנה הנוכחית היא "לא תעמוד באחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות" שלהן התחייבה.

מחזיקי האג"ח צפויים להצביע בימים הקרובים לגבי ויתור זמני (waiver) על חלק מאמות המידה שבהן נדרשת פתאל לעמוד, כדי להימנע מהעמדה אפשרית של החוב לפירעון מיידי. לפתאל החזקות שתי סדרות אג"ח בהיקף מצרפי של כ-1 מיליארד שקל, הנסחרות בתשואות של 11%-8%. חברת מידרוג הודיעה היום על הורדת דירוג המנפיק ודירוג אג"ח החברה מ-A1 ל-A3 והותרתו תחת בחינה (Credit Review) עם השלכות שליליות.

בהתאם לפגיעה האקוטית בפעילותה, מציגה מניית פתאל החזקות את אחת התשואות הגרועות בבורסה מתחילת השנה, לבטח במדד ת"א-35, ואף שפתחה את שבוע המסחר בעליות חדות (כחלק מהכיוון הכללי של הבורסה), מתחילת השנה היא צללה קרוב ל-70%.

בעדכון הנוכחי מעריכה פתאל כי 73 מ-183 מלונות פעילים שלה (ב-18 מדינות) ייפתחו עד לסוף הרבעון השני, ו-110 מהם "יישארו סגורים בשלב זה". עוד העריכו בפתאל כי "ברבעונים השלישי והרביעי של 2020 שיעורי התפוסה במלונות הקבוצה, שייפתחו, יהיו נמוכים באופן משמעותי מאוד ביחס לשיעורי התפוסה ברבעונים המקבילים ב-2019". בסך הכל בידי פתאל כ-17 אלף חדרים במלונות שבהם היא בעלת הזכויות (חלק עם שותפים) וכ-26 אלף חדרים במלונות שהיא שוכרת או מנהלת. בישראל לחברה כ-9,000 חדרים.

עוד העריכה פתאל כי הפעולות שנקטה ותנקוט כדי להתמודד עם המשבר, במטרה לצמצם את הוצאות החברה יחד עם מהלכי מימון מחדש לנכסים, הכנסת שותפים ומכירת מלונות (באירופה) וקבלת הלוואות בערבות מדינה, יחד עם הנפקת הזכויות המתוכננת, יאפשרו לה "לעמוד בכל התחייבויותיה בשנה הקרובה".

המהלכים האחרונים של החברות בבורסה אחרי החזרה לשגרה
 המהלכים האחרונים של החברות בבורסה אחרי החזרה לשגרה

ירידה של 30% בתמורה לנטו

מי שנאלצה להוריד במחיר עסקה שעליה סיכמה לראשונה לפני כחצי שנה, היא ענקית המזון נטו אחזקות , שנמצאת בשליטת היו"ר דודי עזרא. החברה חתמה על הסכם למכירת החזקותיה (50%) בספקית התוצרת החקלאית "ביכורי השדה דרום" תמורת 215 מיליון שקל לשותפיה בחברה, האחים ששי ואילן שבע. נתוני העסקה שמציגה נטו משקפים ירידה של קרוב ל-30% בתמורת המכירה, ושל קרוב ל-60% ברווח ממנה לעומת מתווה העסקה הקודם.

הצדדים סיכמו בנובמבר 2019 על עסקה שבה עמדה התמורה על 300 מיליון שקל, במה שצפוי היה להניב לנטו רווח הון של כ-160 מיליון שקל לפני מס, וכעת בתנאיה החדשים התכווץ ל-67 מיליון שקל לפני מס.

בעוד שבעסקה הקודמת שסוכמה בין הצדדים, חלק מהתמורה תוכננה להיות מוענקת לנטו באמצעות הקצאת מניות, כעת עדכנה נטו כי 15 מיליון שקל מהתמורה שולמה במועד החתימה, והיתרה תשולם ב-36 תשלומים חודשיים שווים, באמצעות הלוואת מוכר.

מכירת החזקותיה של נטו בביכורי שדה דרום איפשרה לאחים שבע לקדם את תוכניותיהם להנפקת חברת ביכורי שדה אחזקות, שבאמצעותה הם מחזיקים בספקית הירקות והפירות - ואשר נתח ממניותיה תוכננו להיות מוקצות לנטו, אבל המשבר בשווקים שהגיע זמן קצר לאחר מכן גרם לביטול ההנפקה, וגם העסקה הקודמת מול נטו.

רני צים נסוג מרכישת מידאס

עסקת מכירה שבוטלה כעת, היא זו של מניות השליטה (62%) בחברת הנדל"ן מידאס  על ידי רני צים מרכזי קניות - שותפתה בפעילות של הקמת וניהול מרכזים מסחריים ביישובים ערביים - תמורת כ-50 מיליון שקל. המוכרים, ובהם קורין אוונס, יוסף ורן שטיינמן, יאיר רוטלוי ואבישי אברהם, חתמו בראשונה על מזכר הבנות מול רני צים בסוף פברואר, וכעת החברה עדכנה על ביטולו.

עסקה זו, בעת שסוכמה לראשונה, היתה השלישית שעליה סיכם איש העסקים רני צים בתוך פחות מחודש. עסקות אלה כללו גם סיכום למתן הלוואה של קרוב ל-50 מיליון שקל לחברת האנרגיה ברנמילר, באמצעות החברה הבורסאית, ורכישת מניות השליטה בחברת האשראי החוץ-בנקאי פי.אל.טי פיננס, באמצעות חברה פרטית של צים - עסקות שעדיין לא הושלמו כמתוכנן.

עסקת מימון גדולה שסוכמה בימים האחרונים, היא של שותפות חיפושי הנפט והגז רציו, שעדכנה כי "הגיעה להבנות בלתי מחייבות עם כמה מממנים פוטנציאליים", להעמדת הלוואה בסכום כולל של 600-650 מיליון דולר. על פי ההבנות, ההלוואה תועמד לשבע שנים, "עם תקופת גרייס של כשלוש שנים על תשלומי קרן ההלוואה, ולאחר מכן תיפרע לשיעורין בהתאם ללוח הסילוקין".

מדובר במימון חלקה של רציו בעלויות הפיתוח של פרויקט קידוח הגז "לוויתן", אחרי תהליך שערכה רציו "לבחינת חלופות לפירעון ההלוואה שהועמדה בידי קונסורציום מממנים לחברה בת של השותפות בעלויות הפיתוח של פרויקט לוויתן".

ברציו הסבירו, כי "מסגרת ההלוואה החדשה תשמש למימון מחדש של ההלוואה הקיימת, כאשר יתרת המסגרת תהיה זמינה למשיכה במהלך תקופת ההלוואה החדשה ותוכל לשמש את השותפות לכל מטרה, לרבות לביצוע השקעות נוספות לפיתוח פרויקט לווייתן, פירעון סדרות האג"ח שהנפיקה החברה הבת רציו חיפושי נפט ועוד".

עסקות חדשות לחברות להב ואלמור

עוד שתי עסקות בולטות שהושלמו בימים האחרונים, הן עסקה למכירת מניותיה של קבוצת דלק בחברת מהדרין, תמורת כ-74 מיליון שקל, לידי איש העסקים בני ברון (כחלק מגל מימוש הנכסים שמבצעת החברה שבשליטת יצחק תשובה), ושל חברת הנדל"ן להב, לרכישת מתקנים סולאריים בהספק מצטבר של קרוב ל-5 מגוואט, תמורת כ-37 מיליון שקל.

חברת הפרויקטים אלמור חשמל עדכנה כי חתמה על הסכם בהיקף כולל של עד 142 מיליון שקל מול חברת בינת תקשורת מקבוצת רד-בינת, להקמת חוות שרתים בהר חוצבים שבירושלים. במסגרת ההסכם בין הצדדים נקבע כי אלמור תשמש קבלן ראשי לביצוע עבודות בפרויקט תמורת כ-86 מיליון שקל, וכי לרד-בינת יש אפשרות להזמין מאלמור עבודות נוספות בתמורה המוערכת ב-56 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988