דוחות טובים לדיסקונט: עלייה ברווח הנקי ושיא בהון העצמי ובהיקף הנכסים

הרווח הנקי ברבעון הראשון של השנה הסתכם ב- 662 מיליון שקל לעומת 279 מיליון ברבעון המקביל אשתקד • תכנית הפרישה מרצון עלתה לבנק 76 מיליון שקל ברבעון הראשון • ההון העצמי של הקבוצה חצה לראשונה את רף 20 מיליארד השקלים וסך הנכסים חצה את רף 300 מיליארד השקלים

שלט בנק דיסקונט / צילום: כדיה לוי
שלט בנק דיסקונט / צילום: כדיה לוי

סעיף הפסדי אשראי ממשיך להיות הסעיף המשמעותי בדוחות הכספיים של הגופים הפיננסיים, והבוקר (ג') מתברר כי גם בנק דיסקונט , אחרי הפועלים ומזרחי טפחות, רשם ריקברי גדול ברבעון הראשון של 2021. בשלושת החודשים הראשונים של 2021 רשם דיסקונט הכנסה של 147 מיליון שקל לעומת הוצאה בסך של 656 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ירידה בשיעור של 122.4%. הירידה נובעת בעיקרה מביטול הוצאות במסלול הקבוצתי בעקבות השיפור במצב הכלכלי.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכם בסך של 662 מיליון שקל, לעומת 279 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 137%. בניטרול רכיבים חד פעמיים, הנוגעים להוצאות בעקבות תכנית הפרישה מרצון אליה יצא הבנק, הרווח הנקי ברבעון היה מסתכם ב-738 מיליון שקל, עליה של 161%. הההוצאה החד פעמית ברבעון הראשון של השנה בגין תכנית הפרישה מרצון כוללת הוצאה חד פעמית (לאחר מס) של 76 מיליון שקל. במסגרת תכנית הפרישה מרצון, הגדולה ביותר בתולדות הקבוצה, פרשו עד לסוף חודש מרס בדיסקונט, מרכנתיל וכאל 754 עובדים (כולל פרישה טבעית).

התשואה נטו להון הגיעה ברבעון הראשון של שנת 2021 לשיעור של 14.5%, לעומת 6.0% בתקופה המקבילה אשתקד.

גורם נוסף שהביא לגידול ברווח היה הגידול שרשמו בדיסקונט באשראי לציבור. האשראי נטו הסתכם בסוף הרבעון הראשון של שנת 2021 ב-193.3 מיליארד שקל לעומת 188.7 מיליארד שקל בסוף שנת 2020, עליה של 2.4%. בדיסקונט מציינים כי הגידול משקף את הצמיחה במיקודים שנקבעו בתכנית האסטרטגית המעודכנת. בהשוואה לסוף שנת 2020, האשראי לעסקים בינוניים עלה ב-274 מיליון שקל (גידול של 2.1%), האשראי לעסקים גדולים גדל ב-834 מיליון שקל (גידול של 1.8%), האשראי למשקי בית עלה ב-2 מיליארד שקל (גידול של 2.8%) והאשראי לדיור עלה ב-1.7 מיליארד שקל (גידול של 4.0%).

הגידול הזה באשראי הביא גם לגידול בהכנסות מריבית נטו ואלה הסתכמו ברבעון הראשון ב-1.5 מיליארד שקל, לעומת 1.45 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 3.4%. ההכנסות שאינן מריבית חוו ירידה של 123 מיליון שקל (10.6%) והסתכמו בכ-1 מיליארד שקל. השינוי נבע בעיקר מירידה בסך של 119 מיליון שקל בהכנסות מימון שאינן מריבית (28.5%), ומירידה בסך של 15 מיליון שקל בעמלות (2.0%), בעיקר ירידה בעמלות כרטיסי אשראי וניהול חשבון, שקוזזה בחלקה בעליה מעמלות מפעילות בניירות ערך ובמכשירים נגזרים מסוימים. יצויין כי ברבעון הראשון של 2020, נרשם זינוק של כ-142% בהכנסות מימון שאינן מריבית, בעקבות רווחים ממימוש אג"ח ופעילות במכשירים נגזרים.

בדיסקונט רשמו ברבעון הזה ציון דרך כאשר סך ההון העצמי עבר לראשונה את סף 20 מיליארד השקלים והגיע לכ-20.4 מיליארד שקל, עליה בשיעור של 3.4% לעומת ההון שנרשם בסוף שנת 2020. סך הנכסים עבר לראשונה את סף 300 מיליארד השקלים והגיע ל-306.142 מיליארד שקל, עליה בשיעור של 4.1% ביחס לסך הנכסים בסוף 2020.

83% מהיקף ההלוואות שנדחו חזרו להיות משולמות

במהלך משבר הקורונה ועד לסוף חודש מרס איפשרו דיסקונט ומרכנתיל דחיית תשלומי הלוואות בהיקף של כ-16.6 מיליארד שקל, המהווה 8.4% מתיק האשראי הכולל. מתוך סכום זה נדחו הלוואות לדיור בהיקף של כ-8.3 מיליארד שקל, הלוואות לעסקים קטנים בהיקף של כ-4.7 מיליארד שקל והלוואות למשקי בית ופרטיים בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל.

בדיסקונט מציינים כי 83% מהיקף ההלוואות שנדחו חזרו להיות משולמות, מהן 77% מההלוואות לדיור,
95% מההלוואות לעסקים הקטנים ו-94% מההלוואות למשקי בית ופרטיים. יתרות אשראי בהיקף של 2.8 מיליארד שקל נותרו בדחייה, ובהן בין היתר, הלוואות לדיור בהיקף של 1.9 מיליארד שקל, עסקים קטנים בהיקף של 0.3 מיליארד שקל, עסקים גדולים בהיקף של 0.5 מיליארד שקל והלוואות למשקי בית ופרטיים בהיקף של 0.08 מיליארד שקל.

כאשר פורטים את החברות בקבוצת דיסקונט מעבר לבנק עצמו, רואים שמרכנתיל תרם לרווח של הקבוצה 150 מיליון שקל, פי שלושה מאשר ברבעון הראשון אשתקד, אז הרווח הנקי של מרכנתיל עמד על 49 מיליון שקל. התשואה להון של מרכנתיל עמדה על 19.9%, לעומת 6.5% ברבעון המקביל אשתקד.

כאל רשמה ברבעון הראשון של 2021 רווח נקי של 60 מיליון שקל, לעומת הפסד של 7 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020. הרווח הזה מהווה כמעט מחצית מהרווח הנקי שתרמה כאל בכל השנה שעברה (115 מיליון שקל). התשואה להון עמדה על 12.9% לעומת תשואה שלילית של 1.5% ברבעון המקביל אשתקד.

דיסקונט ניו יורק תרם גם הוא לרווח, 10 מיליון דולר, אם כי מדובר בקיטון של כמחצית מ-22 מיליון הדולר שרשם הבנק כרווח נקי ברבעון המקביל של השנה שעברה. דיסקונט קפיטל, זרוע ההשקעות הישירות של הבנק, רשם רווח נקי של 27.3 מיליון שקל, לעומת רווח של 2.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

צרו איתנו קשר *5988