ליפתח רון-טל יש 3.4 מיליון סיבות לעבוד בשביל שלמה אליהו

עלות שכרו של רון–טל כיו"ר מגדל ביטוח תעמוד על 3.4 מיליון שקל בשנה, פי 3 משכרו כיו"ר חברת החשמל, וחריגה משכר הבכירים

יפתח רון-טל / צילום: יוסי וייס חברת החשמל
יפתח רון-טל / צילום: יוסי וייס חברת החשמל

המאבקים בצמרת חברת הביטוח מגדל בין בעל השליטה שלמה אליהו, ליו"ר החדש יפתח רון-טל, מגיעים לנקודת רתיחה סביב מינוי מנכ"ל חדש לחברת הביטוח. לפי שעה לא ברור עם היו"ר החדש, שנכנס לתפקידו לפני חודשיים בלבד והובא למגדל על-ידי אליהו עצמו, יצליח לגבור על בעל השליטה ולמנות מועמד המועדף עליו, אך מה שברור הוא שהמעבר מתפקיד יו"ר חברת החשמל שידרג משמעותית את שכרו של רון-טל - מה שיכול להסביר את המעבר מג'וב בטוח בחברה הממשלתית לסביבת עבודה מאתגרת במיוחד במגדל.

מגדל אחזקות, החברה האם של מגדל ביטוח, זימנה אסיפה כללית שנועדה לאשר את שכרו של רון-טל (כיו"ר מגדל ביטוח וכמנכ"ל מגדל אחזקות). בדיווח על האסיפה, שזומנה ל-8 בנובמבר, חשפה מגדל את עלות השכר המדובר, העומדת על 1.4 מיליון שקל עבור שנת 2021 (בגין חמישה חודשי עבודה) כאשר בגין שנת 2022 יקבל רון-טל שכר בסך 3.4 מיליון שקל בשנה, שיתבסס על משכורת חודשית בסכום משוער של 238.5 אלף שקל (בדומה לשכרו של היו"ר הקודם מוטי רוזן, שהודח לאחר חודשים ספורים בתפקיד על רקע מאבק מול המנכ"ל לשעבר רן עוז).

לשם השוואה, לאחר כעשור בתפקיד יו"ר חברת החשמל, השתכר רון-טל בשנת 2020 סך של 1.2 מיליון שקל (במונחי עלות) - כשליש מעלות שכרו הנוכחי במגדל. עלות זו, המתבססת על שכר והפרשות סוציאליות בלבד, ללא מענקים, חורגת ממגבלת שכר הבכירים בסקטור הפיננסי. בגין חריגה זו תשלם מגדל את המס הקבוע בחוק שכר הבכירים, בשיעור של 25%. בגין שכרו של רון-טל ב-2021 תשלם החברה מס של כ-239 אלף שקל ובגין שנת 2022 היא תשלם מס של 575 אלף שקל.

על פי ההסכם בין מגדל לרון-טל, כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות ביניהם בהודעה מוקדמת (בין 3 ל-9 חודשים, בהתאם למשך כהונתו בתפקיד). מגדל רשאית להפסיק את כהונתו של רון-טל לפני תום תקופת ההודעה המוקדמת, אך היא התחייבה להעניק לו את כל התשלומים והזכויות הנלוות גם בגין התקופה שבה ויתרה על שירותיו, מרגע שהודיעה לו על כך ועד לתום תקופת ההודעה המוקדמת.

התחייבות להסכם אי-תחרות 

לרון-טל גם סעיף אי-תחרות שבמסגרתו התחייב כי ממועד סיום ההסכם ובמשך תקופה של תשעה חודשים הוא יימנע מכהונה כיו"ר או מנכ"ל של חברת ביטוח או חברת אחזקה של חברת ביטוח, אלא אם מגדל ביטוח נתנה לכך את הסכמתה, מראש ובכתב.

מגדל מצדה התחייבה כי בגין תקופת אי התחרות היא תשלם לרון-טל תשלום השווה לעלות השכר הכוללת שהיה מקבל אם היה ממשיך לעבוד, וזאת בתשלומים חודשיים לאורך כל תקופת האי-תחרות והחל מתום תקופת ההודעה המוקדמת.

נציין כי באסיפה הכללית שבמהלכה יעלה להצבעה ההסכם, יעלה להצבעה גם תיקון להסדרי אי-תחרות והודעה מוקדמת, לפיו מנכ"לים ויו"רים במגדל ביטוח ומגדל אחזקות יהיו זכאים לתשלום עבור אי-תחרות רק לאחר שהשלימו 18 חודשי עבודה בתפקידם. לכאורה זהו פרק זמן לא ארוך, אך לאור תחלופה של ארבעה יו"רים ושלושה מנכ"לים במגדל בשלוש השנים האחרונות, ולאור העימות בין רון-טל לאליהו סביב זהות המנכ"ל, יהיה מעניין לראות האם רון-טל ישלים את פרק הזמן הזה.

באשר לזהות המנכ"ל החדש של מגדל, דירקטוריון חברת הביטוח צפוי להתכנס עוד השבוע כדי להמשיך בדיונים, לאחר שבסוף השבוע האחרון העביר הממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת, מכתב למגדל שבו הורה לדירקטוריון לחדש את ההליך באופן מידי ושקוף.

צרו איתנו קשר *5988