בקשה לנגזרת נגד קבוצת דלק בגין רכישות עצמיות של ני"ע

לטענת מגישי הבקשה, קבוצת דלק ביצעה בהיקף של 86 מיליון שקל בחודשים ינואר-פברואר 2020 למרות התפרצות נגיף הקורונה בעולם וההחרפה של משבר האנרגיה בעולם • קבוצת דלק: "בקשה קנטרנית משוללת כל יסוד שדינה להידחות על הסף"

עידן וולס  / צילום: רון קדמי
עידן וולס / צילום: רון קדמי

בקשה לאישור הגשת תביעה נגזרת כנגד קבוצת דלק, חברי הדירקטוריון שלה והמנכ"ל שלה, הוגשה אתמול למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א. לטענת מגישי הבקשה, המשיכה קבוצת דלק בביצועה של תוכנית לרכישה עצמית של מניותיה בחודשים ינואר-פברואר 2020, וזאת למרות התפרצות נגיף הקורונה בעולם וההחרפה של משבר האנרגיה בעולם.

בעלי מניות קבוצת דלק  ספגו השנה הפסדים כבדים על השקעתם, לאחר שמניית החברה איבדה כ-80% מערכה מתחילת 2020 בעקבות נפילת מחירי האנרגיה בעולם והקשיים הפיננסיים אליהם נקלעה קבוצת דלק. לדברי מגישי הבקשה, נגרמו לחברה נזקים של 86 מיליון שקל מרכישה עצמית של מניות בהיקף של 63 מיליון שקל ומרכישה עצמית של אג"ח בהיקף של 23 מיליון שקל, בתקופה שבין ה-19 בינואר 2020 ל-27 בפברואר 2020.

הבקשה לנגזרת הוגשה בידי יהודה שנהב, חברת אוליר מסחר ותעשיות ויצחק וינהויז, באמצעות באי כחום עו"ד אלון פרנס ועו"ד דוד פורר. לדברי המגישים, "החלטת הנתבעים לבצע רכישה עצמית היא בלתי סבירה על פניה".

"ברור שבתקופה זו, כאשר החברה עוברת טלטלה עזה עקב שני משברים המעמידים את תחום הפעילות שלה באתגר חסר תקדים, קיימים שימושים טובים ונכונים יותר למזומנים המצויים בקופת החברה. הדברים עולים גם ממדיניות מוצהרת של גורמי השקעה מובילים בעולם בתקופה זו, לפיה אין מקום לביצוע רכישות עצמיות".

כך למשל מציינים התובעים כי מיד לאחר שארגון הבריאות העולמי הכריז על משבר הקורונה כמצב חירום בינלאומי ב-30 בינואר ומיד לאחר שמשרד הבריאות בישראל אסר על כניסת סינים לישראל ב-31 בינואר, ביצעה קבוצת דלק בתחילת פברואר רכישה עצמית של מניות בהיקף של 14 מיליון שקל ורכישה עצמית של אג"ח ב-9 מיליון שקל. לקראת סוף פברואר, ולאחר שבישראל נכנסו מאות אנשים לבידוד ובאיטליה כבר הוטל סגר, ביצעה החברה רכישה עצמית של מניות בסך של 11.5 מיליון שקל ורכישה עצמית של אג"ח ב-6 מיליון שקל

רכישות עצמיות אלו, שבוצע בתאריכים 23-27 בפברואר, התבצעו לטעת התובעים "כעשרה ימים לאחר שסוכנות האנרגיה הבינלאומית פרסמה את התחזית הראשונה ל-2020, לפי צפויה ירידה בדרישה בכ-435 אלף חביות נפט גולמי ליום ברבעון הראשון של 2020. מדובר בירידה הראשונה ברבעון הראשון במשך למעלה מעשור", נכתב בבקשה לנגזרת.

מעבר כך, טוענים המבקשים כי באופן מעשי לא עמדה קבוצת דלק במבחני החלוקה בעת ביצוע הרכישות העצמיות. לגבי מבחן יכולת הפירעון, שהוא מבחן שמרני צופה פני עתיד, מדגישים המבקשים כי "בעיצומם של שני משברי ענק, כאשר תחום הפעילות שלה בקריסה עולמית, לא ניתן לטעון כי קיים ביטחון ביכולתה של החברה לפרוע את מלוא חובותיה במועדם".

המבקשים אף מדגישים, כי באותה התקופה היה לקבוצת דלק "חוב בהיקף חריג של כ-8 מיליארד שקל". ואכן, בדוחות לסיכום 2019 כבר נרשמה הערת עסק חי בדוחות קבוצת דלק.

מעבר לכך, טוענים המבקשים בעת בחינת העמידה במבחן הרווח, נדרשה החברה לקחת בחשבון את המידע העדכני בנוגע לפעילותה. "אף אם עמדה החברה במבחן הרווח בעת ההחלטה על אימוץ תוכנית לרכישה עצמית של ניירות ערך (בחודש אוקטובר 2019), אזי מכיוון שבינתיים חלו שינויים משמעותיים ביותר, לא ניתן להתבסס על דוחות כספיים קודמים בלבד, ויש לבצע בחינה מחדש של מבחן הרווח נוכח התנאים העדכניים", נכתב בבקשה לנגזרת.

בהקשר זה יש לציין כי לאחר שרשמה רווח נקי לבעלי המניות של 545 מיליון שקל בשלושת הרבעונים הראשונים של 2019, הציגה קבוצת דלק הפסד לבעלי המניות של 311 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2019. ברבעון הראשון של 2020 כבר רשמה קבוצת דלק הפסד עתק של 2.766 מיליארד שקל.

"ההפסד ברבעון הראשון של השנה נבע בעיקרו מהפחתה חשבונאית שהקבוצה נאלצה לבצע בהחזקותיה באיתקה לאור המשבר שפרץ בעולם בתחום האנרגיה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ולאור מלחמת המחירים בין רוסיה ומדינות המפרץ שחל ברבעון הראשון של השנה", כתבה קבוצת דלק בדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2020. כעת יידרש ביהמ"ש לבחון האם החרפת משברי האנרגיה והקורונה חייבו את דירקטוריון קבוצת דלק לעצור את רכישת המניות ואגרות החוב כבר במהלך החודשים ינואר-פברואר, או שמא פעלו נכון הדירקטוריון וההנהלה באותה התקופה לאור המידע שהיה מצוי אז בידיהם.

מקבוצת דלק נמסר בתגובה: "אנו דוחים על הסף את הטענות שעלו בבקשה. מדובר בבקשה קנטרנית, משוללת יסוד משפטי שמתעלמת במכוון מהמצב העובדתי בקשר להתפרצות נגיף הקורונה ולמצב החברה במועד ביצוע הרכישות. ויודגש, הרכישות שבוצעו נעשו בהתאם להוראות הדין, כאשר בכל מקרה וגם זאת חשוב לזכור, הקבוצה עמדה ועומדת בכל התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב ולבנקים המלווים ומכאן שבניגוד מוחלט לבקשה שהוגשה לא נגרם כל נזק מביצוע הרכישות, מה גם שהמבקש מודה בעצמו שחלק מהרכישות שבוצעו באותם מועדים היו של אגרות חוב ולא של מניות. כאמור, מדובר בבקשה מופרכת שדינה להדחות על הסף ובכוונת החברה להגיש את התנגדותה לבית המשפט בהתאם למועדים הקבועים בחוק".

צרו איתנו קשר *5988