ביטוח | דעה

האינפלציה מרימה את ראשה - מה יהיה על מחירי הביטוח?

כיצד עליות המחירים בשנה האחרונה ישפיעו על מחירי הביטוח, ומה אפשר לעשות בעניין

ד''ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון / צילום: איל יצהר
ד''ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון / צילום: איל יצהר

בשנה האחרונה אנו עדים לעלייה הדרגתית באינפלציה בארץ ובעולם. עליות מחירים נצפו בתחום האנרגיה, דיור, רכבים, ועוד. בין הגורמים לעליית האינפלציה, צווארי בקבוק בשרשרת האספקה במפעלים, המחסור במוצרים קריטיים כמו מוליכים למחצה, והביקוש הגובר לנפט.

האם אנו עומדים לראות זינוק גם במחירי הביטוח עקב עליות מחירים אלה? זו שאלה חשובה ומעניינת; חשובה מכיוון שבישראל שיעור ההוצאה של משקי הבית על הביטוחים השונים, הוא באחוזים דו ספרתיים. ומעניינת מכיוון ש"עלות הייצור" העיקרית בביטוח היא עלות התביעות. בעת "הייצור", עלות זו היא רק הערכה שמתבססת על ניסיון העבר, האמת מגיעה באיחור. כלומר, קודם כל מוכרים את הפוליסה ורק בדיעבד מתבררות עלויות התביעות. לכן, אם נבין את המגמות בעלויות התביעות כיום, אולי נוכל כבר כעת להעריך את השינויים במחירי הביטוח שיהיו בעתיד לאחר שחברות יאלצו להתאים את מחירי הפרמיות למציאות החדשה.

אז כיצד משפיעה האינפלציה על מחירי הביטוח? הבה ניקח כדוגמה את ענפי הפרט בביטוח כללי. במוצרי ביטוח כללי חברת הביטוח מתקנת/מפצה על נזקים לרכוש או בני אדם. כך למשל, בענף הרכב רכוש עלות התביעות קשורה במחירי השוק של רכבים (חדשים ומשומשים), מחירי חלפים ושכר העבודה במוסכים. בענף הדיור לעומת זאת, ערך השוק של הדירה אינו מבוטח, אלא רק ערך הכינון (בנייה מחדש) של המבנה ולכן הוא קשור דווקא במדד תשומות הבנייה. עבור ערך תכולת הדירה, המדד הקרוב ביותר להערכת השינוי בשווי התכולה הינו מדד המחירים לצרכן. בענפי חבויות המוצר הנפוץ ביותר הינו ביטוח חובה - אשר מפצה בגין נזקי גוף אשר נגרמו בתאונות דרכים, המדד המייצג ביותר לעלויות התביעות הינו השכר הממוצע במשק. זאת מכיוון שסעיף אובדן ההכנסות עקב הנזק הינו חלק משמעותי מההוצאה.

אנו רואים שלמרות שמחירי הביטוח אינם מתואמים באופן מלא עם עליות מחירים בענפים אחרים, יש קשר חזק בחלק מהמקרים. לכן, אם ניקח בחשבון את השפעת האינפלציה בלבד - עליות המחירים צפויות לייקר את מחירי הביטוח בטווח הקצר. היות ואף אחד לא אוהב לשלם יותר על אותו המוצר או השירות, נשאלת השאלה - מה אפשר לעשות?

הפתרון הקלאסי לאינפלציה הוא העלאת הריבית. בעולם הביטוח, להעלאת הריבית, אפקט מיידי על עלות התביעות. משום שהתביעות משולמות רק בעתיד - ככל שהריבית גבוהה יותר, הסכום שנדרש כיום על מנת לכסות את הסיכון נמוך יותר. זאת מכיוון שחברת הביטוח מהוונת תזרים מזומנים עתידי בגורם היוון גדול יותר. לכן, נדרשת פחות פרמיה מראש על מנת לכסות את עלות התביעות. בענפים בהם יש פער זמנים גדול בין הרגע שפוליסה נמכרת ועד למועד התשלום הצפוי, כגון בביטוח רכב חובה, הפער יכול להיות משמעותי.

כתלות בלחצים האינפלציוניים בעידן הנוכחי, על בנק ישראל לבחון את העלאת הריבית. במידה ויעשה זאת, האפקט על הביטוח יהיה ברור. וככל הנראה ענף הביטוח לא יצטרף לרשימת המוצרים והשירותים שהתייקרו השנה.

הכותב הוא האקטואר הראשי של שלמה ביטוח וחבר באגודת האקטוארים בישראל

צרו איתנו קשר *5988