מועצת התאגיד נגד קובלנץ: לבדוק את התרבות הארגונית ב"כאן"

המועצה, שחזרה לפעול בשבועות האחרונים לאחר שיתוק של כמעט שנה, הורתה למבקרת הפנים של התאגיד לבדוק את כל מה שנוגע לתרבות הארגונית של ההנהלה ביחסיה עם העובדים • בהחלטה מציינת המועצה כי תפקח גם על עבודת המנכ"ל, כפי שנקבע בסמכויותיה

אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור "כאן" / צילום: דן חיימוביץ'
אלדד קובלנץ, מנכ"ל תאגיד השידור "כאן" / צילום: דן חיימוביץ'

ההערכות בשוק שהמינויים למועצת תאגיד השידור יצרו גוף לעומתי מול מנכ"ל התאגיד אלדד קובלנץ, מתבררות כמדויקות: שבועות ספורים לאחר שחזרה לפעול, המועצה מורה למבקרת הפנים של התאגיד לבדוק את כל מה שנוגע לתרבות הארגונית של ההנהלה ביחסיה עם העובדים, בכל מה שנודע להעסקה ולפיטורים, ליחס לעובדים ולסטנדרטים לפיהם מתקבלות ההחלטות.

מהחלטות המועצה עולה קול ברור לפיו המועצה מתכוונת לפקח מעתה על פעולותיו של קובלנץ באדיקות רבה. כמו כן, ניתן להבחין גם בביקורת סמויה על התנהלותו של קובלנץ: "מועצת התאגיד סבורה כי עליה לממש את סמכותה ואת אחריותה הציבורית כאמור בחוק ובדוח המבקר, בהקשר של סיום העסקת עובדים או נותני שירותים", נכתב בהחלטה, וצוין כי "בין תפקידי המועצה נקבעה סמכותה לפקח על פעולות המנכ"ל".

נזכיר כי הנהלת תאגיד השידור ספגה בעבר ביקורת תקשורתית קשה על יחסה לעובדים, ששיאה בפרשת "הרשימות השחורות". הפרשה עסקה בהליכי הגיוס של מועמדים יוצאי רשות השידור לתאגיד, והכינוי "הרשימות השחורות" ניתן לה בשל התיוגים הבעייתיים להם זכו המועמדים בעת הראיונות.

פרשה זו אומנם הגיעה למבקר המדינה, אך בנוסף אליה נשמעו בעבר טענות קשות על האופי שבו מגויסים עובדים לתאגיד, על "שינמוכים" של מכרזים שנעשו כדי לאפשר גיוס של עובדים שההנהלה חפצה בייקרם, תחלופה מסחררת בכוח-האדם - גם בדרגים גבוהים של סמנכ"לים - ופעילות בוטה של המנכ"ל מול חברי המועצה כדי לוודא שהמנהלים שבהם הוא מעוניין יקבלו את התפקידים, על פני מנהלים אחרים שנתפסו לפחות כלפי חוץ כמתאימים יותר.

עוד נזכיר כי בשנתיים הראשונות של פעילות התאגיד נחשבו חברי המועצה "בכיס של המנכ"ל", אולם בהדרגה התערערו היחסים בינם לבין קובלנץ - תחילה עם היו"ר גיל עומר שביקש להגן על עובדי התאגיד, ובהמשך, לאחר בחירתו של קובלנץ למנכ"ל קבוע, גם עם חברי מועצה אחרים.

למעשה, לקראת תום הקדנציה הקודמת של חברי המועצה, כבר החלו חלקם לנקוט צעדים שאמורים היו להחליש את קובלנץ, אולם פקיעת הקדנציה והעיכובים במינוי מועצה חדשה מנעו חיכוכים נוספים.

המועצה חזרה לפעילות אחרי כמעט שנה

המועצה, שלא מזמן חזרה לפעילות אחרי כמעט שנה של היעדרות, דנה בדוח מבקר המדינה שעסק בהליכי הגיוס של מועמדים יוצאי רשות השידור, כמו גם בדיווח על החלטות ופעולות שנעשו לתיקון הליקויים - שנשלח על-ידי התאגיד בתגובה.

הדיווח נשלח מבלי שנדון במועצת התאגיד, לאור העובדה שבעת מועד שליחתו פקע מועד כהונתה של המועצה הקודמת, וטרם מונתה מועצה חדשה.

בהחלטת המועצה על פתיחת הבדיקה נאמר כי המועצה מייחסת חשיבות רבה להון האנושי, המהווה את המשאב החשוב ביותר של התאגיד, ולכן בסמוך לכניסתה לתפקיד, היא דנה בדוח המבקר ובתגובת התאגיד לו.

המועצה קבעה כי על ההנהלה להעביר אליה תוך 30 יום נתונים לגבי כל הסעיפים לגביהם נטען כי הליקוי תוקן, וכן נתונים שיועברו לכוח-האדם לגבי עזיבת עובדים. בנוסף תדון המועצה בייצוג של כלל האוכלוסיות, וההנהלה התבקשה להעביר לכוח-האדם נתונים בנושא.

קשה להתעלם ממסר סמוי ששוגר לעבר קובלנץ: "לאור האמור בדוח המבקר, על הנהלת התאגיד בכלל והמנכ"ל בפרט להקפיד הקפדה יתרה במסירת נתונים אמינים למועצה, כמו גם לכל גורם אחר", נכתב בהחלטת המועצה. 

בנוסף כאמור הורתה המועצה על פתיחת בדיקה מקיפה שתעשה באמצעות מבקרת הפנים אילה ורדי בכל הנוגע להעסקת עובדים בתאגיד בעבר ובעתיד. המבקרת אמורה לבחון את מספר העובדים ונושאי המשרה שעזבו את התאגיד מאז הקמתו ואת תכיפות החלפתם, לברר את נסיבות הפסקת עבודתם, הסכמי הפרישה שלהם וכדומה - זאת על-ידי בדיקת מסמכי סיום הפסקת ההתקשרויות ושיחות מדגמיות עם האנשים שעזבו.

המבקרת נדרשת לבחון גם את אופן ההתנהלות אל מול הנהלים, העובדים ונותני השירותים בעבר ובהווה, ולהידרש למאפייני יחסי העבודה, לתרבות הניהול בתאגיד, ליחס אל העובדים ונותני השירותים, לסטנדרטים על-פיהם התקבלו ההחלטות בעניינם וכדומה.

בהתמשך לדוח המבקרת, ולאחר בחינת הממצאים שיוצגו, תקבע המועצה האם יש צורך בקביעת נהלים ומדיניות נוספים או אחרים בקשר לנושא חילופי כוח-האדם בתאגיד. 

הנהלת התאגיד: "כל הליקויים תוקנו מזמן" 

מהנהלת תאגיד השידור "כאן" נמסר כי "'כאן' מברכים על כל ביקורת שמטרתה ליעל תהליכים ולהביא לשיפורם. כל הנתונים והדיווחים הוגשו בזמן אמת לכלל הגורמים, בהם מבקר המדינה ומועצת התאגיד.

"כל הליקויים תוקנו מזמן, על כן תמוה עיתוי ההחלטה. אנו מצרים על כך שהחלטת המועצה התקבלה בחטף וללא דיון רחב, מעמיק ומקיף עם ההנהלה. ההחלטה פוגעת אנושות ביסודות הממשל התאגידי וביכולת לנהל את הארגון. ההחלטה מהווה התערבות בוטה בהחלטות ניהוליות, וספק רב אם היא תואמת את חוק תאגיד השידור הישראלי".

מוועד עובדי התאגיד נמסר: "בתאגיד השידור הציבורי קיימות תופעות בעייתיות של סביבת עבודה מטרידה ומתעמרת. טיפלנו בעבר ואנו מטפלים גם כיום בתלונות של עובדים ועובדות שמגיעות אלינו על בסיס שוטף. טוב תעשה ההנהלה אם תערוך בדק בית בנוגע לתרבות הארגונית ויחסי העבודה בתאגיד ותעקור מן השורש תופעות כאלה. אנו נמשיך לפעול למען העובדים ולייצר עבורם סביבת עבודה בטוחה, בשיתוף עם כל הגורמים הרלוונטיים, כפי שראוי שיהיה במקום עבודה כמו תאגיד השידור הציבורי".

צרו איתנו קשר *5988