מהקושי בגיוס עובדים ועד למלאים שבמחסנים: דוחות עדיקה מספקים הצצה לאתגרים האדירים של ענף האופנה

למרות המגמות החיוביות בנוגע לצמיחה בפעילות, השפעות משבר הקורונה עדיין נוכחות בדוחותיה של רשת האופנה • בין האתגרים המשמעותיים שצפויים לאפיין גם שחקניות גדולות ממנה בענף: גיוס עובדים, השפעות גלגול המלאי שהצטבר בעקבות הסגרים וגידול מהותי בעלויות היבוא

למרות השפעות הקורונה - קמעונאית האונליין עדיקה  שבשליטת גולף (62%) מסיימת את שנת הקורונה ואת שנת העזיבה של המייסד דדי שוורצברג עם עלייה של 41% בהכנסות, שהסתכמו ב-2020 ב-218 מיליון שקל. הרווח הנקי שילש את עצמו לכ-4 מיליון שקל.

עדיקה מציינת כי מדובר בגידול משמעותי בפעילות המכירה המקוונת שלה, כך שהפגיעה המשמעותית שנרשמה בהכנסותיה - שנבעה מסגירת החנויות - מפוצה על-ידי הפעילות המקוונת.

למרות המגמות החיוביות בנוגע לצמיחה בפעילות, השפעות משבר הקורונה עדיין נוכחות בדוחות הרשת בכל הנוגע לאתגרים משמעותיים שצפויים לאפיין גם שחקניות גדולות ממנה בענף האופנה - ובהם גיוס עובדים, השפעות גלגול המלאי וגידול מהותי בעלויות היבוא. 

 
  

הפעילות בחו"ל זינקה

עלייה בשיעור של 41% נרשמה גם בהכנסות מהפעילות של עדיקה עצמה, שהסתכמו ב-193 מיליון שקל. במקביל, בהכנסות שלה משירותים שהיא מספקת לחברה האם גולף, להפעלת אתרי אונליין של הקבוצה, נרשמה עלייה של 46% לסך של 25 מיליון שקל.
ההכנסה הזו מהפעלת אתרי האונליין של גולף צפויה להיפסק ב-30 בספטמבר בעקבות הפסקה ההתקשרות בין השתיים, כאשר עוד קודם לכן תופחת התמורה של עדיקה עבור הפעלת האתר של רשת טופשופ, בשל סגירת החנויות של הרשת בישראל ובחו"ל ומכירתה לאסוס.

הכנסות עדיקה מפעילות בחו"ל גדלו ב-2020 ב-328% והסתכמו ב-65 מיליון שקל - כשהן מהוות קרוב למחצית ממכירות החברה בישראל, והן הסבו לעדיקה הפסד תפעולי כמיליון שקל, וזאת לעומת הפסד של 7.8 מיליון שקל ב-2019. במסגרת הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות מציינת עדיקה כי רשמה הוצאות של 15 מיליון שקל במהלך 2020, שעיקרן שיווק ותמיכה בפעילות הבינלאומית שלה בחו"ל.

הרווח הגולמי של החברה גדל ב-31% לסך של 107 מיליון שקל, אולם שיעורו מהמכירות נשחק לרמת רווחיות של 49% ב-2020, לעומת 53% בשנה שקדמה לה. את השחיקה הזו מייחסת עדיקה לגידול בפעילות הבינלאומית, אשר מאופיינת בעלויות שילוח גבוהות יחסית.

גם הרווחיות הגולמית של החברה בישראל נשחקה לרמה של 56.2%, ואותה מייחסת עדיקה לגידול מהותי בעלויות היבוא ולהשפעות הסגר. לצד זאת, היא נהנתה כאמור מגידול ברווח הגולמי מהשירותים שהיא מעניקה לאתרי גולף, לנוכח עלייה בהיקף פעילותם. 

עדיקה בניהולו של רועי הסל היא קמעונאית אופנה מקוונת שפועלת גם באמצעות חנויות פיזיות, ומאז 2019 נכנסה גם לפעילות בארה"ב, ובינואר האחרון הקימה גם אתר אונליין למכירה בבריטניה

שינוי בניהול החברה

באפריל האחרון עזב את עדיקה המייסד והמנכ"ל דדי שוורצברג על רקע חילוקי דעות עם בעלת השליטה בחברה, גולף שבשליטת כלל תעשיות, ואחריו עזבו שורה ארוכה של בכירים בהנהלה, ביניהם סמנכ"ל הכספים. החברה נסחרת לפי שווי שוק של 335 מיליון שקל, המשקף עלייה של כ-30% מתחילת 2021.

עוד השפעה של משבר הקורונה שאליה מתייחסת עדיקה בדוחות היא הקושי האדיר בגיוס עובדים בשל מדיניות הממשלה בסוגיית החל"ת. השפעה נוספת נוגעת לשרשרת האספקה שלה, שנפגעה באופן משמעותי בשל מגבלות התנועה בין מדינות והפחתת תדירות טיסות המטען, ביטולי הטיסות, העיכובים בשילוחים ועלייה משמעותית במחירי השילוח האווירי, מה שהוביל אותה לבצע חלק מהשילוח שלה דרך הים.

משבר הקורונה טלטל את חברות האופנה בישראל ובחו"ל גם בכל מה שנוגע למלאים של עונות קודמות ועלויות האחסון שלהן. בנוגע לסוגיית המלאים מגלה עדיקה כי היא מתמודדת עם הצטברות של מלאי שהוזמן מראש לאור סגירת החנויות וצמצום שטח המכירה ברבעון הרביעי של 2020. בעדיקה מזהירים כי יש לכך "השפעה מהותית על יכולת גלגול המלאי של החברה", ומציינים כי "הדבר אף מוביל לעלויות לוגיסטיקה עודפות ואף עלול להשפיע על יכולת המכירה של החברה בטווח הקצר".

ויתור על אפליקציה

עדיקה רשמה ירידת ערך של 1.5 מיליון שקל בגין פיתוח עצמי של אפליקציה, כשהיא מעריכה כי לא ייעשה בה שימוש, שכן היא "מושתת על מערכת שכבר אינה נתמכת", וככל שיהיה רצון להשתמש באפליקציה, היא תפותח מחדש בטכנולוגיה אחרת.

עלות העסקתו של רועי הסל, מנכ"ל עדיקה המחזיק ב-1.52% ממניות החברה, עמדה ב-2020 על 2.7 מיליון שקל, מתוכן 691 אלף שקל עלות שכר, והיתר תשלום מבוסס מניות.

במבט צופה פני עתיד, ההערכה היא כי החברה תמשיך לצמוח בהכנסות מפעילות עדיקה בישראל ובחו"ל, כשהיא נהנית מרוח גבית מהשוק הודות למומנטום החיובי ממנו נהנות קמעונאיות אונליין מקוונות גם בחו"ל, אך בשנתיים הקרובות היא גם תידרש להתמודד עם פגיעה ניכרת בהכנסותיה (בייחוד ב-2022) בשל הפסקת מתן השירותים עבור הפעלת אתרי האונליין של קבוצת גולף.