משטר המס שיהיה נוח גם לישראלים

ההסכם בין ישראל לאיחוד האמירויות על נורמליזציה ביחסים מוביל להזדמנויות מסחריות לחברות וליחידים כאחד

בכירים בענף התעופה באמירויות על רקע מטוס אייר אמירייטס / צילום: Kamran Jebreili, AP
בכירים בענף התעופה באמירויות על רקע מטוס אייר אמירייטס / צילום: Kamran Jebreili, AP

בשבוע שעבר הסכימו ישראל ומדינות איחוד האמירויות הערביות על נורמליזציה ביחסים ביניהן, לקראת כינון יחסים דיפלומטיים. המהלך הזה מוביל להזדמנויות מסחריות ומיסוייות כאחד הנפתחות בפני אזרחי ישראל, בדמות הקמת ישויות באיחוד האמירויות, אשר יהוו שער ומרכז פעילות למזרח ולעולם הערבי. אך האם מדובר בפתח לתכנוני מס באמצעות שימוש בישויות שהתאגדו באיחוד האמירויות? כיצד ניתן ליהנות ממשטר המס הנוח הקיים במדינה?

איך מחשבים הכנסה

איחוד האמירויות הערביות הוא פדרציה של שבע אמירויות, עם שלטון אוטונומי וממשלות מקומיות. לאיחוד האמירויות אין מס הכנסה פדרלי - לכל אחת מהמדינות חקיקת מס פנים-מדינתית. מרבית המס שנגבה על ידן מגיע מתאגידי נפט ובנקים זרים, הפועלים בתחומי מדינות אלה.

על פי דיני המס של מדינות האיחוד, הכנסה תהיה חייבת במס אך ורק במידה והופקה בתחומי אחת המדינות של איחוד האמירויות. דהיינו, שיטת המיסוי של תאגידים באיחוד האמירויות הינה שיטה טריטוריאלית. במידה ולחברה יש הכנסה המופקת מחוץ לאיחוד האמירויות, היא תהיה פטורה ממס בידי אותה החברה.

הכנסה תיחשב כמופקת באיחוד האמירויות כאשר מדובר באחת מהאפשרויות הבאות: מכירת טובין או זכות לטובין בתחומי איחוד האמירויות; הפעלת כל מפעל ייצור, תעשייתי או מסחרי באיחוד האמירויות; השכרת ו/או מכירת נכס הנמצא באיחוד האמירויות; מתן שירותים בתחום איחוד האמירויות.

עם זאת, באיחוד האמירויות ישנם מספר אזורים המציעים למשקיעים (זרים ומקומיים כאחד) הטבות מס משמעותיות. כך, הן מאפשרות, הלכה למעשה, לתאגידים המאוגדים באותם אזורים לקבל פטור מלא ממס חברות, פטור מלא ממכס ופטור ממע"מ.

כמו כן, ישות הזכאית לפטורים ממס תהיה גם פטורה מניכוי מס במקור על חלוקת דיבידנדים לבעלי מניותיה, או בקבלת דיבידנדים מחברות אחרות, בין שמאוגדות באיחוד האמירויות ובין שמאוגדות מחוץ לאיחוד האמירויות.

חרף האמור, יש לבחון את מקום ההתאגדות של הישות בקפידה, שכן מדובר באזורים ספציפיים שבהם מוענקת הטבת המס, וביתר האזורים חל מיסוי בשיעורים גבוהים, העשויים להגיע עד מעל ל-50% מס חברות. כמו כן, התחומים אשר כפופים למיסוי מקומי כך או כך הם סניפים של בנקים זרים וחברות העוסקות בתחום הנפט.

התנאים להקמת חברה

ככלל, הן איחוד האמירויות והן מדינות האיחוד טרם חוקקו לתוך דיני המס הגדרה של תושבות חברה. עם זאת, לאחרונה החלה הנהגת איחוד האמירויות לנקוט בגישה "מערבית", שלפיה חברה תיחשב כתושבת האיחוד אם התאגדה באיחוד, וכן עונה על אחד מהתנאים מהבאים: היא בהחזקה מלאה של תושב איחוד האמירויות; או שמרבית ההכנסה הופקה באיחוד האמירויות.

שינוי זה חל לאור הרגולציה של האיחוד האירופי בנוגע לדרישת תוכן (Substance) במדינת התושבות. דהיינו, מכלול הזיקות, הפעילות והאינטרסים הכלכליים, העסקיים והמסחריים הקיימים לחברה באותה מדינה שבה נרשמה. בבחינת התוכן נבדקות בעיקר הזיקות של חברה למדינה ספציפית. קיומו או אי קיומו של התוכן מהווה, באופן פרקטי, לצורך זיהוי ה'מניע' להתאגד במקום מסוים.

בעבר, חוק החברות באיחוד האמירויות דרש כי כל חברה, בין שקופה ובין לאו, תהיה מוחזקת ברובה על ידי תושב איחוד האמירויות. עם זאת, באפריל 2020 פרסמה הנהגת איחוד האמירויות החלטה ולפיה מרבית הישויות יוכלו להיות מוחזקות במלואן על ידי תושבים זרים, בכפוף לתנאים מסוימים.

כמו כן, במידה שהחברה אינה עומדת בתנאים האמורים, ניתן להקים חברה בהחזקה של תושב איחוד האמירויות - אך שליטתה והזכות לרווחים בה תהיה נתונה כמעט באופן בלעדי בידי התושב הזר.

גן העדן של מיסוי יחידים

אם משטר המס בנוגע לחברות הינו ידידותי למדי, אזי משטר המס ליחידים הינו גן עדן אמיתי. מלבד מיסוי הכנסות הנובעות מנכסי מקרקעין, כלל ההכנסות בידי יחיד, בין אם מופקות באיחוד האמירויות ובין מחוץ לאיחוד האמירויות, מכל סוג שהוא, פטורות ממס לחלוטין.

כמו כן, קבלת אישור על תושבות במדינות איחוד האמירויות היא הליך פשוט באופן יחסי. כך, לדוגמה, הקמת ישות באיחוד האמירויות תקנה ויזת שהייה, ותהווה שער לקבלת אישור על תושבות לצרכי מס באיחוד האמירויות. עם זאת, קבלת אישור תושבות שם לא מחייבת את יתר המדינות, לרבות ישראל, והן יכולות להחשיב את אותו אדם כתושב לצורכי מס גם אצלן.

מעבר לשיקולי המס, כעת ישנה אפשרות לפעילות בעולם הערבי באמצעות חברה או ישות משפטית אחרת שהוקמה באמירויות מול מדינות אשר משיקולים פוליטיים ואחרים היו מעדיפות שלא לעבוד מול חברות ישראליות. הדבר נכון למגוון רב של פעילויות, לרבות ביטחוניות - אך גם אזרחיות וטכנולוגיות.

עו"ד טלי ירון אלדר היא שותפה מייסדת במשרד ירון אלדר פלר שורץ ושות', ונציבת מס הכנסה לשעבר. רן ביגון הוא עורך דין במחלקה הבינלאומית במשרד

צרו איתנו קשר *5988