ג'נרשיין רוכשת את החזקות אלקטרה במתקן האגירה בגלבוע ב-220 מיליון שקל

קרן התשתיות והאנרגיה רוכשת 25.5% ממניות מתקן האגירה השאובה, שהחל לפני כשנה וחצי את הפעלתו המסחרית • המתקן במעלה גלבוע צפוי להניב הכנסה שנתית ממוצעת של כ-350 מיליון שקל

פרויקט מתקן אגירה שאובה גלבוע / צילום: יח''צ
פרויקט מתקן אגירה שאובה גלבוע / צילום: יח''צ

קרן התשתיות והאנרגיה ג'נריישן קפיטל  חתמה אתמול על הסכם לרכישת 25.5% ממניות מתקן האגירה השאובה במעלה גלבוע, מידי חברת אלקטרה  ובתמורה לסכום של 220 מיליון שקל. במסגרת ההסכם קיים מנגנון תוספת תמורה בהיקף של עד 25 מיליון שקל, בכפוף לשיפורים עתידיים בתקבולי מתקן האגירה.

המתקן בגלבוע פועל בשיטת אגירה שאובה בהספק מותקן של 300 מגה-וואט והינו נכס תשתית אסטרטגי, חיוני וייחודי במדינת ישראל. להערכת הקרן, המתקן שקיבל רישיון קבוע לייצור חשמל לתקופה של 20 שנים והחל את הפעלתו המסחרית בחודש אפריל 2020, צפוי להניב הכנסה שנתית ממוצעת של כ-350 מיליון שקל.

לדברי הקרן, מבנה ההכנסות של המתקן מובטח ומבוסס ברובו על תשלומי זמינות ובונוסים, המגדילים את תעריף הזמינות בעקבות שיפור מדדים הקבועים באסדרה. בנוסף, נהנה מתקן האגירה מהכנסות ממכירת חשמל ותשלומי התנעה.

פרויקט מתקן אגירה שאובה גלבוע / צילום: יח''צ
 פרויקט מתקן אגירה שאובה גלבוע / צילום: יח''צ

מתקן האגירה צפוי להניב EBITDA (רווח תפעולי תזרימי) ממוצע של כ-225 מיליון שקל בשנה ותזרים חזוי לבעלים בממוצע של כ-70 מיליון שקל בשנה, כאשר להערכת הקרן, התשואה השנתית על ההון בשקלול כלל מרכיבי העסקה צפויה לעמוד על כ-10%. בכוונת ג'נריישן קפיטל לממן את העסקה ממקורותיה העצמאיים וכן באמצעות נטילת חוב.

המתקן, שהוקם בהיקף השקעה כוללת של כ-2 מיליארד שקל בתקופה של 6 שנים, קיבל רישיון קבוע לייצור חשמל בחודש אפריל 2020 לתקופה של 20 שנים (בתוקף עד אפריל 2040), ולאחר תום תקופת הרישיון יישאר המתקן בבעלות חברת הפרויקט. הטכנולוגיה של המתקן מבוססת על המרה של אנרגיה חשמלית לאנרגיה פוטנציאלית באמצעות שאיבה של מים ממאגר תחתון לעליון ומאפשרת מתן מענה למחסור בחשמל בזכות יכולתה להוסיף לרשת החשמל בזמן קצר הספק מותקן של 300 מגה-וואט למשך כ-10 שעות.

השלמת רכישת מתקן האגירה מותנית בהתקיימות תנאים מתלים, שעיקרם קבלת אישורי צדדים שלישיים מאת רשות החשמל, רשות התחרות (אם יידרש), המממנים והמבטחים. לדברי אלקטרה, השלמת העסקה תניב לה תזרים כולל של כ-225 מיליון שקל (ברוטו, לפני מס) ורווח לפני מס של כ-85 מיליון שקל.

גם שיכון ובינוי ואינפרה-רד שותפות בפרויקט

מלבד אלקטרה, מחזיקות בפרויקט האגירה השאובה גם חברת שיכון ובינוי אנרגיה וקרן אינפרה-רד. בהודעה על חתימת הסכם המכירה, מציינת אלקטרה כי בהתאם להסכם בעלי המניות חתמה על מכירת המניות לג'נריישן, לאחר ששותפותיה לאחזקה לא הצליחו להגיע להסכמות ביניהן בנוגע לרכישת מניותיה במתקן.

לדברי אלקטרה, התקבלו אצלה הודעות משיכון ובינוי אנרגיה ומקרן אינפרה-רד לרכישת מלוא המניות הנמכרות. למרות זאת, מציינת אלקטרה, כי "בעלות המניות לא הגיעו להסכמה לגבי חלוקת המניות הנמכרות ביניהן (למרות פניותיה של החברה לקבלת הודעה מוסכמת חתומה בידי שתיהן).

עוד מדגישה אלקטרה, שלטענת קרן אינפרה-רד היות שהשתכלל חוזה מחייב ביניהן, מכירת החזקות אלקטרה לצד שלישי תהווה הפרת הסכם. למרות זאת, קבעה אלקטרה כי אינה מנועה מלהתקשר בהסכם עם ג'נרשיין.

ארז בלשה, מנכ''ל ג'נריישן קפיטל / צילום: אייל טואג
 ארז בלשה, מנכ''ל ג'נריישן קפיטל / צילום: אייל טואג

ארז בלשה, מנכ"ל ג'נריישן קפיטל, אמר כי "אנו שמחים לעדכן כי עסקת רכישת מתקן האגירה השאובה במעלה הגלבוע יוצאת לפועל. השקעה ייחודית זו בעלת חשיבות רבה לפורטפוליו נכסי הקרן הן בהיבט הפיזור וההחזקה הישירה בנכס פרויקטאלי לאומי יחודי ומניב לטווח ארוך בעל תזרים יציב, והן בשל השפעתו החיובית על הסביבה והקיימות בהיותו מתקן המייצר חשמל נקי וירוק וחשיבותו בהבטחת יציבות אספקת החשמל למשק בישראל לשנים רבות.

"כפי שציינו לאחרונה, הגמישות הפיננסית של הקרן מספקת לה יכולת לייצר מקורות מימון מגוונים הודות הגעת חברות הפלטפורמה לבשלות, וכיאה לכך, בכוונתנו לממן את העסקה ממקורות עצמאיים וכן באמצעות נטילת חוב. אנו נמשיך לפעול להשבחתה ולצמיחתה של הקרן בהתאם לאסטרטגיית אחזקה בנכסי תשתית ליבה אסטרטגיים בעלי תזרים יציב, חזק וארוך טווח".

צרו איתנו קשר *5988