ביג במו"מ לרכישת קניון במונטנגרו ב-95 מיליון אירו

ביג דיווחה שהחברה הבת CEE-BIG B.V מנהלת משא-ומתן מתקדם לרכישת הבעלות המלאה על קניון פעיל במדינת מונטנגרו • הקניון מניב NOI (הכנסה נטו מפעילות) של כ-7.6 מיליון אירו בשנה

ביג אילת / צילום: ביג מרכזי קניות
ביג אילת / צילום: ביג מרכזי קניות

קבוצת ביג מרכזי קניות  ממשיכה להרחיב את פעילותה במזרח אירופה. היום (א') דיווחה ביג כי החברה הבת CEE-BIG B.V מנהלת משא-ומתן מתקדם לרכישת הבעלות המלאה על קניון פעיל במדינת מונטנגרו.

ביג מחזיקה ב-95% ממניות חברת CEE-BIG B.V, שפועלת בתחום המרכזים המסחריים והנכסים הלוגיסטיים במדינת סרביה, וכעת מתרחבת כאמור גם למדינה השכנה מונטנגרו. לדברי ביג, הקניון המדובר מניב NOI (הכנסה נטו מפעילות) של כ-7.6 מיליון אירו בשנה ושוויו המוסכם לצורך העסקה מסתכם ב-95 מיליון אירו.

השלמת העסקה כפופה לחתימת הסכם סופי ומחייב אשר צפוי לכלול מספר תנאים מתלים, וביניהם השלמת מימון בנקאי וקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים במונטנגרו. עסקה זו מצטרפת לעסקה נוספת במזרח אירופה אותה מקדמת חברה בת אחרת של ביג, אפי נכסים .

ביג, שנסחרת בבורסה לפי שווי של כ-11 מיליארד שקל, מחזיקה ב-63.77% ממניות אפי נכסים, שנסחרת לפי שווי של כ-6.2 מיליארד שקל. בשבוע שעבר דיווחה אפי נכסים כי התקשרה במסמך הבנות לא מחייב לקראת רכישת זכויות במקרקעין במרכז ורשה, בירת פולין.

על מסמך ההבנות חתמה חברת אפי אירופה, שמוחזקת בבעלות מלאה ע"י אפי נכסים ומרכזת את פעילותה במזרח אירופה. לדברי אפי נכסים, בכפוף להשלמת בדיקת נאותות ולהתקשרות בהסכמים סופיים ומחייבים עם המוכרת (שהיא חברה זרה), תרכוש אפי אירופה את מרבית הזכויות ביחס למקרקעין במרכז וורשה, פולין, בו מתוכנן, בין היתר, פיתוחו של פרויקט הכולל מתחמי משרדים, שטחי מסחר ובנייני מגורים להשכרה, בהיקף כולל של כ-105 אלפי מ"ר (חלקה של אפי אירופה).

בדרך גם לפולין

בד בבד עם חתימת מסמך ההבנות, חתמה אפי אירופה על מזכר כוונות לא מחייב עם חברה פולנית שבבעלותה יתרת הזכויות הנותרות במקרקעין, לפיו בכפוף להשלמת העסקה, יתקשרו אפי אירופה והחברה הפולנית בהסכם בעלי מניות מחייב המסדיר את זכויותיהן כבעלות זכויות בפרויקט, וכן בהסכמים המסדירים מתן שירותי ניהול על ידי החברה הפולנית בכל הקשור לפיתוח הפרויקט.

עלות רכישת הזכויות בפרויקט תעמוד על כ-90 מיליון אירו, הכוללת את המחיר שישולם למוכרת ובהינתן תשלומים שיבוצעו על ידי צדדים שלישיים, וזאת בכפוף להתאמות בסכום התמורה שיבוצעו על פי מנגנוני ההתאמה שנקבעו במסמך ההבנות ובמזכר הכוונות. בכפוף להשלמת העסקה, במועד השלמתה תשולם למוכרת מחצית מתמורת העסקה, ואילו היתרה תשולם על פי אבני דרך בהתאם להתקדמות קבלת האישורים להקמת הפרויקט.

בהתאם למסמך ההבנות, לאפי אירופה תהיה תקופה של מספר שבועות לצורך עריכת בדיקת נאותות. בכפוף להסכמות בין הצדדים ביחס לתנאים הסופיים של העסקה, הצדדים יחתמו על הסכמים מפורטים ומחייבים וזאת עד למועד שנקבע בין הצדדים. השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים משמעותיים, ובראשם קבלת היתר תכנון לאחד משלבי הפרויקט, קבלת אישור רשות התחרות בפולין, וכן הגעת הצדדים להסכמות בנוגע לתנאי ונוסחי ההסכמים המחייבים ומסמכי העסקה.