קרדן נדל"ן מסכמת את 2021: 23% מההכנסות ממכירת דירות - מפרויקט "קרדן בבאר יעקב"

החברה מכרה בשנה החולפת 236 דירות, שהניבו לה הכנסות של כ־424 מיליון שקל • הרווח הגולמי הצפוי בגין פרויקטים בביצוע ובתכנון, מעתודות קרקע ומפרויקטים מותלים - כשני מיליארד שקל

עמוס דאבוש, מנכ''ל קרדן נדל''ן / צילום: יח''צ
עמוס דאבוש, מנכ''ל קרדן נדל''ן / צילום: יח''צ

חברה נוספת מצטרפת לחגיגת ההכנסות ב־2021: קרדן נדל"ן פרסמה היום (ד') את הדוח המסכם שלה - ומציגה שיא במכירת דירות, גידול משמעותי ברווח הנקי וכמובן גידול בהכנסות, הגבוהות כמעט ב־40% מאלו שנרשמו ב-2020.

כאמור, החברה רשמה שיא של כל הזמנים מבחינתה במכירת דירות ובהכנסות מהן, שהגיעו בשנת 2021 לכ־424 מיליון שקל, הודות למכירת 236 יחידות דיור. בשנת 2020 מכרה החברה 104 יחידות דיור, וב־2019 מכרה 83 יח"ד.

מתוך כלל הפרויקטים שבהם מכרה קרדן נדל"ן דירות בשנה החולפת, בלט פרויקט "קרדן בבאר יעקב", אשר תרם כ־23% לכלל ההכנסות ממכירת דירות, שיעור המבטא סכום כולל של כ־100.5 מיליון שקל. לשם השוואה, בשנת 2020 נבעו לחברה הכנסות של כ־41 מיליון שקל ממכירת דירות בפרויקט זה.

פרויקט "קרדן בבאר יעקב" כולל בניית 405 יחידות דיור בסך הכול, מהן 324 יח"ד של קרדן נדל"ן, בעשרה בניינים - בנייה שמתנהלת בארבעה שלבים. שלושת השלבים הראשונים של הפרויקט, עם 312 יחידות דיור בשישה בניינים, כבר הושלמו, ושלב ד', עם 93 יחידות דיור (מתוכן 75 של קרדן) נבנה בימים אלו, והכנסות החברה ב־2021 נובעות ממנו בלבד.

החברה מעריכה כי על שלב זה לבדו תזכה לרווח גולמי כולל של כ־46.8 מיליון שקל. עד לסוף 2021 מכרה בו קרדן נדל"ן 70 דירות, ומתחילת השנה הנוכחית מכרה עוד ארבע, כך שלמעשה נותרה רק דירה אחת שלא נמכרה עד כה בשלב ד'. הקמת הפרויקט תושלם, על פי התכנון, עוד השנה.

ההכנסות בשנת 2021: כ־653 מיליון שקל

הנתונים שמציגה קרדן נדל"ן בדוח המסכם ל־2021 מראים כי לצד ההכנסות הגבוהות ממכירת דירות, עלו גם ההכנסות הכוללות שלה - לסכום של כמעט 653 מיליון שקל, המבטא עלייה של כ־38% לעומת ההכנסות בשנת 2021. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של קרדן נדל"ן בשנת 2021 עלה פי 2.4, לכ־81.6 מיליון שקל.

הונה העצמי של החברה עמד בסוף 2021 על כ־605 מיליון שקל (כ־602 מיליון שקל מיוחסים לבעלי המניות). הרווח הגולמי הצפוי מפרויקטים בתחום המגורים הנמצאים בביצוע ובתכנון, וכן מעתודות קרקע ופרויקטים מותלים מסתכם, בכשני מיליארד שקל. לחברת הבת אל־הר צבר הזמנות בסך כולל של כ־1.7 מיליארד שקל.

בשבועות הקרובים צפויה החברה להשלים את מכירת חלקה (50%) בפרויקט 'נופי השמש' בבית שמש, בתמורה לכ־80 מיליון שקל. עם השלמת המכירה צפויה החברה להכיר ברווח לפני מס בסך של כ־50 מיליון שקל. ככלל, צופה החברה ב־2022 הכרה בהכנסות בסך של כ־215 מיליון שקל.

במועד פרסום הדוח לקרדן נדל"ן 13 פרויקטים בישראל, בהיקף כולל של 1,085 יחידות דיור בשלבי ביצוע ותכנון. חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקטים אלו הוא 946 יחידות דיור. לצד אלו לחברה מבנה מניב אחד (בית קרדן בתל אביב), כמה עתודות קרקע המיועדות לפיתוח ועוד שמונה פרויקטים להקמת בניינים, בשלבי ביצוע שונים, באמצעות חברת אל־הר.

עמוס דאבוש, מנכ"ל קרדן נדל"ן: "במהלך השנתיים האחרונות החברה 'קפצה מדרגה' בהיקפי הפעילות בתחום המגורים - מגמה שנתמכת בפעולות שנקטנו בשנתיים האחרונות להגדלת היקפי המלאי, לצד סביבה עסקית תומכת עם ביקושים גבוהים לרכישת דירות. נוסף על כך, במהלך שנת 2021 רכשנו מגרשים וקרקעות לבניית פרויקטים בהיקף של אלפי יחידות דיור נוספות, שיבשילו בהדרגתיות לביצוע ויצאו לשיווק במהלך השנים הבאות. במקביל, זכתה החברה בפרויקטים רבים בתחום ההתחדשות העירונית בערים רבות בארץ ובהיקפים של אלפי יחידות דיור נוספות. אנחנו ממשיכים כל העת לפתח ולהרחיב את פעילות החברה".