רואי החשבון של קבוצת דלק הוחלפו לאחר שהותירו הערת עסק חי בדוחותיה הכספיים

קבוצת דלק מחליפה את משרד רואי החשבון המבקר שלה, ארנסט אנד יאנג, לאחר 22 שנה, בפירמה המתחרה דלויט • דלק: מדובר ב"פעולה רצויה הנעשית מטעמי ריענון, יעילות ונאותות הליכי הביקורת" • התשלום לרואי החשבון - 2-3 מיליון שקל בשנה

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: גדעון לוין
יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: גדעון לוין

קבוצת דלק  שבשליטת יצחק תשובה הודיעה בשבוע שעבר באופן מפתיע על כוונתה להחליף את משרד רואי החשבון המבקר שלה, פירמת ארנסט אנד יאנג (EY), בפירמה המתחרה דלויט.

"החלפתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, לאחר תקופת כהונה ממושכת בת למעלה מ-20 שנה, היא ראויה וסבירה, בין היתר להבטחת נאותות הליכי הבקרה והביקורת של החברה", הסבירה קבוצת דלק את ההחלטה.

יש לציין כי החלטתה על החלפת רואי החשבון מגיעה לאחר שבחודש שעבר החליטה EY כי גם לדוחות הכספיים של קבוצת דלק לסיכום שנת 2020 תוצמד הערת עסק חי, המהווה תמרור אזהרה למשקיעים ומשקפת חשש לגבי יכולתה של הקבוצה לעמוד בהתחייבויותיה בטווח הקרוב. את ההערה הזאת הצמידו רואי החשבון לראשונה לדוחות דלק לסיכום 2019, והיא נותרה ללא שינוי גם בשלושת הדוחות הרבעוניים שפורסמו בין שני הדוחות השנתיים.

במהלך שנת 2020 הצליחה קבוצת דלק להפחית באופן משמעותי את מצבת התחייבויותיה, בזכות רצף עסקאות מימוש של נכסים, לצד גיוסי הון וחוב. אלא שגם בתום שנה זו נותרה הקבוצה, בעלת חוב אג"ח בהיקף של יותר מ-5 מיליארד שקל, עם אתגרים משמעותיים לשנתיים הקרובות, ובראשם תשלומי חוב (קרן וריבית) ואחרים של 1.53 מיליארד שקל ב-2021 ושל 2.165 מיליארד שקל ב-2022. 

אתגרים אלו ואחרים הובילו את רואי החשבון מ-EY להותיר כאמור את ההערה גם בדוחות לסיכום 2020. לדעת רואי החשבון, פירעון ההתחייבויות במועדן נשען ומותנה ביכולת החברה לממש נכסים והשקעות בהיקף משמעותי, וכן לגייס חוב והון בהיקף משמעותי.

ההחלטה התקבלה לאחר פרישת רונן בראל

בזימון לאסיפת בעלי המניות של קבוצת דלק, שתתכנס בחודש הבא לאישור ההחלטה, נכתב עוד כי "החלפת רואה החשבון המבקר הנוכחי הינה פעולה רצויה הנעשית מטעמי ריענון, יעילות ונאותות הליכי הביקורת, ולא על רקע פגם במסגרת עבודת הביקורת".

אין זו הפעם הראשונה שבה קבוצת דלק נפרדת מגורם מקצועי; אשתקד החליטה הקבוצה להפסיק את התקשרותה עם חברת הדירוג מידרוג, לאחר שזו הפחיתה את דירוג החוב שלה ב-13 דרגות.

EY ודלויט נמנות עם ארבע הפירמות הגדולות בעולם בתחום ראיית החשבון. יש לציין, כי את ההחלטה לסיים את ההתקשרות קיבלה קבוצת דלק לאחר הודעת יו"ר EY ישראל והשותף הבכיר שלה שפעל מול קבוצת דלק, רונן בראל, על פרישתו לאחר 14 שנה בתפקיד.

״אנו מודים לפירמת EY, רו״ח רונן בראל, יוסי חביב והעובדים המקצועיים והמסורים על 22 שנים של פעילות משותפת ופורייה עם קבוצת דלק ועל תרומתם הרבה להצלחת הקבוצה", מסרה קבוצת דלק.

EY תמשיך לפי שעה לשמש כרואה החשבון המבקר של שותפות דלק קידוחים, שבשליטת קבוצת דלק, וכן כרואה החשבון המבקר של חברות פרטיות שבשליטת יצחק תשובה.

מבט על הדוחות הכספיים של קבוצת דלק מגלה שב-2020 היא שילמה ל-EY סכום של כ-1.9 מיליון שקל בגין 7,154 שעות של שירותי ביקורת ומס. לשם השוואה, ב-2019 שילמה החברה ל-EY סכום של 2.7 מיליון שקל עבור 9,010 שעות של שירותי ביקורת ומס, ועוד 564 אלף שקל עבור 700 שעות של שירותים אחרים.

 
  

תוכניות שמתבססות על ההחזקה באיתקה

להנהלת קבוצת דלק בראשות המנכ"ל עידן וולס תוכניות נרחבות להתמודדות עם הפירעונות הכבדים לשנתיים הקרובות, ולהערכתה קיימים סיכויים טובים למימוש תוכניותיה. השנה קשור הדבר בעיקר להחזקה ב-100% ממניות החברה הבת איתקה, שפועלת בתחום הפקת הנפט והגז בים הצפוני.

תוכנית זו כוללת אפשרות להכניס שותף לאיתקה, או למכור חלק ממניותיה למשקיעים, למשל בדרך של הנפקת מניות בבורסת לונדון. לחילופין, נבחנת הצעה להחלפה וולונטרית של אג"ח קבוצת דלק במניות איתקה, ולאחר מכן רישומן של המניות למסחר בבורסת לונדון ובת"א.

פעולות אלו, כולן או חלקן, מתוכננות להניב לקבוצת דלק סכום של כ-400 מיליון דולר (1.326 מיליארד שקל), ובהמשך מתוכננת גם נטילת הלוואה על סך של 200 מיליון דולר (663 מיליון שקל), כנגד שיעבוד על מניות איתקה שייוותרו בידה.

אלא שתוכנית זו ואחרות לא הובילו לפי שעה להסרת הערת העסק החי, מאחר שלדברי רואי החשבון השלמתן אינה נמצאת בשליטתה הבלעדית של החברה והן תלויות בהתקיימות מספר אירועים במצטבר, שחלקם נדרשים להתקיים בפרק זמן קצר יחסית ובהיקף משמעותי.

אחד מאותם דברים היא התחייבות שנטלה על עצמה הקבוצה אשתקד, במסגרת ההסכם שעליו חתמה עם מחזיקי האג"ח שלה, ושלפיו אם עד 1 ביוני השנה לא יעלה דירוג החוב של החברה לפחות לרמה של BBB מינוס, תוקנה למחזיקי האג"ח הזכות להעמדת החוב כלפיהם לפירעון מיידי.

נכון להיום, עומד דירוג החוב של הקבוצה על B בלבד, ומשום כך היא הציעה בשבוע שעבר למחזיקים לדחות התניה זו בשנה, תמורת התחייבות החברה לגיוס הון נוסף של 50 מיליון שקל בתקופה זו (מעבר ל-500 מיליון שקל שגייסה בשנה האחרונה).

עם זאת, קשה לדעת אם מחזיקי האג"ח יאשרו את הבקשה, מאחר שהיא נוטלת מידיהם למשך שנה נוספת נשק עוצמתי בדמות עילת הפירעון המיידי. במקביל, דיווחה קבוצת דלק כי היא מקדמת את העסקה למכירת המקרקעין בעכו לשותפות תדהר והראל בסכום של 200 מיליון שקל, וכי היא אף חתמה על מסגרת אשראי מגורם מממן בהיקף של 200 מיליון שקל.

מסגרת האשראי ניתנת למשיכה במשך 18 חודשים, והיא תגובה בשעבוד על יחידות השתתפות של דלק קידוחים. מדובר במסגרת אשראי (שטרם נוצלה) בריבית שנתית של 8%, שתעניק גמישות פיננסית במידת צורך ושתוענק בידי קונסורציום בהובלת קרן שקד של גיל דויטש ורוני בירם, המנוהלת בידי דויטש, ענת הולנדר ואורי רובין.

צרו איתנו קשר *5988