רווח של 2.5 מיליארד שקל ברבעון הראשון לקבוצת דלק

שווי קבוצת דלק של יצחק תשובה קפץ פי 15 תוך שנתיים ונושק ל-10 מיליארד שקל, משפל של 652 מיליון שקל בפרוץ המגיפה • היעד הבא של הקבוצה הוא להנפיק את חברת הנפט מהים הצפוני אית'קה לפי שווי של 6 מיליארד דולרים לפחות

עידן וולס, מנכ''ל קבוצת דלק / צילום: רון קדמי
עידן וולס, מנכ''ל קבוצת דלק / צילום: רון קדמי

הזינוק החד במחירי האנרגיה, לצד המלחמה באוקראינה שהגבירה מאוד את הביקוש לגז טבעי באירופה, הובילו את קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה (48.6%) לרשום בתום הרבעון הראשון את הרווח הנקי הכי חזק לחברה ישראלית אחרי צים. קבוצת דלק רשמה רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 2.5 מיליארד שקל, זינוק של פי 9 בתוך שנה.

הסיבה נובעת מעלייה חדה בהכנסות קבוצת דלק ממכירת מוצרי האנרגיה השונים לצד רווח הזדמנותי חד פעמי בהיקף של יותר מ-1.8 מיליארד שקל (על כך בהמשך).

הכנסות קבוצת דלק ברבעון הראשון של השנה הסתכמו ב-3.1 מיליארד שקל, עליה של 63% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. במקביל הרווח הנקי של איתקה, חברת האנרגיה שבשליטה דלק, המפתחת ומפיקה נפט ואנרגיה בים הצפוני, זינק ועמד על 785 מיליון דולר ברבעון הראשון, לעומת 43 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי של קבוצת דלק  קפץ ב-280% ל-3.4 מיליארד שקל, מה שהוביל לזינוק החד ברווח הנקי כאמור. ההון העצמי של קבוצת דלק עומד כיום על 4.3 מיליארד שקל, עליה של 65% בתוך שנה. מניית החברה התרסקה במהלך משבר הקורונה, כאשר מחירי הנפט דאז צללו כשהעולם עצר למעשה ונכנסים לסגרים. בשפל בחודש מארס 2020 נגעה קבוצת דלק במחיר מניה שגילם לה שווי של 652 מיליון שקל. כעת עולה המניה ב-3.6% למחיר המגלם לה שווי שוק של 10 מיליארד שקל, זינוק של יותר מפי 15 בשווי החברה בתוך קצת מעל לשנתיים.

היעד העסקי הנוכחי של קבוצת דלק, כך לפי הצהרת מנכ"ל החברה, עידן וולס, הוא להנפיק את אית'קה. "אנחנו מפרסמים תוצאות שיא של קבוצת דלק לרבעון הראשון", אמר וולס, והוסיף כי "המטרה הברורה שלנו היא להמשיך ולשמר את המומנטום החיובי בפעילות הקבוצה, ולבצע בהקדם האפשרי את הנפקת איתקה בלונדון, שתביא להצפת ערך משמעותית נוספת לקבוצת דלק ולבעלי מניותיה״. אית'קה להערכת קבוצת דלק מגיעה לקצב EBITDA שנתי של 2 מיליארד דולר. המשמעות בהנחת מכפיל 3, שלפיו נסחרות חברות דומות, היא שקבוצת דלק תשאף לקבל שווי של 6 מיליארד דולרים בהנפקה כזאת.

ברבעון הראשון של השנה, הגדילה אית'קה את תפוקת הנפט שלה שהסתכמה לכ-6.3 מיליון חביות לעומת כ-5.9 מיליון חביות בתקופה המקבילה אשתקד. התפוקה היומית הממוצעת ברבעון עמדה על 71 אלף חביות מדי יום, לעומת 65 אלף חביות ביום בתקופה המקבילה וכ-56 אלף חביות ליום בממוצע בשנת 2021. בפברואר השלימה איתקה את רכישת חברת מרובני היפנית. על פי דוח NSAI שפרסמה לסוף שנת 2021, לחברת מרובני עתודות (2 P ) בסך כ-23.4 מיליון חביות נפט כאשר תזרים מהוון של העתודות האמורות, בשיעור היוון של 10%, מסתכם לסך של כ-404.6 מיליוני דולר.

הקבוצה מאחדת את הנכסים, ההתחייבויות ואת תוצאות הפעילות של מרובני בדוחות הכספיים החל ממועד השלמת העסקה. איתקה הכירה בתקופת הדוח ברווח הזדמנותי חד פעמי מעסקת מרובני בסך של כ-601 מיליון דולר וזאת בעיקר בהתבסס על ההפסדים הצבורים לצורכי מס של מרובני בהיקפים משמעותיים וכן כתוצאה מעלייה במחירי הגז והנפט שחלה עד למועד השלמת העסקה.

צרו איתנו קשר *5988