הצעת החוק להסדרת עמדות טעינה לרכב חשמלי בבתים משותפים עברה בוועדת השרים

מדובר בהצעת חוק שמקדם שר המשפטים גדעון סער, כך שכל דייר בבית משותף יהיה רשאי להתקין בחניה עמדת טעינה לרכב חשמלי ללא צורך בהסכמת יתר הדיירים, זאת כחלק מהכנת התשתית למעבר לתחבורה חשמלית בעתיד

מכונית חשמלית של טסלה / צילום: בר לביא
מכונית חשמלית של טסלה / צילום: בר לביא

הצעת החוק להסדרת עמדות הטעינה לרכבים חשמליים עברה היום (א') פה-אחד בוועדת השרים לחקיקה. מדובר בהצעת חוק שמקדם שר המשפטים גדעון סער להסדרת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בבתים משותפים, כך שכל דייר יהיה רשאי להתקין עמדת טעינה ללא צורך בהסכמת יתר הדיירים, זאת כחלק מהכנת התשתית למעבר לתחבורה חשמלית בעתיד.

מדובר בתיקון של חוק המקרקעין, ומטרתו לקבוע איזון בין זכויות בעלי הדירות לבין הרצון להקל ולשחרר חסמים בהתקנת עמדות הטעינה, על רקע האינטרס הציבורי בהנגשה ובהרחבה של השימוש בכלי רכב מזהמים פחות.

על-פי ההסדר המוצע, בחניה הצמודה לדירה ניתן יהיה לחבר עמדת טעינה לחיבור חשמל דירתי או לחיבור חשמל ייעודי שמשמש לטעינת רכבים חשמליים, גם ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, בכפוף לעמידה בכללים שעניינם בין היתר שמירה על בטיחות וחזות הבית.

בהסכמת רוב בעלי הדירות ניתן יהיה לחבר עמדת טעינה לחיבור הציבורי שהוא חלק מהרכוש המשותף, וזאת באמצעות מונה נפרד, כך שהתשלום עבור החשמל המשמש לטעינת רכבים יהיה נפרד מהתשלום עבור שאר צריכת החשמל מהחיבור הציבורי.

עוד מוצע כי בחניה שהיא חלק מהרכוש המשותף ניתן יהיה להתקין עמדת טעינה בהסכמת רוב מיוחד של שני שליש מבעלי הדירות, תוך התחשבות בצרכיהם של כלל בעלי הדירות המשתמשים בחניות המשותפות.

ההסדר המוצע יהווה ברירת מחדל שניתן להתנות עליה, כך שבעלי הדירות רשאים לקבוע הסדר אחר בתקנון של הבית המשותף, אך אם לא קבעו, יחולו עליהם הוראות התיקון המוצע.

הצעת החוק הוכנה במחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי) במשרד המשפטים, בשיתוף משרד האוצר, רשות החשמל במשרד האנרגיה והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין. 

"חסם להתקדמות התחום" 

איתן פרנס, מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירקה לישראל המקדמת שימוש באנרגיה ירוקה לא מזהמת, מסר בתגובה כי הצעת החוק בנוסחה הנוכחי עלולה להוות חסם להתקדמות התחום בישראל.

לדבריו, "מדובר בצומת קריטית לתחום, אך הצעת החוק מפספסת את הצורך לייצר מתווה לבתים משותפים בהם אין נציגות פעילה, או בבתים מרובי כניסות ודירות, שהם רוב הבתים המשותפים בישראל. אין כל היגיון לחייב בעל דירה להמתין 45 ימים עד להקמת עמדה, ולהכניס חוסר וודאות לתחום, כאשר מדובר בחניה שהיא צמודה וחלק מדירתו".

פרנס הוסיף כי "הקמת עמדה וטעינת הרכב הן שימוש סביר בתשתית של הבית המשותף, זאת כל עוד הן אינן מונעות מבעל דירה אחרת לטעון, ולכן היה אפשר להסתפק בהוראה שמחייבת התקנה של עמדות חכמות בלבד, כאלה שיודעות להתממשק עם מערכות ניהול עומסים חכמות, ולהגדיר בחוק את סוגיית הניהול החכם, שמתבצעת על-ידי ספקי שירותי טעינה, כפי שמקובל במדינות שמקדמות את התחום".