פז הבטיחה גיוס של יותר מ-600 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ח'

במסגרת המכרז המוסדי, קיבלה פז התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח מסדרה ח' בהיקף של 950 מיליון שקל ערך נקוב • היום דיווחה פז נפט על מינויה של איילת צור לסמנכ"לית הכספים החדשה של החברה

שלומי פרילינג, משנה למנכ''ל פז / צילום: גבע טלמור
שלומי פרילינג, משנה למנכ''ל פז / צילום: גבע טלמור

חברת הדלקים והקמעונאות פז נפט  ממנה סמנכ"לית כספים חדשה ויוצאת לגיוס של יותר מ-600 מיליון שקל בדרך של הרחבת סדרה קיימת של אגרות חוב. היום דיווחה פז נפט על מינויה של איילת צור לסמנכ"לית הכספים החדשה של החברה.

צור, רואת חשבון בהשכלתה ובעלת תואר מוסמך במנהלת עסקים מאוניברסיטת ת"א, כיהנה בשלוש השנים האחרונות כסמנכ"לית הכספים של חברת הייבוא והשיווק דיפלומט. קודם לכן כיהנה צור בין השנים 2014 ל-2018 בתפקיד סמנכ"לית הכספים של פעילות מקס ברנר מקבוצת שטראוס.

צור תחליף בתפקיד את שלומי פרילינג, שמונה בחודש אוגוסט האחרון לתפקיד משנה למנכ"ל פז והחזיק מאז באופן זמני בשני התפקידים.

ביקושים של קרוב למיליארד שקל

במקביל, דיווחה פז כי השלימה השבוע את המכרז המוסדי לקראת הנפקה של אגרות חוב נוספות מסדרה ח', בדרך של הרחבת סדרה.

במסגרת המכרז המוסדי, קיבלה פז התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח מסדרה ח' בהיקף של 950 מיליון שקל ערך נקוב. מתוך סך ההתחייבויות שקיבלה, החליטה פז להיענות להחייבויות בהיקף של 600 מיליון שקל ובמחיר שלא יפחת מ-1.019 שקלים ל-1 שקל ערך נקוב של אג"ח מסדרה ח'.

כך, שסכום הגיוס הכולל אמור להסתכם ב-611 מיליון שקל, לפני תשלומי עמלות והוצאות הנפקה אחרות. לאג"ח ח' של פז, שאינה צמודה למדד, משך חיים ממוצע (מח"מ) ארוך יחסית של 6.4 שנים והיא נסחרת לפי תשואה שנתית לפדיון של 2.25%.

שלומי פרילינג, משנה למנכ״ל פז, ציין בסיום המכרז המוסדי, כי "אני שמח על אמון השוק בתוכניות האסטרטגיות של החברה שבאה לידי ביטוי בביקוש היתר בגיוס״. לגלובס נודע כי מרבית הגופים המוסדיים הגדולים בישראל השתתפו בהנפקה, ובראשם מיטב דש, הראל ומגדל, שבלטו בהיקפי הביקושים שהזרימו לאג"ח פז.

לקראת השלמת שני מהלכים אסטרטגיים

חברת S&P מדרגת כיום את אגרות החוב של פז בדירוג של A פלוס ודירוג זה יישמר גם לאחר השלמת ההנפקה הנוכחית. לדברי S&P מעלות, תשמש תמורת ההנפקה למחזור חוב ולפעילותה העסקית השוטפת של פז.

פז עומדת כיום בפני השלמה של שני מהלכים אסטרטגיים עליהם עמלה הנהלתה בחודשים האחרונים. המהלך האחרון הוא פיצול בית הזיקוק אשדוד וחלוקת מניותיו כדיבידנד בעין, ואילו השני הוא השלמת רכישת רשת המרכולים השכונתיים פרשמרקט.

הנפקת האג"ח הנוכחית אמורה לסייע בפירעון של חובות בנקאיים ובכך לסייע בביצוע ההפרדה הפיננסית בין בית הזיקוק באשדוד לבין פז. עוד קודם לכן, דיווחה פז בחודש שעבר כי התקשרה עם שלושה בנקים בהסכמים נפרדים להעמדת מסגרות אשראי לטובתה בהיקף מצטבר של 1.1 מיליארד שקל.

המועד האחרון לניצול המסגרות נקבע ל-31 בינואר 2022, כאשר קרן האשראי תיפרע בתשלום אחד בתום תקופה של עד שנתיים ממועד העמדת האשראי. כמו-כן, דיווחה פז לאחרונה כי קיבלה את אישור הממונה על התחרות למיזוג עם פרשמרקט .

במסגרת העסקה, אמורה פז לרכוש את מלוא הבעלות על פרשמרקט תמורת 2.147 מיליארד שקל בעסקת מזומן ומניות. עיקר הסכום בהיקף של 1.72 מיליארד שקל ישולם במזומן ואילו היתרה באמצעות הנפקת 1.09 מיליון מניות חדשות של פז (המהוות כ-11.44% מהון המניות של החברה).

צרו איתנו קשר *5988