אפשרות להסרת הערת עסק חי? מידרוג העלתה דירוג לקבוצת דלק

לראשונה מאז הקורונה חזרה חברת הדירוג לדרג את קבוצת דלק, והעניקה לה דירוג Baa3.il יציב • מידרוג מציינת כי חל שיפור בגמישות הפיננסית של הקבוצה

יצחק תשובה / צילום: גדעון לוין
יצחק תשובה / צילום: גדעון לוין

האם מידרוג פותחת אפשרות להסרת הערת עסק חי מקבוצת דלק? לראשונה מפרוץ משבר הקורונה, חברת הדירוג מידרוג, מקבוצת Moody's, הודיעה היום (ג') כי היא חוזרת לדרג את קבוצת דלק, ומעדכנת את דירוג החברה ל-Baa3.il יציב (המקביל לדירוג  BBB מינוס).

מידרוג מציינת כי חל שיפור בגמישות הפיננסית של קבוצת דלק, בין השאר הודות לקיטון החוב הפיננסי, גיוס הון המניות ושיפור בשווי הנכסים, וברוח גבית של העלייה החדה במחירי הנפט, ומציינים כי הדבר קיבל ביטוי ביכולתה של החברה לחזור לשוק ההון ולגייס אג"ח מובטחות באמצעות סדרות לה'-לו' של החברה.

בנוסף, מציינת מידרוג כי קבוצת דלק כבר השיגה מקורות למרבית תשלומי הקרן שעד סוף 2022.

למרות השיפור הדרמטי במצב עסקיה של קבוצת הנפט והגז, הקטנת ההתחייבויות והזינוק במחירי המניה והאג"ח שלה, עדיין מלווה אזהרת רואי החשבון את דוחותיה הכספיים. הערה זו, המהווה תמרור אזהרה דרמטי ומשקפת חשש לגבי יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה בטווח הקרוב, הוצמדה לראשונה לדוחות הכספיים של קבוצת דלק לסיכום 2019, שפורסמו באפריל 2020.

בדוחות לרבעון השני של 2021, שפורסמו ב-26 באוגוסט השנה, מציינים רואי החשבון ממשרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' (דלויט ישראל), שלושה גורמים עיקריים להכללת ההערה המזהירה בדוחות: גירעון בהון החוזר, היקפים משמעותיים של תשלומים לנושים, ובראשם מחזיקי איגרות החוב, וכן אמת מידה פיננסית המאפשרת העמדה לפירעון מיידי של מלוא החוב למחזיקי ה אג"ח בתחילת אפריל 2022, במקרה שבו דירוג האג"ח לא יעלה ל-BBB מינוס לפחות עד אז. 

צרו איתנו קשר *5988