ריט 1 מתעתדת לרכוש מחצית ממרכז מסחרי בגני תקווה ב-110 מיליון שקל

נחתם מזכר הבנות בין ריט 1 לרני צים בנוגע למרכז מסחרי שכונתי בשם 'לב גני תקווה' שנמצא בבנייה • את המרכז רכשה רני צים מאשדר וצמח המרמן בספטמבר האחרון

גני תקוה / הדמיה: משרד אדריכלים בראלי-לויצקי-כסיף
גני תקוה / הדמיה: משרד אדריכלים בראלי-לויצקי-כסיף

חברת 'רני צים מרכזי קניות' וקרן הנדל"ן ריט 1 חתמו על הסכם לשיתוף פעולה בפרויקט בגני תקווה. החברות חתמו על מזכר הבנות מחייב, הכפוף להתקיימות תנאים מוקדמים, על פיו התחייבה צים למכור 50% מזכויותיה בפרויקט במרכז המסחרי בהקמה 'לב גני תקווה' תמורת 110 מיליון לקרן ריט1.

המכרז המסחרי כולל משרדים ומסחר בהיקף כ-9,000 מ"ר בנוי ו-250 מקומות חנייה.

חברת 'רני צים מרכזי קניות' רכשה את הנכס כולו (100%) בחודש ספטמבר האחרון תמורת 175 מיליון שקל והעסקה הנוכחית משקפת לו כבר כעת שווי גבוה יותר. הנכס נרכש מהחברות צמח המרמן ואשדר, והוא היה חלק מפרויקט סמוך אותו מקימות שתי החברות כיזמיות.

על פי הדיווח לבורסה, התשלום עבור הנכס (הצמוד לעליית מדד המחירים לצרכן) ישולם בתשלום אחד בחודש ינואר 2022, ועד לאותו מועד הרוכשת צפויה להעמיד ערבויות בנקאיות שישמשו את המוכרת לתשלום התשלומים הנוספים שעליה לשלם לצמח המרמן ולאשדר. עוד על פי הדיווח, העסקה האמורה צפויה לשחרר את החברה מהצורך לאשראי נוסף בגובה 61 מיליון שקל.

עוד על פי הדיווח, המחיר המלא של הנכס עוד עלול להשתנות בהמשך והעסקה תעודכן בהתאם. כך, בתום 5 שנים מהמועד בו שולמה התמורה תבוצע התאמה של התמורה, בהתאם ל-75% מהשינוי בשווי הנכס, אולם בכל מקרה התמורה לא תעלה על 125 מיליון שקל ולא תפחת מ-95 מיליון שקל.

עוד על פי מתווה העסקה - הניהול השוטף של הנכס יתבצע על-ידי חברת רני צים מרכזי קניות או תאגיד בשליטתה, והחל מהמועד בו יתקיימו התנאים המוקדמים, כל ההחלטות בקשר לנכס יהיו משותפות.

נציין כי כאמור מדובר נכון להיום רק במזכר הבנות וכי השלמת העסקה כפופה להשלמת בדיקת נאותות על-ידי ריט 1 ולאישור דירקטוריון ריט 1 תוך 30 יום ממועד חתימת מזכר ההבנות. מהחברות נמסר כי בכוונת הצדדים לחתום על הסכם מפורט אשר יחליף את מזכר ההבנות בתוך 60 יום ממועד חתימת מזכר ההבנות.

"אנחנו שמחים על חתימת הסכם להכנסת קרן ריט 1, שהינה שחקנית דומיננטית בשוק הנדל"ן המניב בישראל, כשותפה בפרויקט בגני תקווה", כך מסר היום רני צים, מנכ"ל רני צים מרכזי קניות. "אנו רואים בשותפות עם ריט1 חיבור אסטרטגי, שעשוי להביא לשיתופי פעולה עתידיים נוספים בין שתי החברות".

שמואל סייד מנכ"ל ריט 1 מסר: "אנו מאמינים במרכזים מסחריים שכונתיים שמספקים את צרכי הקהילה הקרובה בחיי היום יום. המרכז בגני תקווה משקף זאת בין היתר באמצעות שוכרי עוגן כמו קופות חולים, סופרמרקט, פארם ושירותים דומים. נוכחנו לדעת שזו גם תפיסת עולמו של רני צים ועל כך מעידים מנגנוני ההגנה שנקבעו בצורת התאמת תמורה לאחר 5 שנים".