שווי קבוצת דלק זינק למעל 6 מיליארד שקל: מציעה פירעון אג"ח מוקדם של 334 מיליון שקל

זאת בהמשך לפירעון המוקדם של 1.7 מיליארד שקל שביצעה בדצמבר 2021 • מניית חברת האנרגיה של יצחק תשובה השלימה עלייה של יותר מ-50% מאמצע דצמבר האחרון

עידן וולס, מנכ''ל קבוצת דלק / צילום: רון קדמי
עידן וולס, מנכ''ל קבוצת דלק / צילום: רון קדמי

קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, מציעה פירעון מוקדם מלא למחזיקי איגרות החוב שלה מסדרות י"ח ו-י"ט בהיקף של 334 מיליון שקל. כמו כן מעוניינת החברה להגיש הצעת רכש חליפין וולונטרית למחזיקי האג"ח מסדרה ל"א, שבמסגרתה יוכלו להמיר את איגרות החוב שברשותם לאיגרות חוב חדשות מסדרה ל"ד. 

על רקע נסיקת מחיר הנפט זינקה מניית דלק ביותר מ-50% מאמצע דצמבר האחרון, והיא משקפת לחברה שווי שוק של יותר מ-6 מיליארד שקל. מהשפל של פרוץ הקורונה, שלו נלווה התרסקות במחיר הנפט, עלתה המניה ב-540%. 

חברת האנרגיה פנתה לנאמני סדרות האג"ח, בבקשה לזמן אסיפות של מחזיקי איגרות החוב לצורך תיקון שטרי הנאמנות הקיימים, באופן שיאפשר לחברה לבצע פירעון מוקדם מלא (קרן, ריבית והצמדה), על פי לוחות הסילוקין, למחזיקי איגרות החוב של סדרות י"ח ו-י"ט. אם תאושר בקשת הפירעון המוקדם, תפרע החברה למחזיקי אג"ח י"ח קרן של 177 מיליון שקל וריבית של 11 מיליון שקל (סה"כ 188 מיליון שקל), ואילו מחזיקי אג"ח י"ט יזכו לתשלום קרן של 140 מיליון שקל, ולתשלום ריבית של 6 מיליון שקל (סה"כ 146 מיליון שקל).

כמו כן, החברה מבקשת לאפשר לה לבצע הצעת רכש חליפין, שבמסגרתה יוצע למחזיקי איגרות החוב מסדרה ל"א, באופן וולונטרי, להמיר את איגרות החוב סדרה ל"א שברשותם באיגרות חוב מסדרה ל"ד, ביחס ההחלפה ובתוספת ריבית שייקבעו בסמוך למועד ההחלפה, וכמקובל בעסקאות דומות. המחזיקים שיבחרו לבצע החלפה ייהנו מתשואה גבוהה יותר וממח"מ ארוך יותר, כאשר איגרות החוב (ל"א ו-ל"ד) ימשיכו להיות מובטחות באותם ביטחונות וללא שינוי בנוסחת האיזון הקיימת.

במסגרת מהלכים אלו מבקשת קבוצת דלק, בניהולו של עידן וולס, לנצל את יתרות המזומנים שברשותה ולהמשיך ולפעול להקטנת החוב ולהארכת המח"מ של לוח הסילוקין. זאת בהמשך לפירעון המוקדם שביצעה הקבוצה לאג"ח מסדרות י"ט, כ"ב, ל"א, ל"ג ו-ל"ד במהלך דצמבר 2021), בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל, ובהמשך להעלאת דירוג האשראי של החברה על ידי מידרוג ו-S&P מעלות.

צרו איתנו קשר *5988