אלעד גרופ של יצחק תשובה מוכרת את החברה הבת אלעד קנדה בכ-380 מיליון דולר

הרוכשת, קבוצת רסטר מנג'מנט הקנדית, תשלם בשלבים סכום שמשקף לחברה שווי כולל של 587 מיליון דולר • לאלעד קנדה חוב של 771 מיליון שקל למחזיקי האג"ח, כשאלעד גרופ עצמה חייבת 659 מיליון שקל למחזיקי אג"ח פרטיות

יצחק תשובה / צילום: יוסי כהן
יצחק תשובה / צילום: יוסי כהן

קבוצת הנדל"ן הפרטית של יצחק תשובה, אלעד גרופ, חתמה על כתב הצעה מחייב למכירת החברה הבת אלעד קנדה ריאלטי לקבוצת רסטר מנג'מנט (Rester Management) הקנדית. בתמורה תשלם הרוכשת בשלבים סכום של כ-508 מיליון דולר קנדי (381 מיליון דולר ארה"ב), וזאת בתוספת נכסים שיוחרגו מהעסקה וייוחסו לאלעד גרופ, בהיקף של כ-275 מיליון דולר קנדי (206 מיליון דולר ארה"ב).

ההסכם מקנה לאלעד קנדה שווי כולל של כ-783 מיליון דולר קנדי (587 מיליון דולר), וזאת בהשוואה להונה העצמי של החברה בדוחותיה הכספיים לתום הרבעון הראשון, שהסתכם בכ-605 מיליון דולר קנדי (454 מיליון דולר).

לדברי אלעד קנדה, בכוונת החברה הרוכשת, רסטר מנג'מנט, להמשיך את העסקתה של ההנהלה הבכירה, ובפרט של מנכ"ל החברה, רפי לזר, למשך שלוש שנים נוספות. לדברי המנכ"ל לזר, זכתה אלעד קנדה בשבועות האחרונים להתעניינות רבה מצד המשקיעים.

"מחוזרת על ידי משקיעים מובילים"

"אני גאה לעמוד בראש חברה, שגם בימים של מיתון כלכלי נחשבת לאטרקטיבית ומחוזרת על ידי משקיעים מובילים וגדולים בארה"ב וקנדה", אמר לזר. "העסקה הנוכחית נחתמת במחיר המשקף פרמיה על הונה העצמי של החברה בספרים, וזאת על רקע סביבה עסקית מאתגרת בעולם וירידה בהיקף העסקאות, הודות להערכה הרבה הניתנת לפעילות החברה, פריסתה הגיאוגרפית ואיכות נכסיה".

במסגרת העסקה יועברו לחברת רסטר מנג'מנט 100% ממניות אלעד קנדה, ועמן פרויקטי הנדל"ן "גלריה" (ללא חלק שטחי המסחר בבלוק 1,2 ו-5 בפרויקט), "לאנסינג סקוור", "סייט נייצ'ר", "קוואטר סאיסונס", "בדפורד מול", וכן פורטפוליו נכסי Agellan. שאר נכסיה של אלעד קנדה יוחרגו מהעסקה וייוחסו לאלעד גרופ, אבל יישארו בבעלותה של אלעד קנדה לתקופה מוגבלת - לכל המאוחר, עד למועד פירעון סדרת אג"ח א'.

השארת הנכסים הזמנית בידיה של אלעד קנדה תתבצע, ככל הנראה, בדרך של הקצאת מניות מיוחדות שאינן מקנות זכויות הצבעה, וזאת כדי לאפשר קבלת הכנסות מהם. כמו כן, יאפשר רישום זה לאלעד קנדה לעמוד באמות המידה הפיננסיות מתוקף סדרות האג"ח שהונפקו על ידה לציבור המשקיעים בישראל.

בעת החתימה על כתב ההצעה הפקידה רסטר מנג'מנט סכום של 10 מיליון דולר קנדי בחשבון נאמנות, לצורך הבטחת רצינותה. בכוונת הצדדים לחתום על הסכם מחייב במסגרת תקופת בלעדיות, שתסתיים ב-15 באוגוסט ושתוארך ככל שיידרש בעוד 5 ימים, ולהשלים את העסקה בתוך 45 יום ממועד החתימה על הסכם מחייב, ובתנאי שיקבלו אישורי מלווים, לרבות ממחזיקי האג"ח של אלעד קנדה.

אלעד קנדה עוסקת ברכישה, החזקה, הפעלה והשבחה של נכסים מניבים וקרקעות בארה"ב ובקנדה, וכן, בפיתוח, בבנייה ומכירה של דירות מגורים בקנדה. רסטר מנג'מנט  היא חברת נדל"ן קנדית בניהול משפחתי, שזה יותר מ-100 שנה מחזיקה, מפתחת ומנהלת פרויקטי נדל"ן לשימוש משרדים ומגורים, בעיקר באזור העיר מונטריאול וסביבותיה. פורטפוליו נכסיה של רסטר כולל, בין השאר, משרדים, דירות למגורים, נכסים מסחריים וכן פארקי עסקים ותעשייה במזרח ובמערב קנדה וכן בארה"ב.

על פי תנאי ההסכם, תשלם רסטר מנג'מנט סכום של כ-342 מיליון דולר קנדי עם השלמת העסקה. נוסף על כך, תהיה זכאית אלעד גרופ לכ-50 מיליון דולר קנדי עם קבלת זכויות בנייה נוספות בנכסים "גלריה" ו"לאנסינג סקוור", ולסכום של עד 20 מיליון דולר קנדי בתמורה לרווחים גבוהים מהמצופה בפרויקט "גלריה". 

יצוין כי לחלופין, באפשרות אלעד גרופ להמיר את התמורות העתידיות בגין רווחים עודפים לתוספת תמורה בסך כ-10 מיליון דולר קנדי במועד הרכישה, וכן להמיר את התמורה העתידית בגין תוספת זכויות הבנייה ב-20 מיליון דולר קנדי, שישולמו עם השלמת הפרויקט "אמרלד סיטי בלוק C" ופירעון סדרת אג"ח א'.

עוד עולה מהדיווח כי אלעד גרופ תהיה זכאית לתמורה נטו של כ-36 מיליון דולר קנדי מפרויקט "אמרלד סיטי", וזאת לאחר פירעון האג"ח סדרה א' של החברה, וכן לתמורה נטו ממכירת שטחי המסחר בבלוק 1,2 ו-5 בפרויקט "גלריה", שנאמדת עם השלמתם בכ-60 מיליון דולר קנדי.

הזכויות על הנכסים הפיננסיים (תאגיד נשיונל), לרבות "סאן מישל" ו"סאוגראס", שנאמדים בהתאם לדוחותיה הכספיים של אלעד קנדה בכ-275 מיליון דולר קנדי, יועברו במלואם לאלעד גרופ. נכסים אלה יועברו לאחר שלא יידרשו עוד לשם עמידת אלעד קנדה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו לאג"ח מסדרות א' ו-ב', ולכל המאוחר עד למועד פירעון סדרת אג"ח א'.

לאלעד קנדה חוב (במונחי פארי) של 771 מיליון שקל למחזיקי האג"ח שלה מסדרות א' ו-ב'. נוסף על כך, חייבת אלעד גרופ בעצמה סכום של 659 מיליון שקל למחזיקי האג"ח הפרטיות שלה. איגרות חוב אלה הונפקו באמצעות שתי חברות בנות ייעודיות, אס.פי.סי אל-עד ואלעד גרופ יו.אס. 

לאס.פי.סי אל-עד 4 סדרות אג"ח (1-4) בהיקף חוב כולל של 86 מיליון שקל (במונחי פארי), שמתוכננות להיפרע בשלבים עד ינואר 2022. לאלעד גרופ יו.אס סדרת אג"ח אחת (א') בהיקף של 573 מיליון שקל, שהונפקה בתחילת 2020 ושעתידה להיפרע בתשלומים לא שווים עד לינואר 2024 (55% מקרן החוב תיפרע במועד הפדיון הסופי). 

צרו איתנו קשר *5988