נאמן אי.די.בי והממונה על חדלות פירעון מתנגדים למכירת ישראייר לדמרי ללא הזדמנות נוספת למתחרים

עו"ד אופיר נאור: "בוודאי שלא ניתן לאשר הצעה מאוחרת שלא עמדה בכללים, מבלי לאפשר למציעים מתן הזדמנות שווה והוגנת להתייחס להצעה זו"

נאמן חברת אי.די.בי, עו"ד אופיר נאור, קובע כי לא ניתן לאשר את הצעתו של יגאל דמרי לרכוש את חברת ישראייר מידי אי.די.בי, וזאת למרות שהצעה זו נבחרה ברוב קולות של מחזיקי אג"ח ט' של אי.די.בי. לדעת עו"ד נאור, ההצעה שהגיש דמרי לא עמדה בכללים שנקבעו על-ידי הנאמן במסגרת הליך המכירה, ובכלל זה הוגשה באיחור ומבלי שהופקדה ערבות בנקאית משלימה, במועד הקבוע לכך.

"בוודאי שלא ניתן לאשר הצעה מאוחרת שלא עמדה בכללים, מבלי לאפשר למציעים מתן הזדמנות שווה והוגנת להתייחס להצעה זו", כותב עו"ד נאור במסגרת דוח על הליכי מכירת ישראייר ועמדת הנאמן ביחס להליכים אלה. את המסמך הגיש עו"ד נאור לבית המשפט לקראת דיון שיתקיים מחר אצל השופט חגי ברנר בנוגע להליך מכירת ישראייר.

לקראת הדיון הגיש נאמן אג"ח ט' של אי.די.בי את עמדתו, ולפיה מתבקש בית המשפט לאשר את מכירת ישראייר לדמרי, לאחר שהצעתו זכתה לרוב של 97% בהצבעה שערכו מחזיקי אג"ח ט'. עם זאת, היום הוגשה גם עמדת הממונה על חדלות פירעון במשרד המשפטים, המצדדת בעמדת נאמן אי.די.בי וקובעת כי עמדת נאמן אג"ח ט' אינה מקובלת על הממונה.

"הואיל ולהתרשמות הממונה יש לאפשר את מיצוי הליך המכר כדבעי, באופן שעשוי לייתר את כלל המחלוקות והטענות נשוא הבקשות דנן, מוצע בי בית המשפט הנכבד הוא שיקצוב לוח זמנים סופי להגשת הצעות המתמודדים על רכישת ישראייר, כמו גם לקיום הצבעת מחזיקי האג"ח על הצעות אלה", כותבת עו"ד הדר נאות באת-כוח הממונה על חדלות פירעון - תאגידים. עמדות אלה צפויות כנראה להוביל לסיבוב התמחרות נוסף על ישראייר, עלייה מתמודדים גם חברת דור אלון שבשליטת מוטי בן משה וגם חברת בי.ג'י.איי שבשליטת רמי לוי ושלום חיים.

כזכור, ביום א' בשבוע שעבר חל המועד האחרון להגשת ההצעות הסופיות לרכישת ישראייר, מידיה של אי.די.בי שמנוהלת כיום בידי הנאמן עו"ד נאור. במועד הסופי הוגשו שלוש הצעות מחייבות. דור אלון הציעה לרכוש 100% ממניות ישראייר בתמורה לסכום של 168.4 מיליון שקל במזומן, או לחילופין בתמורה ל-130 מיליון שקל במזומן ועוד 395.7 אלף מניות של דור אלון.

בי.ג'י.איי מצידה, הציעה לרכוש 66% מישראייר, כאשר יתרת המניות (34%) יירכשו בידי בעלי השליטה בה (רמי לוי ושלום חיים או חברות שבבעלותם). הצעתה כללה תשלום של 101.2 מיליון שקל במזומן, מתוכו 50 מיליון שקל ישולמו על-ידי בי.ג'י.איי ועוד 51.2 מיליון שקל ישולמו על-ידי בעלי השליטה בה. בנוסף, כוללת ההצעה הקצאה של 29.4 מיליון מניות של בי.ג'י.איי (32.5% מהחברה).

באותו מועד הציע דמרי לרכוש 100% ממניות ישראייר בתמורה לסכום של 143.1 מיליון שקל, אולם הצעה זו דורגה כשלישית באיכותה, ולכן נתפסה כבעלת סיכויים נמוכים לזכות בהצבעת מחזיקי האג"ח. לאור נתונים אלה הגיש דמרי למחרת הצעה משופרת לרכישת 83% ממניות ישראייר בתמורה לתשלום של 140.4 מיליון שקל במזומן, המשקפת שווי חברה של כ-170 מיליון שקל.

עוד הציעה דמרי כי יתרת (17%) מניות ישראייר יוחזקו בנאמנות עבור מחזיקי אג"ח ט' של אי.דיבי, עד לרישומה של ישראייר למסחר בבורסה בתל אביב, או עד לרכישתן. עם זאת, במקרה שרישום החברה למסחר לא יבוצע במהלך תקופה זו, התחייב דמרי לרכוש מידי הנאמן את המניות הנותרות בתמורה לסכום של 29.5 מיליון שקל.

בעקבות שיפור זה זכה לדמרי לתמיכה גורפת של מחזיקי אג"ח ט' של אי.די.בי, שיקבלו לידיהם את תמורת המכירה. אלא שזכייה זו נתקבלה בהתנגדות מצדן של דור אלון ובי.ג'י.איי, וכעת גם אינה מקובלת על נאמן אי.די.בי ועל הממונה על חדלות פירעון.

צרו איתנו קשר *5988