"הגננות יוכלו להתפנות לטיפול בילדים": הקלות משמעותיות בהפעלת מעונות יום פרטיים נכנסו לחוק ההסדרים

במסגרת חוק ההסדרים תוקל הבירוקרטיה, כך שמעונות יום לפעוטות הפועלים במבנה מגורים לא ידרשו לקבל היתר לשימוש חורג לצורך הפעלתם • סגן השר אביר קארה: "במקום עיסוק יקר ומיותר בטפסים, הנחיות הזויות ובירוקרטיה - הגננות יוכלו להתפנות לטיפול בילדים ולהפחית את עלויות התפעול"

מעונות יום לפעוטות הפועלים במבנה מגורים לא ידרשו לקבל היתר לשימוש חורג לצורך הפעלת המעון / צילום: Shutterstock
מעונות יום לפעוטות הפועלים במבנה מגורים לא ידרשו לקבל היתר לשימוש חורג לצורך הפעלת המעון / צילום: Shutterstock

כפי שפרסמנו בגלובס, במסגרת חוק ההסדרים תוקל הבירוקרטיה על מפעילות מעונות יום פרטיים כך שמעונות יום לפעוטות הפועלים במבנה מגורים לא ידרשו לקבל היתר לשימוש חורג לצורך הפעלת המעון. התיקון לחוק אושר בשבוע שעבר בוועדת חינוך ונקבע כי לחלופין, מפעילת מעון תחויב בקבלת היתר שימוש להפעלת מעון מהוועדה המקומית. סמכותה ואחריותה של הוועדה המקומית צומצמה והיא תוכל לסרב רק אם הוגשו התנגדויות של שכנים ורק אם תיגרם פגיעה מרחבית משמעותית. בנוסף יהיו פטורים מהחוק מעונות שבהם פחות משבעה ילדים או למעלה מ-36.

כאמור התנגדות לבקשה לקבלת היתר להפעלת מעון יכולה להיות מוגשת על ידי בעלי הדירות או מחזיקי הדירות במבנה המגורים שבו יפעל מעון היום או במבנים הגובלים עמו בלבד, ובתוך 15 ימים ממועד פרסום ההודעה.

פרסום ההודעה לבעלי הדירות או מחזיקי הדירות יעשה על גבי שלט במקום בולט בחזית מבנה המגורים שלגביו הוגשה הבקשה וכן במבנים הגובלים עימו בכל התקופה להגשת ההתנגדויות. כמו כן יימסרו הודעות לבעלי הדירות ומחזיקי הדירות, בדרך מקוונת או בדואר רשום. שיקול הדעת של הוועדה המקומית שלא לאשר את הבקשה צומצם משמעותית והיא רשאית לסרב לתת היתר רק אם הוגשו התנגדויות ורק אם עולה מההתנגדויות שהוגשו כי מתן ההיתר יגרום לפגיעה מרחבית משמעותית. אם החליטה הוועדה המקומית שלא לאשר את הבקשה לקבלת היתר להפעלת מעון קיים, תופסק פעילות המעון הקיים רק בתום שנת הלימודים שבה התקבלה החלטת הוועדה המקומית.

"הסרנו רגולציה מיותרת"

עוד נקבע לבקשת ועדת החינוך כי יוקם צוות בין-משרדי שיגיש לוועדת החינוך של הכנסת תוך שישה חודשים המלצות לגבי הקלות במתן היתר לשימוש חורג במבני מגורים לשם הפעלת גני ילדים כהגדרתם בחוק לימוד חובה, הקלות במתן היתר לשימוש חורג במבנים שאינם מיועדים למגורים כגון שטחי מסחר ואזורי תעסוקה לשם הפעלת מעונות יום. הצוות יתייחס גם למספר המירבי של פעוטות לעניין פטור מלא מהיתר .

מנכ"ל התאחדות מעונות היום הפרטיים בישראל, יניב בר-אור אמר: "לאחר שנים של מאבקים, מאות ישיבות ואלפי פגישות ושיחות, אני מרגיש היום את תחילתו של השינוי. היום לראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל ניתן לקיים מעון יום במבנה מגורים מבלי להיחשב עבריין".

סגן השר אביר קארה שליווה את התיקון לחוק בירך על הסרת הרגולציה המיותרת לדבריו: "רפורמת מעונות היום שדרשנו עוד במחאת השולמנים הגיעה להבשלה אתמול והיא תביא בשורה אדירה להורים ולגננות. במקום עיסוק יקר ומיותר בטפסים, הנחיות הזויות ובירוקרטיה - הגננות יוכלו להתפנות לטיפול בילדים ולהפחית את עלויות התפעול".

יו"ר ועדת החינוך, ח"כ שרן השכל אמרה "הסרנו רגולציה מיותרת שהכבידה במשך שנים רבות על מי שביקשה להפעיל מעון לפעוטות. אני מבקשת שההקלה תתורגם בשטח להוזלה של מחירי הפעוטונים".עוד הודיעה כי בשל שינוי החוק, היא תפנה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לבטל הליכים פליליים המתנהלים בימים אלה נגד בעלות מעונות היום.

צרו איתנו קשר *5988