אופציות ב-6.6 מיליון שקל: זו חבילת השכר של מנכ"ל סלקום החדש

עלות העסקתו המוצעת של ספיר תגיע לכ-4.4 מיליון שקל בשנה • התגמול ההוני המוצע נמוך מהתגמול ההוני של המנכ"ל הקודם אבי גבאי

דניאל ספיר / צילום: איל יצהר
דניאל ספיר / צילום: איל יצהר

חברת התקשורת סלקום  מבקשת לאשר למנכ"ל החדש, דניאל ספיר, שכר חודשי בסך 110 אלף שקל, תגמול הוני בשווי כ-6.65 מיליון שקל ומענק שנתי המבוסס על יעדי רווחיות. החברה פרסמה זימון לאסיפת בעלי מניות שתתכנס ב-28 בפברואר לצורך אישור ההחלטה.

בזימון לאסיפה מציינת סלקום את פירוט עלות העסקתו המוצעת של ספיר, שמגיעה לכ-4.4 מיליון שקל בשנה - 1.3 מיליון שקל שכר, 1.1 מיליון שקל מענק, כ-1.3 מיליון שקל תגמול הוני ו-648 אלף שקל תנאים נלווים אחרים.

ספיר מונה לתפקיד מנכ"ל סלקום לאחר עזיבתו של אבי גבאי, שמוביל קבוצה לרכישת השליטה בפרטנר. בסלקום מבקשים לאשר לספיר כאמור שכר חודשי בגובה 110 אלף שקל, שיהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, וכן תנאים נלווים כגון ימי חופשה ומחלה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות והחזר הוצאות. ספיר יהיה גם זכאי לקבל מסלקום רכב וביטוח אחריות נושאי משרה. הסכם העסקתו כולל הוראות בדבר אי-תחרות למשל 12 חודשים מסיום תקופת ההעסקה שלו.

סלקום מבקשת לאשר לספיר מענק שנתי בגובה 10 משכורות (בסך-הכול 1.1 מיליון שקל), אשר 80% ממנו יהיו מבוססים על ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של סלקום בפועל, לעומת היעד שנקבע בתקציב; ו-20% יתבססו על הערכה איכותית של תפקודו על-ידי ועדת התגמול והדירקטוריון.

התגמול ההוני שיקבל ספיר, בכפוף לאישור האסיפה, הוא בסך 6.65 מיליון שקל ויתפרש על-פני 5 שנים (כלומר כ-1.33 מיליון שקל לכל שנת הבשלה). במסגרת התגמול ההוני סלקום מבקשת להקצות לספיר אופציות, שלאחר המימוש יהוו כ-0.68% מההון של סלקום.

בסלקום מעריכים כי תנאי התגמול לספיר סבירים והוגנים, ומוסיפים כי לדירקטוריון הוצג סקר השוואתי חיצוני שמראה כי השכר החודשי המוצע נמוך מהשכר החודשי של מנכ"לים אחרים בשוק התקשורת. כמו כן, לפי סלקום, התגמול ההוני המוצע נמוך מהתגמול ההוני של המנכ"ל הקודם אבי גבאי, ששווי החבילה ההונית שקיבל היה כ-12 מיליון שקל - ונמוך ביחס למנכ"לים אחרים בשוק.

צרו איתנו קשר *5988