מצטרפת למידרוג: S&P מעלות העלתה את דירוג החוב של קבוצת דלק ל-BBB מינוס

חברת דירוג האשראי S&P מעלות העלתה את דירוג האשראי של קבוצת דלק בחמש דרגות לרמה של BBB מינוס עם תחזית יציבה • "העלאת הדירוג משקפת את הערכתנו כי הצעדים המשמעותיים שביצעה החברה בשנה החולפת הביאו לשיפור מצב הנזילות שלה, וכי יש באמתחתה מקורות מספקים לשימושיה בשנה הקרובה"

עידן וולס, מנכ''ל קבוצת דלק / צילום: רון קדמי
עידן וולס, מנכ''ל קבוצת דלק / צילום: רון קדמי

חברת דירוג האשראי S&P מעלות העלתה היום את דירוג האשראי של קבוצת דלק  בחמש דרגות לרמה של BBB מינוס עם תחזית יציבה. דירוג זה מהווה את הרף התחתון של דירוגי ההשקעה של S&P מעלות והוא מגיע לאחר שבחודש שעבר חזרה חברת מידרוג לסקר את קבוצת דלק עם דירוג מקביל של Baa3.

לדברי S&P מעלות, "העלאת הדירוג משקפת את הערכתנו כי הצעדים המשמעותיים שביצעה החברה בשנה החולפת, בדגש על החודשים האחרונים, הביאו לשיפור מצב הנזילות שלה, הן מצד המקורות והן מצד השימושים, וכי יש באמתחתה מקורות מספקים לשימושיה בשנה הקרובה". במהלך החודשים האחרונים הנפיקה קבוצת דלק חוב חדש בהיקף של כ-1.25 מיליארד שקל, אשר שימש בין השאר להקדמת פירעונות חוב בהיקף של 1.7 מיליארד שקל, ממארס 2022 לדצמבר 2021.

לדברי S&P מעלות, "תחזית הדירוג משקפת את הערכתנו כי החברה תשמור בשניים עשר החודשים הקרובים על ביצועים תפעוליים יציבים יחסית ללא שינוי משמעותי בהיקפי החוב, ועל מקורות מספקים לכיסוי כל שימושיה בשנה הקרובה. כיום יש לדלק מקורות מספקים לשימושיה בשנה הקרובה, אולם מדובר בהיקף תשלומי קרן וריבית קטן יחסית של כ-500 מיליון שקל.

עוד ציינת חברת הדירוג, כי "בשנים 2023-2025 תצטרך החברה לעמוד בפירעון חלויות (קרן וריבית) של כ-1.2 מיליארד שקל. אנו סבורים כי מלבד דיבידנדים מהחברות הבנות איתקה ודלק קידוחים, תצטרך דלק למממש נכסים נוספים שברשותה (כדגומת 25% מדלק ישראל, תמלוגי על ממאגר לוויתן ו/או להשלים מהלך הוני באיתקה), כדי לעמוד בתשלומי החלויות בהיקפן ובמועדן".

בתגובה להעלאת הדירוג, אמר מנכ"ל קבוצת דלק, עידן וולס, כי ״אנו שמחים על ההחלטה בעניין העלאת הדירוג, שמתפרסמת ביום העסקים האחרון של שנת 2021. העלאת הדירוג מבטאת את ההכרה בפעולות העסקיות המשמעותיות שהשלימה הקבוצה במהלך השנה האחרונה וביעדים החשובים שהושגו על ידנו".