מועצת תאגיד השידור עומדת להתפזר; מי ייפקח על "בור תקציבי" של 40 מיליון שקל?

רובה המכריע של מועצת תאגיד השידור תסיים את כהונתה השבוע, ועד שלא ימונו לה לפחות עוד חמישה חברים, תקציב בהיקף של כ-750 מיליון שקל יישאר ללא פיקוח • תאגיד השידור: "ההנהלה נערכת לקיצוצים במינימום פגיעה בעובדים ובתוכן"

אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור "כאן" / צילום: דן חיימוביץ
אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור "כאן" / צילום: דן חיימוביץ

בסוף השבוע צפויה מועצת תאגיד השידור לסיים את כהונתה, זאת לאחר שמועד המינוי של שמונה מתוך תשעה חברי מועצה מכהנים יגיע לקיצו, ובפועל יישאר בתפקיד חבר מועצה אחד - מה שלא יאפשר קוורום.

המועד המקורי בו הייתה אמורה להסתיים הקדנציה של מרבית החברים במועצה, חל כבר לפני חודש, עמוק בתוך משבר הקורונה. באותה תקופה הוכן על-ידי הממשלה תזכיר לחוק, שעסק במינויים בתקופת החירום ושאמור היה לאפשר הארכה של חמישה חודשים לבעלי תפקידים כמו במועצת התאגיד.

נוסף על כך, בחוות-דעת משפטית שהונחה בפני המועצה, הצביעו חבריה עצמם בעד הארכת כהונתה עד לתום המשבר, אולם המהלך הגיע לידי משרד המשפטים שם נבחן האם בסמכותה של המועצה לעשות זאת, והוחלט שלא. 

למעשה, לאחר שתסתיים כהונת חברי המועצה בסוף השבוע, ייוותר חבר מועצה אחד בלבד שמינויו עדיין בתוקף - שלומי שטיין. מה שאומר שעד שלא ימונו לפחות עוד חמישה חברי מועצה, התקציב של התאגיד, בהיקף של כ-750 מיליון שקל, יישאר ללא פיקוח.

תקצוב התאגיד לא השתנה

למנכ"ל התאגיד אלדד קובלנץ פיזור המועצה מגיע בעיתוי נוח במיוחד. ל"גלובס" נודע כי בשבועות האחרונים מתנהל ויכוח בין חברי המועצה לקובלנץ אודות מה שמכנים מקורות בתאגיד "בור תקציבי של 40 מיליון שקל". למועצה מונה לא מזמן סמנכ"ל כספים חדש, ובבדיקה שהוא ערך התברר כי התאגיד עלול לחרוג ב-40 מיליון שקל מתקציבו.

בהנהלת התאגיד הסבירו את אותה החריגה בירידה בהכנסות שנובעות ממשבר הקורונה, אולם חברי המועצה דווקא לא השתכנעו: כל הכנסות התאגיד בשנה הקודמת מפרסום עמדו על כ-90 מיליון שקל, ולכן הסיכוי שבחודש אחד איבדו 40% מהם בגלל הקורונה לא נראה סביר.

יותר מזה, תקציב התאגיד הוא קבוע ונקבע על-פי חוק תאגיד השידור הציבורי. כך שבעוד שאמצעי המדיה האחרים ספגו מכה קשה בתקופה זו, כי כל המודל הכלכלי שלהם בנוי על פרסום - הרי שהתאגיד לא נפגע בינתיים כי תקצובו לא השתנה.

על-פי מקורבים קובלנץ, הציג פירוט מדויק של המצב שבעטיו נוצר הבור, ושייך זאת בין היתר לירידה מהכנסות בפרסום, אך לא רק להן. כך או כך, חברי המועצה המליצו לקובלנץ לבצע קיצוץ בתקציב אך בלי לפגוע באופן משמעותי בעובדים, ובלי לעצור גיוסים, קידומי עובדים וכדומה.

בימים האחרונים פנה קובלנץ לנציגי העובדים בתאגיד כדי לגייס אותם לקיצוץ. בתחילה דובר על כך שכל העובדים ינצלו את ימי החופש שלהם, מהלך שהוועד וארגון העיתונאים היה נכון ליישר איתו קו. אולם לאחרונה התברר כי הפגיעה בעובדים עלולה להיות משמעותית יותר ולגלוש גם למהלכים שיפגעו במשכורתם.

לפני כשבועיים נערכה ישיבה במועצה שדנה בתקציב, אך הדיון בנושא צפוי לעלות מחדש לאחר שיוחלט על צעדים אופרטיביים. בעבר התערבה המועצה כשההנהלה ניסתה להוביל מהלכים שנתפסו כפוגעים בעובדים. למשל, כשההנהלה החליטה בתחילת משבר הקורונה להוציא עובדים לחל"ת או לשנות את לוח השידורים, נדרש קובלנץ על-ידי המועצה להסביר את המהלכים, ואת חלקם הוא נאלץ לשנות.

נזכיר כי בעבר נהנה קובלנץ מתמיכה רחבה של כל חברי המועצה, אולם בעקבות פרסום פרשת "הרשימות השחורות" נוצרו בקיעים ראשונים במערכות היחסים שלו עם חלק מהחברים, ובראשם יו"ר מועצת התאגיד גיל עומר, שגם נמנע מלהצביע עבורו במכרז על בחירת מנכ"ל חדש. לאחר שקובלנץ התמנה לפני כשנה למנכ"ל קבוע, החלו הבקיעים להפוך לסדקים של ממש, והמועצה הפכה ברובה ללעומתית לקובלנץ.

קשה להמעיט בחשיבותה של מועצת תאגיד מתפקדת. כדי למנוע התערבויות פוליטיות ולשמור על עצמאותו, נבנה התאגיד באופן כזה שהוא איננו כפוף לשום גורם ממשלתי, והגורם היחיד שמפקח עליו הוא מועצת התאגיד. חברי המועצה מתמנים על-ידי ועדת איתור שבראשותה עומד השופט אילן שיף.

הצוות המשפטי יצא לחל"ת

מועצת התאגיד אמורה למנות 12 חברים, אולם כבר כמעט שנתיים מניינם אינו מלא לאחר ששלושה חברי מועצה פרשו, כל אחד מסיבותיו הוא. כבר לפני שבועות רבים העבירה ועדת האיתור לשר התקשורת דאז דוד אמסלם שלושה שמות של חברי מועצה  שאמורים היו לקבל את אישורו. בהמשך נפגשו חברי ועדת האיתור עם חברי המועצה שכולם הביעו רצון להמשיך לקדנציה נוספת, כדי לגבש החלטה על מי מהם ימליצו. זמן מה לפני הבחירות הועברה גם רשימה זאת לשר. ועדת האיתור התכוונה להמשיך לפעול גם בעת משבר הקורונה, אולם במשרד התקשורת הוציאו לחל"ת את הצוות המשפטי שמלווה אותה, כך שבפועל לא ניתן היה להמשיך.

כאמור, לוועדה הועברו שלושה מועמדים שאינם חברי מועצה ולפחות עוד שלושה חברים מתוך המועצה הקיימת. על-פי מקורבים, הוועדה מתכוונת להותיר בתפקיד לפחות מחצית מחברי המועצה המכהנים.

נדגיש כי לשר התקשורת אין סמכות להתערב במינויים. במקרה של חברי המועצה הוא מהווה מעין "חותמת גומי" ואמור לאשר את המינויים כמקשה אחת. כך שאם השר יחתום על המינויים, לתאגיד יכולה להיות מועצה מתפקדת תוך ימים ספורים. 

עמותת "הצלחה": "הצורך הוא בהול"

השבוע, לאחר שיצאה הודעה מטעם מועצת התאגיד על כך שהיא מסיימת את כהונתה, שלח עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת "הצלחה", מכתב לשר התקשורת הנכנס, יועז הנדל, שבו דחק בו להשלים את ההליכים למינוי חברי מועצת התאגיד, שכן אם לא יעשה זאת, "הצלחה" תפנה לעזרת בית המשפט.

"עמדת מרשתי" כותב מן, "שאף זכתה לחיזוק באמצעות חוות-דעת משפטית שניתנה למועצת התאגיד על-ידי יועמש"ית התאגיד, היא שהפרשנות הראויה להוראות החוק אינה מאפשרת את הפעלת התאגיד בלא שבכל עת מכהנת מועצה הממלאת את תפקידי הפיקוח, הבקרה והאישור על פעולת התאגיד והנהלתו". 

עו"ד אלעד מן / צילום: תמר מצפי
 עו"ד אלעד מן / צילום: תמר מצפי

לדבריו, "מעת שהוחלט כי הפרשנות המשפטית בה אוחז משרד המשפטים היא אחרת, הרי שקם צורך בהול אף יותר להשלים את תהליך מינוי המועצה הבאה בלא דיחוי נוסף. עניין זה מקבל משנה תוקף נוכח העובדה שככל הידוע למרשתי, הועברו לידי כבוד השר המלצות ועדת האיתור למינוי חברים למועצה הנכנסת, באופן שיאפשר את תחילת פעולתה בהקדם".

עוד מוסיף עו"ד מן כי "נוכח העובדה שעל-פי הפרשנות בה מחזיקים משרד התקשורת והתאגיד, תסתיים תקופת כהונתו של חבר המועצה, מר שלומי שטיין, רק בחודש אוגוסט השנה - הרי שיש להבהיר כי הוא זכאי מכוח כהונה זו לקבל את כל המידע והמסמכים הנוגעים ונחוצים למילוי תפקידו גם בעת שלא מתקיים קוורום לכינוס המועצה.

"תפקידו של חבר מועצה אינו מתמצה רק בהפעלת הסמכות המוקנית לו לקבלת החלטות במליאת המועצה או בוועדות המשנה שלה, אלא בפיקוח ובקרה מתמידים והזכות להפנות שאילתות ולקבל מידע לצורך פיקוח מתמיד על פעולות התאגיד והנהלתו. פרשנות הגורסת כי בהיעדר מניין חוקי לכינוס המועצה, מתאיינות גם סמכויות והרשאות אחרות של חבר מועצה לרבות הזכות לקבל מידע - היא פרשנות בלתי סבירה בעליל הסותרת את תכלית החקיקה ואת מהות תפקידם של חברי המועצה", כתב מן.

מהנהלת תאגיד השידור "כאן" וממועצת התאגיד נמסר בתגובה: "הירידה בהכנסות מפרסום בשל משבר הקורונה מהווה גורם משמעותי בפגיעה בתקציב התאגיד. למועצה הוצג דוח המצביע על חוסר תקציבי הן כתוצאה ממשבר הקורונה והן מסיבות נוספות. הנהלת התאגיד נערכת לקיצוצים במינימום פגיעה בעובדים ובתוכן".

מטעמו של שר התקשורת נמסר: "השר הנכנס, ח"כ יועז הנדל, נכנס לתפקידו ולומד את הדברים, מבין את הדחיפות ואת החשיבות ויגבש החלטה בעניין". 

מוועד העיתונאים בתאגיד נמסר בתגובה: "הנהלת התאגיד קיימה מספר דיונים עם נציגות העובדים בנושא הקיצוצים הצפויים, ועניין השעות הנוספות לא עלה לדיון ובטח שלא הוסכם. אחרי שההנהלה הודיעה לעובדים על שינוי מדיניות בנושא השעות הנוספות, פנינו להנהלה בבקשה להבהרות, ואנחנו ממתינים לתשובות".

צרו איתנו קשר *5988