"אנחנו חווים פגיעה בחלק מתחומי הפעילות, אבל השימוש הגובר בתקשורת מהווה הזדמנות עבור בזק"

כך לדברי שלמה רודב, יו"ר הקבוצה, שסיכמה את הרבעון הראשון של 2020 עם ירידה קלה בהכנסות לכ-2.2 מיליארד שקל, וברווח התפעולי שהתכווץ ב-8.8% ל-466 מיליון שקל, אך עם עלייה ברווח הנקי של כ-10.7% לכ-332 מיליון שקל

שלמה רודב, יו"ר בזק / צילום: רמי זרנגר
שלמה רודב, יו"ר בזק / צילום: רמי זרנגר

קבוצת בזק  מסכמת את הרבעון הראשון של 2020 עם הכנסות של כ-2.2 מיליארד שקל, ירידה של כ-3.1% לעומת הרבעון המקביל, ורווח תפעולי שהסתכם ב-466 מיליון שקל, ירידה של 8.8%, אולם הרווח הנקי ברבעון עלה בכ-10.7% מהתקופה המקבילה לכ-332 מיליון שקל. לכך תרמה ירידה של 66% בהוצאות המימון, בשל עדכונים אקטואריים בהפרשות לעובדים וירידה בהוצאות ריבית עקב פירעון הלוואות ואג"ח.

בזק נשלטת בידי חברת בי קומיוניקיישנס, שבשליטת קרן סרצ'לייט מארה"ב ואיש העסקים דוד פורר. מתחילת השנה המניה ירדה בכ-2% ושווי החברה הוא כ-7.5 מיליארד שקל.

ה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הרבעוני הסתכם ב-918 מיליון שקל והתזרים החופשי ב-436 מיליון שקל. לנוכח מגפת הקורונה, בזק עדיין אינה מספקת תחזית שנתית. לדברי יו"ר החברה, שלמה רודב, בזכות היערכות מוקדמת ויכולות תפעוליות גבוהות, החברות בקבוצת בזק הצליחו להתמודד היטב עם האתגרים שנבעו מהמגפה. 

רודב הוסיף כי "אנו חווים אמנם פגיעה בחלק מתחומי הפעילות שלנו, כמו הכנסות משירותי נדידה סלולריים ומכירות קמעונאיות, אבל השימוש הגובר בשירותי תקשורת שונים וההישענות ההולכת וגדלה על שירותי תקשורת מהווים הזדמנות של ממש עבור קבוצת בזק".

בזק קווי מסכמת את הרבעון עם הכנסות של קצת מעל מיליארד שקל, ירידה של 2.4% מהרבעון המקביל המוסברת בעיקר בקיטון בהכנסות משירותי טלפוניה, בעוד שאר הסעיפים נותרו יציבים.

מתברר שלמרות פריסת הסיבים המסיבית של פרטנר וסלקום, השקת חבילת ה-500 מגה בהוט, ועל אף הרגולציה החונקת, בזק הצליחה לייצב את מצבת לקוחות האינטרנט הקמעונאיים שלה: איבדה ברבעון אלף מנויים בלבד בשוק הקמעונאי, לעומת כ-7,000 בשוק הסיטונאי.

"התמודדנו בהצלחה רבה עם העלייה החדה בהיקפי השימוש שהגיעו לשיאים חדשים", מסר מנכ"ל בזק, דודו מזרחי. "אנו רואים היווצרות הזדמנויות חדשות כמו למשל במגזר החרדי, העובר מהפכה של ממש המתבטאת בשימוש רב יותר בשירותי תקשורת מתקדמים".

תוצאות הרבעון הראשון של קבוצת בזק
 תוצאות הרבעון הראשון של קבוצת בזק

 השיפור היחסי בהכנסות yes פיצה על הירידה בפלאפון

השנה החליטה בזק למסור לראשונה נתונים המאחדים את פעילות החברות הבנות פלאפון, בזק בינלאומי ו-yes. במסגרת זו ניתן לראות שהשיפור היחסי בהכנסות yes פיצה על הירידה בפלאפון.

ההכנסות של שלוש החברות הסתכמו במעל 1.2 מיליון שקל, ירידה של כ-2.7%, אך הרווח הנקי גדל מ-6 מיליון שקל ברבעון המקביל ל-20 מיליון שקל ברבעון המדווח.

פלאפון רשמה ברבעון הכנסות של 573 מיליון שקל, ירידה של 0.9%, בעוד שההכנסות ממכירת ציוד קצה דווקא צמחו ב-4.3% ל-168 מיליון שקל, ולדברי החברה היו צומחות יותר אלמלא הקורונה.

פלאפון עברה להפסד נקי של 2 מיליון שקל, לעומת רווח של 2 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה-ARPU (הכנסה חודשית ממנוי) הסתכמה ב-58 שקל, ירידה של 2 שקלים מרבעון קודם, ומספר המנויים עלה ב-31 אלף ברבעון הראשון.

ב-yes נרשמו ירידה קלה בהכנסות ל-338 מיליון שקל, לצד שיפור ברווחיות ועלייה במספר המנויים לראשונה מ-2018 - עם צירוף כ-1,600 מנויים. ירידה בהוצאות התפעוליות סייעה לגידול ב-EBITDA ל-50 מיליון שקל, ולמעבר מהפסד לרווח נקי של 14 מיליון שקל.

בדוחות נכתב כי על בסיס הערכת שווי של גורם חיצוני (חברת פרומתאוס), קבוצת בזק הכירה בהפסד בגין ירידת ערך בסך כ-78 מיליון שקל ב-yes. ההפסד יוחס לסעיפי רכוש קבוע, זכויות שידור ונכסים בלתי מוחשיים. 

בבזק בינלאומי הרבעון הסתיים עם ירידה של 7% בהכנסות ל-317 מיליון שקל, אך עם יציבות יחסית ב-EBITDA וברווח הנקי שהגיעו ל-80 מיליון שקל ו-27 מיליון שקל, בהתאמה. 

צרו איתנו קשר *5988