בליכוד סרבו לענות, ומה התוכניות של יתר המפלגות לבלימת מחירי הדיור

בשנה האחרונה ובניגוד לכל הציפיות מחירי הדיור שבו לעלות • אף שהמפלגות לא מדברות בפומבי על טיפול במשבר הדיור, לחלקן יש תוכניות מפורטות • היחידה שלא נתנה תשובות היא מפלגת השלטון - הליכוד • מדור חדש

מדי יום, עד הבחירות, נפנה שאלה בענייני כלכלה וחברה למפלגות השונות. במדור ישתתפו מפלגות המתמודדות לכנסת בבחירות הקרובות, שעברו את אחוז החסימה בממוצע בין 5 הסקרים האחרונים

קמפיינים שלמים במערכות בחירות קודמות הבטיחו לבוחרים דירה ראשונה במחיר מוזל, מע"מ אפס או מענקים. בבחירות האלו משבר הדיור לא מוזכר, אף לא ברמז. זאת, אף שכל הסימנים מראים שצפויה שוב עליית מחירים בשוק הדיור; נתונים לשנת 2020 שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) מצביעים על עלייה ממוצעת של 4% במחירי הדירות בין נובמבר 2019 לנובמבר 2020. 

שאלנו את המפלגות אילו צעדים יש לנקוט כעת עם הסימנים המעידים על העלייה שכבר החלה במחירי הדיור והאם הם יתמכו בצעדים לפיקוח על שכר הדירה. למעט הליכוד, כולן השיבו לשאלה, גם המפלגות החרדיות, שעד כה לא השתתפו במדור בשתי השאלות האחרונות שנשלחו אליהן.

יש עתיד: האצת התחדשות עירונית, עידוד דיור להשכרה

ביש עתיד הצביעו על היעדר תשתיות כמוקד הבעיה בשוק הדיור, ולאחר מכן בעיה בתשתיות התחבורה. במצע המפלגה נכתב כי היא תומכת בהאצת תוכניות של התחדשות עירונית. בתחום השכירות, אומרים ביש עתיד, "נחזק ונרחיב את פעילות חברת 'דירה להשכיר' - אשר הקים שר האוצר ויו"ר קבינט הדיור לשעבר יאיר לפיד. בעשור הקרוב יצטרפו לשוק הדיור להשכרה לטווח ארוך 150 אלף דירות, רבע מהן במחיר מפוקח. הדירות יהיו מוארות וירוקות, ובנויות בסטנדרטים הגבוהים ביותר, בלב אזורי הביקוש".

עוד מציעים ביש עתיד לפעול לכך כי בכל שיווק של קרקע מדינה באזורי ביקוש לפחות 40% מיחידות הדיור ייועדו לפרויקטים לשכירות ארוכת טווח,  "פריפריה ובמגזר הערבי באמצעות סבסוד עלויות פיתוח ומתן מענקים ליזמים. נאפשר את דחיית תשלום המע"מ בעת רכישת הקרקע".

ימינה: הפרטת קרקעות, הסבת משרדים למגורים

בימינה תומכים בריסוק מונופול הקרקעות של המדינה והעברת ניהול הקרקעות לחברות פרטיות שיעמדו ביעדי ביצוע, מתן אפשרות ליזמים להסב משרדים למגורים ללא הגבלה, הקמת עיר נוספת ממזרח לראש העין, צמצום הרגולציה והבירוקרטיה בתחום בדגש על תיקון חוק התכנון והבנייה, הכפפת משרד השיכון והבינוי למשרד הפנים וסנכרון מיטבי בין רשויות התכנון, שינוי הדרגתי במדיניות הבנייה של הדיור הציבורי והחלפת הדיור הציבורי בסיוע לשכר דירה, חיזוק הוועדות המחוזיות והתניית תכנון בתקצוב. התוכנית, אומרים בימינה, נכתבה על מנת לתקן עיוותים ישנים ובירוקרטיה שמכבידה ומעכבת את הבנייה בישראל.

תקווה חדשה: קיצור זמן הבנייה, הנחות בדירה ראשונה

בתקווה חדשה אומרים כי יקדמו תוכנית לאומית לדירה ראשונה לזוגות צעירים. "אנחנו בעד הגדלה משמעותית של מספר התחלות הבנייה ושיווקי הקרקעות, הדרך לבצע פעולה זו היא על ידי הורדה מסיבית של הבירוקרטיה הכרוכה בתחום התכנון והבנייה. הצבנו לעצמנו יעד לקיצור הזמן הממוצע לפרויקט נדל"ני חדש לחמש שנים משמונה שנים היום". בכוונת המפלגה להגדיל את היצע הדירות להשכרה ל-75 אלף דירות תוך עשר שנים, ומתנגדים לפיקוח על שכר דירה. "אנו מאמינים שהשוק החופשי הוא הכלי המתאים ביותר לקביעת מחירי דירות להשכרה ואין פקיד או בירוקרט מה ראוי שיהיה המחיר".

ישראל ביתנו: לעודד התחלות בנייה, לתמרץ השקעה בהשכרה 

בישראל ביתנו מבקשים להוריד בירוקרטיה כדי להוריד חסמים בשוק הדיור ובדומה לתקווה חדשה, יש עתיד וימינה מציעה גם להגדיל את שוק הדירות להשכרה, אולם בלי פירוט הצעדים הנדרשים לביצוע. "ככלל, פיקוח מייצר עוד בירוקרטיה, הוצאות ופגיעה בשוק החופשי. הפתרון הוא בשורש הבעיה - המדינה צריכה לעודד התחלות בנייה, לקדם תוכניות ולהוביל יצירת פתרונות של בנייה להשכרה לטווח ארוך, בין היתר באמצעות תמריץ קרנות ההשקעה להיכנס לתחום ההשכרה לטווח ארוך".

הרשימה המשותפת: דיור מסובסד, פיקוח על דמי שכירות 

ברשימה המשותפת מבקשים להגביר את התערבות המדינה כדי להגביל את עליות המחירים בדיור. "יש להטיל פיקוח חמור על המחירים שגובים מונופולים וקרטלים בתחומי הבנקאות, הדיור, הגז, המזון ועוד; כולל הטלת פיקוח בחוק על דמי שכירות לדיור. כמו כן, הרשימה המשותפת מצדדת בהקמת חברת בנייה ממלכתית שתספק דיור מסובסד ליהודים ולערבים כאחד, ובהקמת בנק ממלכתי למשכנתאות שיעניק הלוואות לדיור שלא על בסיס מסחרי".

עוד מבקשים במפלגה לבטל את חוק קמיניץ שהוקפא כבר על ידי שר המשפטים לשעבר ניסנקורן ומבקש לבלום את תופעת הבנייה הבלתי חוקית. וכן להפסיק את הרס הבתים ביישובים הערבים ולהשלים את תוכניות המתאר הרבות בחברה הערבית. "בתוכניות אלה יש לכלול דיור בר השגה בשטחים שבבעלות המדינה, שיסופחו לרשויות הערביות. כמו כן, יש להכיר ב'יישובים הלא-מוכרים' בנגב ובגליל, שבהם מתגוררים כ-150 אלף אזרחים תוך הקצאת קרקעות למבני ציבור ולזוגות הצעירים".

העבודה: החייאת הדיור הציבורי, חיבור הפריפריה למרכז

במפלגת העבודה מבקשים להנשים מחדש את תוכניות הדיור הציבורי. "תחילה יש להוריד את מחירי הדיור. זה יתבצע ע"י הקלות בהליכי הרישוי, עידוד יזמים לבניית דיור בר השגה, הסדרה בשוק השכירות, ושחרור של רשות מקרקעי ישראל משליטת משרד האוצר. נפעל בשותפות עם המגזר הפרטי על מנת להגדיל את היצע הדירות, ולהרחיב את מערך האשראי הבנקאי לתמיכה בפרויקטי בנייה. בנוסף נטפל בזכאי הדיור הציבורי, ונחזיר את תשתית הדיור הציבורי שנחרבה בשני העשורים האחרונים. נקדם תוכניות מתאר בחברה הערבית והדרוזית, ועל מנת להקים תשתית תומכת דיור, נרחיב את התחבורה הציבורית היעילה שמחברת את הפריפריות לערים, במטרה לאפשר מחיה נוחה גם באזורים שאינם צמודים למוקדי תעסוקה מרכזיים".

הציונות הדתית: הגדלת הבנייה ביו"ש, תמרוץ המגורים בפריפריה

בציונות הדתית מבקשים לטפל במצוקת הדיור על ידי קירוב הפריפריה למרכז על ידי רשת תחבורה ציבורית ברמה גבוהה, ואילו כדי לטפל במחסור בשוק הדיור מציעים להגדיל את הבנייה ביהודה ושומרון ובפריפריה. באשר לשוק השכירות, אומרים במפלגה "אנו דוגלים בשוק חופשי ולכן לא נתמוך בצעדים לפיקוח על שכ"ד. יחד עם זאת, נדרש לאפשר מכרזים לחברות שמשכירות דירות כנהוג במדינות אחרות בעולם. בדרך זו שכ"ד במקומות הביקוש יושפעו משכ"ד שאותו גובות החברות הגדולות מה שיביא להוזלה של שכ"ד בכלל".

מרצ: דיור בר השגה, מס על בעלי שתי דירות ויותר

מרצ הציגה בתשובה לשאלתנו תוכנית חירום לאומית להסדרת משבר הדיור, שתכלול: בנייה תקציבית של מאות אלפי יחידות דיור, הכנסת סעיפי דיור בר השגה בכל תוכנית חדשה, חיסול התור בדיור הציבורי, פיתוח מודלים לשכירות ארוכת טווח ויצירת מנגנוני הגנה על שוכרי הדירות ופיקוח על שכר הדירה, שיווק בדרך של חכירת קרקעות ציבוריות במכרזים ממשלתיים, והפסקת מכרזי מחיר מקסימום, לשם הוזלה משמעותית של מחירי הדיור. בנוסף מבקשים במרץ להסדיר מיידית פתרונות למחוסרי דיור וכן להרחיב מסיבית של מאגרי הדיור הציבורי על בסיס כספי מכר הדירות בדיור הציבורי, בהתאם לעקרונות חוק הדיור הציבורי. 

כמו כן אומרים במרצ כי יפעלו לקביעת מס רכוש בסך 30% מערך הבית על מחזיקי דירה שנייה ויותר בעלי הדירות יוכלו להימנע מתשלום המס כאמור, אם יודיעו כי הם מכפיפים את הדירות שבבעלותם לרשות לשכירות הוגנת, אשר תקבע את גובה דמי השכירות ותנאיה.

יהדות התורה: הקלות למשכנתאות לרוכשי דירה ראשונה

ביהדות התורה מזכירים את התוכנית של שר השיכון והבינוי ליצמן להוזלת הדיור בישראל "אנחנו מתנגדים בחריפות לפיקוח על שכר דירה, זהו צעד כושל שכבר הוכח בעולם כמזיק הן להיצע הדיור להשכרה והן לאיכותו. המדינה לא אמורה להתערב בשוק הפרטי. אנו סבורים כי לאור משבר הקורונה יש מקום לאפשר הקלות במשכנתאות לזוגות צעירים ולרוכשי דירה ראשונה, וכי על מדינת ישראל לסייע בכך".

ש"ס: האצת בנייה למגורים, פיקוח מוגבל על שכר דירה

בש"ס גם כן מזכירים את הצורך בפעולה ממשלתית לפתרון משבר הדיור. "אחת מהמטרות המרכזיות של הממשלה הבאה חייבת להיות אימוץ תוכנית דיור חדשה מוסכמת לאחר שיישמעו עמדות המשרדים המקצועיים. תוכנית זו חייבת לכלול האצת הבנייה למגורים הן במרכז והן בפריפריה, הפשרת קרקעות לבנייה והבטחת מחיר סופי הוגן שייתן תקווה לזוגות הצעירים במדינה".

באשר לפיקוח על שכ"ד, אומרים בש"ס כי "ניתן לשקול פתרונות שכוללים פיקוח מוגבל אולם חשוב לצד זאת ליצור מנגנונים שיבטיחו שהפיקוח לא יוביל לפגיעה באיכות ובכמות ההיצע".

כחול לבן: סיוע לזוגות צעירים, הסדרת שוק השכירות

כחול לבן תקדם את הטיפול במשבר בדיור בשלוש דרכים עיקריות: הגדלת ההיצע תוך הקפדה על תכנון ארוך טווח, סיוע ממוקד לזוגות צעירים, ופיתוח והסדרת שוק השכירות, במיוחד לטווח ארוך, במחירים מרוסנים. "כיום נבנות כ-50,000 יחידות דיור בשנה. התוכנית של כחול לבן היא לשחרר את החסמים הביורוקרטיים המעכבים השלמת פרויקטים קיימים.נוסף על כך, נקדם מדיניות של הוספת קומות במרכזי הערים הצפופים, על מנת לנצל את משאב הקרקע עד תום ולהשאיר מקום לשטחים ירוקים. נקבע יידים כמותיים של מלאי מתוכנן ויעדי שיווק קרקעות של רשות מקרקעי ישראל, כדי למנוע עצירה של הגידול במלאי בשל שיקולים של "רווח" על הקרקע. נפתח תשתיות ונדאג לתכנון עירוני - כולל תשתיות תחבורה הכרחיות".

מדי יום, עד הבחירות, נפנה שאלה בענייני כלכלה וחברה למפלגות השונות. במדור ישתתפו מפלגות המתמודדות לכנסת בבחירות הקרובות, שעברו את אחוז החסימה בממוצע בין חמשת הסקרים האחרונים 

צרו איתנו קשר *5988