מזקקות הפסדים: הירידה החדה במחירי הנפט הובילה את בזן ופז להפחתות מלאי ולהפסדים כבדים

בזן הציגה ברבעון הראשון השנה הפסד של כ-146 מיליון דולר, ואצל פז הסתכם ההפסד ב-97 מיליון שקל - החלה לבחון דרכי היפרדות מבית הזיקוק • שתי חברות הזיקוק ביצעו ברבעון הראשון הערכות שווי לבתי הזיקוק שבבעלותן, שהיו גבוהות מהשווי הרשום בספריהן, ולכן הן לא נדרשו לבצע הפחתות בגין פעילות הזיקוק

משאבת נפט בטקסס / צילום: Eric Gay, Associated Press
משאבת נפט בטקסס / צילום: Eric Gay, Associated Press

קריסת מחירי האנרגיה בעולם ברבעון הראשון של 2020, בעקבות התפרצות משבר הקורונה, הובילה להפסדים כבדים במגזרי זיקוק הדלקים של שתי חברות הזיקוק הישראליות, בזן  ופז . הפסדים אלו הובילו את בזן להציג ברבעון הראשון השנה הפסד של 145.7 מיליון דולר, בעוד שאצל פז הסתכם ההפסד ב-97 מיליון שקל.

לשם השוואה, ברבעון הראשון אשתקד רשמה בזן רווח נקי של 62.6 מיליון דולר (ורווח נקי של 99.3 מיליון דולר ב-2019 כולה). פז הציגה ברבעון המקביל אשתקד רווח נקי של 85 מיליון שקל, אולם סיכמה את 2019 כולה עם הפסד של 262 מיליון שקל, עקב הפרשות של 566 מיליון שקל בגין ירידת ערך מוניטין שנאלצה לרשום.

בזן, שבשליטת עידן עופר, מחזיקה ומפעילה בתי זיקוק בחיפה, בעוד שפז, המתנהלת ללא גרעין שליטה, מחזיקה ומפעילה את בית הזיקוק באשדוד. יש לציין כי הן בזן והן פז ערכו ברבעון הראשון הערכות שווי לבתי הזיקוק שבבעלותן; הערכת השווי של ארנסט אנד יאנג קבעה לפעילות הדלקים של בזן שווי של 1.7 מיליארד דולר, ואילו הערכת השווי של BDO זיו האפט קבעה לבית הזיקוק באשדוד שווי של 805 מיליון דולר.

הערכות שווי אלו היו גבוהות מהשווי הרשום בספרים, ולכן שתי החברות לא נדרשו לבצע הפחתות בגין פעילות הזיקוק ברבעון הראשון.

בזן: הפסד של 177 מיליון דולר במגזר הדלקים

ברבעון הראשון של 2020 רשמה בזן ירידה של 9.5% בהכנסות מגזר הדלקים שלה ל-1.23 מיליארד דולר, והפסד מגזרי של 177 מיליון דולר. הפסד מגזרי זה כלל EBITDA (רווח תפעולי לפני פחת והפחתות) שלילי של 150 מיליון דולר, וכן הוצאות פחת והפחתות בהיקף של 27 מיליון דולר. לשם השוואה, ברבעון המקביל אשתקד רשמה בזן רווח של 66 מיליון דולר במגזר הדלקים שלה, ואילו ב-2019 כולה רשם מגזר זה רווח של 130 מיליון דולר.

אצל פז מהווה מגזר הזיקוק פעילות מצומצמת יותר, ומשכך גם השפעתו על הדוחות הכלליים הייתה מתונה יותר. ברבעון הראשון ירדו הכנסות מגזר הזיקוק של פז ב-12% ל-2.3 מיליארד שקל, והובילו להפסד מגזרי של 179 מיליון שקל. הפסד מגזרי זה כלל EBITDA שלילי של 119 מיליון שקל, וכן הוצאות פחת והפחתות בהיקף של 60 מיליון שקל. לשם השוואה, ברבעון המקביל אשתקד רשמה פז הפסד של 4 מיליון שקל בלבד במגזר הזיקוק שלה, וב-2019 כולה רשם מגזר זה הפסד של 65 מיליון שקל.

בבזן מציינים כי בעקבות הירידה במחירי הנפט הגולמי בעולם, ובהתאם לכך גם במחירי מוצרי הדלק, הכירה החברה ברבעון הראשון בהפסד של 106 מיליון דולר מירידת ערך מלאי, מתוכו כ-36 מיליון דולר בגין מלאי נפט גולמי, כ-67 מיליון דולר בגין מלאי מוצרי דלק וכ-3 מיליון דולר בגין מלאי מוצרים ארומטיים. כך, שללא ירידה זו בערכי המלאי, רשמה החברה איזון בשורת ה-EBITDA המנוטרל.

במהלך הרבעון הראשון ירד מחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט (נפט המופק בים הצפוני) בשיעור חד עד ל-18 דולר לחבית בסוף מרץ, בשל ירידה בביקוש העולמי והיקפי הפקה גבוהים. מאז סיכמו מדינות אופ"ק ורוסיה (אופ"ק+) על קיצוץ תפוקות חריג, שהעלה את מחיר נפט ברנט לכ-36 דולר לחבית היום.

נפילת מחיר הנפט הגולמי הובילה לירידה בערכי המלאים של בזן ולמחיקת המלאים הגדולה. עם זאת, בחברה מדגישים כי למחיר נפט גולמי נמוך לאורך זמן יש באופן כללי השפעות חיוביות על תוצאותיה הכספיות, בזכות ירידה בעלויות תפעול מסוימות (לרבות אובדנים) וכן בהפחתת עלויות מימון הון חוזר.

בבזן גם מדגישים כי ברבעון הראשון טרם הורגשה אצלה ירידה משמעותית במכירות המוצרים בישראל, למעט בהתייחס למכירות הדלק הסילוני (דס"ל). עם זאת, באפריל כבר הורגשה ירידה משמעותית במכירות בישראל, כאשר מכירות הדלק הסילוני צנחו ב-80% לעומת אפריל אשתקד, ואילו מכירות הבנזין והסולר ירדו בכ-30%.

בחודש מאי החלה התאוששות במכירות, ולהערכת הנהלת החברה התאוששות זו תימשך גם בחודש הבא, ותביא את מכירות הדלקים בשוק המקומי לכ-90% מהיקפן בחודש יוני 2019.

שלומי בסון, מ"מ מנכ"ל קבוצת בזן, אמר היום כי "בזן מסכמת את הרבעון הראשון של השנה על רקע התפרצות משבר הקורונה, שגרם לשחיקה חריגה במרווח הזיקוק המנוטרל. החברה נכנסה למשבר כשהיא איתנה מבחינה פיננסית - מחזיקה ביתרות מזומנים גבוהות ולאחר שהפחיתה משמעותית את החוב הפיננסי נטו בשנים האחרונות, ועם היערכות טובה מבחינת נזילות".

בסון גם הדגיש, כי על פי תחזיות של חברת הייעוץ הבינלאומית IHS Markit, משבר הקורונה אינו צפוי להשפיע באופן מהותי על תעשיית הזיקוק. לדבריו, הביקושים לדלקי תחבורה בעולם צפויים לעלות בהדרגה החל מהמחצית השנייה של שנת 2020, ולחזור בשנת 2022 לרמתם טרום משבר הקורונה. מרווחי הזיקוק של בזן צפויים להשתפר בהדרגה, ואף לעלות בטווח הבינוני-ארוך.

פז בוחנת היפרדות מבית הזיקוק

בחברת פז, שרכשה את בית הזיקוק אשדוד בשנת 2006 תמורת 3.25 מיליארד שקל, ציינו היום כי החברה החלה לבחון דרכי היפרדות מבית הזיקוק. "לאחרונה החליט דירקטוריון החברה לבחון חלופות שונות בקשר עם תחום הזיקוק. לשם כך התקשרה החברה לאחרונה עם יועצים בינלאומיים, ודירקטוריון החברה הנחה לקדם בחינה של החלופות, בסיועם, לרבות בחינה של אפשרויות בשוק הקונים והמוכרים של בתי זיקוק בעולם, ובמקביל, לגבש צעדים פרקטיים ליישום החלופות הרלוונטיות", מסרה פז.

בפז ציינו כי התפשטות נגיף הקורונה החריפה את הירידה במרווחי הזיקוק, מחיר הנפט וכמויות המכירה. עם זאת, לפז רגל משמעותית נוספות בדמות חטיבת הקמעונות והסחר (קו"מ), שכוללת את תחנות התדלוק וחנויות הנוחות (yellow). לדברי החברה, בחטיבה זו חלה ירידה משמעותית בהיקפי מכירת הדלקים - החל מן המחצית השנייה של חודש מרץ ובחודשים אפריל-מאי 2020. במקביל, חלה באותה תקופה ירידה חדה מאוד ונמשכת בביקוש לדלקים לתעופה. עם זאת, רשת YELLOW שמרה על היקף מכירות גבוה, בדומה לרבעון המקביל.

פעילות הזיקוק הציגה ברבעון הראשון הפסד מדווח של 179 מיליון שקל, או הפסד מתואם של 82 מיליון שקל, כאשר ההפרש נובע בעיקר מהשפעת הפרשי עיתוי בגין הגנות מלאי ושינויים בערך המלאי. פעילות הקמעונות והסחר הציגה רווח מדווח של 35 מיליון שקל, או רווח מתואם של 63 מיליון שקל, כאשר ההפרש ביניהם נובע מנטרול הפסד בגין גידור עסקאות הגנה על מלאי.

בפז ציינו, כי השלכות משבר הקורונה נמשכו גם לתוך הרבעון השני לשנת 2020, ובחלק מתחומי הפעילות שלה, באופן מקיף וחד יותר מאשר ברבעון הראשון, כאשר במאי מזהים מגמה של חזרה לרמות הצריכה בתקופה מקבילה אשתקד. "יחד עם זאת, החברה מעדכנת כי אינה יכולה להעריך את מלוא ההשלכות של התפשטות הנגיף על התוצאות הכספיות המלאות שלה בהמשך, לאור האי-ודאות הקיימת בקשר עם השפעת ההתפרצות על היקף הצריכה הפרטית, הביקוש לדלקים ולתזקיקים, היקף התנועה, הנסועה והתעופה בתקופה הקרובה, ובקשר עם התפרצות אפשרית מחודשת של מגפת הקורונה".

"ההתאוששות במשק ניכרת, ומתבטאת בעלייה לשיעור של למעלה מ-90% מכמות צריכת הדלקים הממוצעת במחצית השנייה של חודש מאי, ואנו וצופים כי בחודש יוני נהיה קרובים לצריכה רגילה", ציין ניר שטרן, מנכ"ל פז הטרי, שנכנס לתפקידו באמצע חודש דצמבר 2019.

במקביל לאישור הדוחות החליט דירקטוריון פז על חלוקת דיבידנד של 60 מיליון שקל ועל תוכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 200 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988