המדינה קבעה שדלק וישראמקו הפרו את מתווה הגז. נובל (עוד) לא

השותפים בתמר יידרשו למצוא מנגנון חדש לשיווק ומכירה של גז מהמאגר, כך עולה מחוות דעת תקדימית שהכין צוות בינמשרדי בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד מאיר לוין והממונה על התחרות עו"ד מיכל הלפרין

עו"ד מאיר לוין  / צילום: רשות לניירות ערך
עו"ד מאיר לוין / צילום: רשות לניירות ערך

השותפים בתמר יידרשו למצוא מנגנון חדש לשיווק ומכירה של גז מהמאגר, כך עולה מחוות דעת תקדימית שהכין צוות בינמשרדי בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד מאיר לוין והממונה על התחרות עו"ד מיכל הלפרין, ובהשתתפות נציגי משרד האנרגיה, האוצר, המשפטים ורשות התחרות.

מדובר בהחלטה תקדימית שבה קובעת המדינה לראשונה את עמדתה בשאלה האם מתווה הגז הופר ומהמשמעויות שיש להפרה כזו. ההחלטה התקבלה בעקבות פנייה של שותפי מיעוט ב"תמר" (ישראמקו תמר פטרוליאום ודור גז) שהתלוננו כי שותפותיהם דלק קידוחים ונובל מונעות חתימה על עסקה שביקשו לחתום עם חברת החשמל למכירת גז ממאגר תמר במקום גז שחברת החשמל ביקשה לרכוש במחיר גבוה יותר ממאגר לוויתן. שותפות המיעוט טענו כי דלק קידוחים ונובל פעולות בניגוד עניינים כשהן מונעות את הביצוע העסקה, לאור העובדה שהן מחזיקות גם זכויות בלוויתן, בשיעור גבוה משיעור ההאחזקות שלהן בתמר.

הצוות הבינמשרדי מצא כי בין השותפים למאגר תמר, דלק קידוחים, ישראמקו, נובל ודור גז יש הסכם בעל-פה המחייב קבלת הסכמת כל השותפים לעיסקאות לשיווק ולמכר של גז טבעי מהמאגר. משמעות ההסכם היא כי במקרה ואחד השותפים מסרב להשתתף בעסקת גז מסויימת, נדרשים השותפים האחרים לפצותו. על-פי לוין משמעות התנאים האלה בהסכם היא מתן זכות וטו למעשה לכל אחד מהשותפים על עיסקאות מכירת גז - זכות שנאסר עליהם להחזיק בה במסגרת מתווה הגז. במלים אחרות, דלק קידוחים פעלה בניגוד למתווה הגז כשהתנגדה לעסקת המכר הנפרדת עם חברת החשמל. ישראמקו לא הפעילה את זכות הוטו אך הפרה את המתווה במחדל, כלומר בכך שהחזיקה בזכות המנוגדת למתווה.

בעקבות ההחלטה נדרשות דלק קידוחים וישראמקו לפעול למציאת הסכם חדש שבו לא תהיה להן אפשרות להתנגד לעסקאות גז באופן שימנע את העסקה או יזכה אותן בפיצוי. רשות התחרות הקציבה לדלק ולישראמקו חודש לתיקון ההסכם, אחרת יהיו חשופות להליכים משפטיים מצד רשות התחרות, בגין הפרת תנאי הפטור מההסדר הכובל שקיבלו ב-2006 (בעת העסקה לרכישת הזכויות בתמר).

בניגוד לדלק ולישראמקו נובל אנרג'י רשאית עדיין להפעיל את זכות הוטו בהסכם, אולם האפשרות הזו תסתיים ב-17 לדצמבר או לאחר שדלק תמכור את אחזקותיה בתמר פטרוליאום (לפי המוקדם).

בשורה התחתונה יוכלו תמר פטרוליאום, ישראמקו ודור גז לחתום על הסכמים נפרדים ובכלל זה עם חברת החשמל, אך רק אם נובל לא תפעיל את זכות הוטו שלה, או שימתינו עד ל-17 לדצמבר 2021 (או להשלמת מכירת אחזקות דלק קידוחים בתמר פטרוליאום).

תמר פטרוליום מסרו בתגובה: "תמר פטרוליום ושותפיה למאגר נחושים להמשיך ולהוות שחקן תחרותי במשק הגז. נלמד את ההחלטה ונפעל לגבש עם שותפינו מנגנון שיאפשר המשך מכירת הגז במחיר תחרותי לטובת הלקוחות, המשקיעים וכלל המשק הישראלי".

צרו איתנו קשר *5988