מגדל: רווח של 233 מיליון שקל ברבעון הראשון, התשואה להון עמדה על 13.6%

אחרי שהפסידה יותר מחצי מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, מגדל חזרה לגבות דמי ניהול משתנים ועברה לרווח • איך השפיע משבר התעסוקה על הפרמיות ודמי הגמולים?

מגדל אחזקות מדווחת היום (ה') על רווח כולל בסך 233 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2021, לעומת הפסד של 563 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. על פי החברה, הרווח הושפע מעליות שערים בשוקי ההון, בעקבותיהן נרשמו הכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו בסך כ-440 מיליון שקל לפני מס.

הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים הסתכמו ב-5.7 מיליארד שקל ברבעון המדווח, ירידה של כ-6% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. הקיטון בהיקף הפרמיות ודמי הגמולים נרשם בעיקרו בפרמיות השוטפות ובדמי הגמולים בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך ובביטוח כללי, ונבעה בחלקה מהשפעת משבר נגיף הקורונה וכן מאי זכייתה של החברה במכרז לביטוח רכב לעובדי המדינה לשנת 2021.

בנוסף, החברה רשמה דמי ניהול משתנים בהיקף של כ-395 מיליון שקל, זאת לעומת אי גבייה של דמי ניהול משתנים ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף, ברבעון המדווח חלה עלייה ברווחיות החיתומית לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעיקר בתחום ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך.

ברבעון המדווח נרשמה ירידה בהוצאות הנהלה וכלליות בסך 59 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שהושפעה בעיקרה מתגמול משתנה שנרשם ברבעון המקביל אשתקד בגין שנת 2019 וכן מהמשך צעדי ההתייעלות שהחלו בשנת 2020.

ירידה במכירות ביטוחי מנהלים

ברבעון המדווח נרשם רווח כולל לפני מס של 419 מיליון שקל בענף החיסכון ארוך הטווח, לעומת הפסד של 553 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הכולל נבע בעיקרו מעלייה ברווח ההשקעתי, והתבטא הן בדמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים והן במרווח הפיננסי מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות תשואה בביטוח חיים וברווח ההשקעתי בתיק הנוסטרו של מקפת.

עם זאת, במהלך הרבעון הראשון חל קיטון במכירות החדשות של מוצרי ביטוח המנהלים, הסיכונים והפנסיה לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ברבעון המדווח נמשכה המגמה של גידול ניכר בניוד השלילי נטו בתחום חיסכון ארוך טווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

בחברה רשמו קיטון בפרמיות השוטפות בפוליסות ביטוח מנהלים ובדמי הגמולים בפנסיה ברבעון, אותו הם מייחסים בעיקר לירידה בשיעור התעסוקה והעלייה במספר העובדים המצויים בחופשה ללא תשלום (חל"ת), ובהתאם, ככל הנראה, מדובר בקיטון זמני בלבד, ששיעורו עשוי להתמתן בעקבות הירידה בשיעור האבטלה בישראל.

היעלמותם של ביטוחי הנסיעות

בתחום ביטוחי הבריאות רשמה מגדל ברבעון הראשון הפסד כולל (לפני מס) בסך 46 מיליון שקל, לעומת רווח (לפני מס) של 86 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בשלושת החודשים הראשונים של 2021 נרשמה עלייה במכירות החדשות של ביטוחי הפרט בהם מתמקדת החברה: פוליסות הוצאות רפואיות ומחלות קשות. במכירות חדשות של מוצר תאונות אישיות חל קיטון בעקבות עדכון שביצעה החברה באופן שיווק המוצר לאור הנחיות רגולטוריות של רשות שוק ההון.

סך הפרמיות בביטוחי בריאות קטנו ב-3 מיליון שקל, לכדי 417 מיליון, בעיקר בשל הפסקת שיווק מוצרי הסיעוד החל מ-נובמבר 2019 וקיטון ניכר במכירות מוצרי נסיעות לחו"ל, וכן מעלייה בשיעורי הביטולים בביטוחי פרט אחרים ב-12 החודשים האחרונים, בין היתר, על רקע משבר נגיף הקורונה.

בביטוח הכללי, נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-14 מיליון שקל לעומת הפסד כולל בסך כ-120 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הפרמיות ברוטו בביטוח כללי הסתכמו ברבעון הראשון בכ-598 מיליון שקל לעומת כ-834 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-28%. הירידה נבעה בעיקרה בשל אי זכייתה של מגדל ביטוח במכרז לביטוח רכב לעובדי המדינה לשנת 2021. כמו כן, חל קיטון בפרמיה הממוצעת ובכמות הפוליסות בענף רכב רכוש וקיטון בכמות הפוליסות בביטוח רכב חובה. בנוסף, חלה ירידה בפרמיות בענפי רכוש אחרים וחבויות הנובעת ברובה מהפסקת ביטוחי עסקים שנסגרו או נקלעו לקשיים כלכליים.

בתחומי ההשקעות החברה שמה דגש על תחום האנרגיה המתחדשת, וההשקעה בתחום מסתכמת כיום בכ-11 מיליארד שקל, עם יעד השקעה של כ-20 מיליארד שקל בשנתיים הקרובות. מתחילת השנה ביצעה מגדל ביטוח שתי עסקאות משמעותיות אשר מאפשרות לה חשיפה לתחום באירופה ובארה"ב. הראשונה היא השקעה של כ-1.2 מיליארד שקל בפעילות דוראל בארה"ב. העסקה כוללת רכישת 20% מחברת הבת של דוראל בארה"ב, העמדת מסגרות אשראי לפעילות החברה והשקעות ישירות בפרויקטים. היקף ההשקעות עשוי לגדול במאות מיליוני דולרים בטווח הנראה לעין עם הבשלתם של פרויקטים נוספים.

השנייה היא הקמת שותפות ייעודית בהובלת אפקון להשקעות בפרויקטי אנרגיה מתחדשת הכוללים ייזום והקמה של פרויקטים בתחום טורבינות הרוח, שדות פוטו וולטאים ופרויקטים של אגירת אנרגיה באירופה בהספק מצטבר של מאות מגה וואט. היקף ההשקעה המשותפת הינו 110 מיליון יורו (חלקה של מגדל: 49% מההון - כ-215 מיליון שקל).

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח, התייחס לתוצאות פעילות החברה ברבעון הראשון לשנת 2021 ואמר: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון של שנת 2021 עם רווח רבעוני של כ-233 מיליון שקל, הנובע הן מרווחיות חיתומית והן מרווח מהשקעות. במקביל לשיפור בצד ההכנסות, המשכנו בפעולות התייעלות אשר הביאו לחיסכון נוסף בעלויות".

זינוק של 59% ברווח של מגדל שוקי הון

בית ההשקעות מגדל שוקי הון, בניהולו של שגיא שטיין, רשם זינוק של 59% ברווח לפני מס, שהסתכם בכ-15.1 מיליון שקל לעומת 9.5 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. זאת לצד גידול של 16% בהכנסות וגידול של 63% בהיקף הנכסים המנוהלים. אם משווים את התוצאות לרבעון האחרון של 2020, בתוך שלושה חודשים בלבד הציג בית ההשקעות גידול של 25% בהכנסות וצמיחה של 10% בנכסים המנוהלים, שהסתכמו בכ-54.6 מיליון שקל ו-48.5 מיליארד שקל בהתאמה.

צרו איתנו קשר *5988