העובד, הסוד המסחרי והתביעה שמסעירה את עולם רואי החשבון

חברת גידי בר-זכאי יועצים בע"מ טוענת כי ארנסט אנד יאנג מנסה לגזול מידע סודי השייך לה ומוגן בפטנט בתחום ניתוח הפעילות בבלוקצ'יין והיבטי המס של הפעילות • זאת, באמצעות גיוס עובד שעבר הכשרה ייחודית בחברת גידי בר-זכאי

חברת ארנסט אנד יאנג וגידי בר-זכאי / צילום: עינת לברון, נתי הורטיג
חברת ארנסט אנד יאנג וגידי בר-זכאי / צילום: עינת לברון, נתי הורטיג

פירמת רואי החשבון ארנסט אנד יאנג מנסה לגזול מידע סודי השייך לחברת גידי בר-זכאי יועצים בע"מ ומוגן בפטנט בתחום ניתוח הפעילות בבלוקצ'יין והיבטי המס של הפעילות. זאת, באמצעות גיוס עובד שעבר הכשרה ייחודית בחברת גידי בר-זכאי, בסמוך לאחר סיום הכשרתו, ובניגוד להסכם הסודיות ואי-תחרות עליו העובד חתם - כך טוען רו"ח גידי בר-זכאי בתביעה שהגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד פירמת רואי החשבון הגדולה בישראל, בטענה כי הפירמה גייסה עובד שלו לשעבר מתוך מטרה לגזול סודות מסחריים מוגנים של החברה שבבעלותו בתחום הבלוקצ'יין והמסים.

רו"ח גידי בר-זכאי, לשעבר בכיר ברשות המסים, הוא הבעלים של חברת גידי בר-זכאי יועצים בע"מ, חברה פרטית המתמחה ועוסקת בתחום ניתוח פעילות על גבי הבלוקצ'יין השונים, לרבות זיהוי ספציפי של מכלול הנכסים המטבעות החוזים ופעילות תוכן, ובתוך כך מדידת התנועות וערכיהם הכלכליים המשתנים באבחנה בין המשתמשים והארנקים השונים. לחברה יש התמחות ייחודית בתחום עיסוקה בכל הקשור לתחום המסים והרגולציה.

הנתבעת, חברת ארנסט אנד יאנג (ישראל), היא אחת מפירמות רואי החשבון הגדולות בישראל, העוסקת בביקורת, ייעוץ, מסים, אסטרטגיה וליווי עסקאות. בנוסף, בין תחומי פעילותה עוסקת הנתבעת באמצעות מחלקה ייעודית בנושא הבלוקצ'יין בתחומי פעילותה של התובעת, קרי בתחום המסים והרגולציה. 

יתרון תחרותי פסול 

לטענת בר-זכאי, במסגרת פעילות ארנסט אנד יאנג, על-מנת להוות גורם תחרותי בשוק המותחם והספציפי בו פועלת הפירמה, ובגדר זאת ועל-מנת לרכוש יתרון תחרותי פסול, פעלה הפירמה לגייס את רומן ליגר, שהועסק בחברת גידי בר-זכאי, לעבור לעבוד אצלה, תוך כדי שהוא עדיין מועסק בחברה. זאת, נטען, "בין היתר על-מנת להשיג גישה לסודותיה המסחריים של גידי בר-זכאי ויתרון תחרותי פסול".

בתביעה נטען כי ליגר הוא אדם פרטי שהחל את העסקתו בחברת גידי בר-זכאי בתפקיד של כלכלן ומפתח תוכנה, וזאת עד למועד בו סיים את העסקתו בחברה, לאחר שהודיע על התפטרותו. לטענת בר-זכאי, בתקופת העסקתו של ליגר בחברת בר-זכא, הוא עבר תהליך הכשרה שבמסגרתו למד לעומק את תחום פעילותה של החברה, את תהליכי העבודה ואת המתודולוגיות הייחודיות שפותחו. על-פי הנטען, "ליגר נחשף באופן מלא לכל המידע הסודי הקשור לקניינה הרוחני, המהווה את קודש-הקודשים של החברה... והיה מעורב - כצד נוכח בשולחן - בתהליכים בהם נעשה שימוש נרחב בידע ובטכנולוגיה נשוא רישום הפטנט הייחודי של התובעת".

לטענת בר-זכאי, "ארנסט אנד יאנג מבקשת לנצל ולחמוס את ההכשרה, את הידע, את המיומנויות ואת שיטת העבודה שרכש ליגר באמצעות חברת גידי בר-זכאי, על-מנת לגזול את סודותיה המסחריים של החברה ולהשיג יתרון תחרותי פסול, העולה לכדי עשיית עושר ולא במשפט וגזל סוד מסחרי".

מטרתה של התביעה, על-פי הנטען בה, היא להגן על סודותיה המסחריים של חברת גידי בר-זכאי כתוצאה מהעסקתו של ליגר בארנסט אנד יאנג, על-מנת למנוע נזק בלתי הפיך לתובעת ולקניינה הרוחני וכן לקבל שיפוי מלא על הנזקים שנגרמו וייגרמו לחברה.

מידע סודי ורגיש

לטענת בר-זכאי, הוא התריע בזמן אמת בעל-פה ובכתב, הן בפני מנהליה הבכירים של פירמת ארנסט אנד יאנג, לרבות באמצעות מי שאמור לשמש כמנהלו הישיר של ליגר, והן בפני ליגר, במספר הזדמנויות שונות ובמספר דרכים, הן במהלך המשא-ומתן בין הפירמה לליגר והן בטרם חתימת ליגר על הסכם העסקתו בארנסט אנד יאנג, כי מעשיהם עולים לכדי הפרה של הסכם העסקתו של ליגר אצל גידי בר-זכאי, הכולל תניית אי-תחרות וסודיות, וכן הפרה של הוראות נוספות בדין, כגון הפרה על חוק עוולות מסחריות ועשיית עושר שלא במשפט.

עוד נטען כי צוין בפני מנהלי ארנסט אנד יאנג כי המדובר בעובד שיש בידו מידע סודי ורגיש, אשר עבר הכשרה ספציפית וייחודית על-ידי התובעת הנוגעת לפיתוח פטנט ייחודי, אשר אם יגיע לידי הנתבעת, עלול לגרום לנזק חמור וליתרון עסקי מובהק כתוצאה מזליגת מידע סודי בניגוד לדין, וגם בשל כך יש להימנע מהעסקתו של ליגר ולאסור עליו כאמור לעשות כל שימוש במידע שהושג באמצעות התובעת ויכול להביא לתוצאה של גזל סוד מסחרי של התובעת.

ואולם, לטענת בר-זכאי, כל ניסיונותיה של התובעת להימנע מנקיטת הליכים משפטיים עלו בתוהו, ועל כן לא נותרה בפניה הברירה אלא מלנקוט את ההליך דנן.

בר-זכאי מבקש בתביעתו כי יוצא צו מניעה קבוע האוסר על ארנסט אנד יאנג לעשות שימוש בסודותיה המסחריים של חברת גידי בר-זכאי, וכן סעד כספי בסך כולל של 381,479 בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עד למועד התשלום בפועל.

בר-זכאי: "עניין עקרוני ומהותי" 

רו"ח גידי בר-זכאי מסר: "אולי אני תמים, אבל ציפיתי שעובד שחתום על הסכמי אי-תחרות ושמירה על סודות מסחריים לא יפר הסכמים, והפתעתי לגלות כי הוא מעדכן אותי בדיעבד על משא-ומתן שניהל בעודו עובד שלי, ורק לאחר שהגיע לרגע החתימה על ההסכם הסופי, בא לומר שלום.

"אבל מה שבאמת ציער אותי זה שלאחר שעדכנתי את הקולגות מפירמת ארנסט אנד יאנג, האמונים על כללי האתיקה, כיבוד הסכמים והוראות החוק, התהליך בכל זאת נמשך.

"לא נראה לי סביר שאנחנו חותמים על הסכמים, רושמים פטנטים ורוצים להשקיע בפיתוח תוכנה וצוות לטווח ארוך, ואפשר להתעלם מכל זה.

"אני רואה בסיפור עניין עקרוני ומהותי החיוני להתפתחות התחום וההשקעות בו. חשוב שמדינת ישראל תוביל כרגיל בתחום הטכנולוגי, והיכולת לעסוק בפיתוח יקר ומהותי היא מרכיב משמעותי".

"כבר מעיון ראשוני בטענות ניתן לומר שהן חסרות כל שחר"

מפירמת הייעוץ וראיית החשבון EY ישראל נמסר: "כתב התביעה התקבל במשרדנו לפני שעות בודדות, אולם כבר מעיון ראשוני בטענות ניתן לומר שהן חסרות כל שחר ויסוד עובדתי. מדובר בעובד שהועסק בחברת גידי בר-זכאי יועצים בע"מ במשך כשנה בתפקיד זוטר ביותר, ובוודאי שלא העביר מידע כלשהו על החברה בה הועסק לפירמת EY, בה הוא מועסק בתפקיד שונה לחלוטין שכלל אינו קשור לעולמות מיסוי הבלוקצ'יין. בכוונתנו למצות את כל הכלים העומדים לרשותנו ולהשמיע טענותינו במסגרת ההליך המשפטי".

צרו איתנו קשר *5988