מעלות על עליית התשואות באג"ח: "גידול משמעותי במרווחי הסיכון"

בחברת הדירוג צופים הצטננות של שוק גיוסי החוב הקונצרני, שהאט כבר בחודש החולף: "התדרדרות התנאים המאקרו-כלכליים מלבים אינפלציה גבוהה, תנודתיות בשוק ועליית תשואות ניכרת"

הבורסה בת''א / צילום: שלומי יוסף
הבורסה בת''א / צילום: שלומי יוסף

הצעד הדרמטי של העלאת הריבית (0.4%) על ידי בנק ישראל, זה החודש השני ברציפות, יחד עם האינפלציה הגבוהה, היו הגורמים המרכזיים אשר השפיעו על פעילות ההנפקות בשוק האג"ח הקונצרני בחודש מאי.

הגיוסים הסתכמו ב-5.8 מיליארד שקל, ירידה של 27% ביחס לחודש שקדם לו, וירידה של 42% ביחס לחודש מרץ השנה. בחברת דירוג האשראי S&P מעלות מציינים, כי הירידה בהיקפי הגיוסים נלוותה לעלייה ברמת מרווחי הסיכון בכל רמות הדירוג.

בכך מאשרת מעלות את ממצאי גלובס מלפני שבועיים, על אודות מגמה של פתיחת מרווחי הסיכון (spreads) בין התשואות של האג"ח הקונצרניות ובין אלו של הממשלתיות. עליית הריבית, בשילוב הטלטלה בבורסות בשבועות האחרונים, הובילה לעליית תשואות בשוק האג"ח הקונצרניות.

 
  

השפעה על היכולת לגייס חוב עתידי

התשואה לפדיון באג"ח משקפת את רמת הסיכון שרואה השוק, ומשפיעה על יכולתן של החברות להמשיך ולגייס חוב חדש בעתיד. היא מבטאת את הריבית בפועל שרואה לפניו משקיע הרוכש את האג"ח, וככל שהריבית גבוהה יותר, כך הופך גיוס חוב חדש לכדאי פחות מבחינת החברה.

וכך, האינפלציה מובילה להעלאת ריבית, פוגעת בשוקי המניות ובמקביל מייקרת את גיוסי החוב של החברות. העלייה בסיכון שרואים המשקיעים גורמת לפתיחת מרווחי התשואות, מצב העלול להוביל אצל חלקן לקושי בעת מיחזור החוב, שעלול להפוך לקשיי נזילות.

לפני שבועיים, בזמן המפולות החדות בשווקים, נראה היה כי חברות הנדל"ן בעיקר רשמו נפילות חדות במחירי איגרות החוב, שהעלו את התשואה באופן שגילם סיכון גובר. חברות כמו ישראל קנדה, חנן מור, מגה אור ואחרות, ראו את סדרות האג"ח הארוכות שלהן מטפסות לתשואה לפדיון ברמה חד-ספרתית גבוהה יחסית. מאז נרגעה מעט המגמה, ולמשל האג"ח של ישראל קנדה (ז') נסחרת כיום בתשואה של 6%, לאחר שנגעה כבר ב-6.7%, רמה שהובילה את החברה לפתוח בתוכנית רכישה עצמית של האג"ח שלה. 

במעלות מעריכים ששוק גיוסי החוב הקונצרני צפוי להמשיך ולהתקרר, ובהקשר זה היא מציינת את ההיערכות הנכונה של חברות במשק, שבשנים האחרונות ביצעו גיוסי חוב לתקופות ארוכות, במח"מ גבוה יחסית. כשמשלבים זאת עם המדיניות המוניטרית המצמצמת שנוקט בנק ישראל במקביל לבנקים המרכזיים בעולם, מציינים במעלות, "פעילות ההנפקות ב-2022 עשויה להיות מתונה יותר מבשנים קודמות".

"חשש לשחיקה ברווחיות בסקטורים שונים"

בניתוח של שוק החוב בחודש מאי מציינים במעלות, כי במהלך השבועות האחרונים ניכרות תנודתיות והתחזקות במגמת העלייה במרווחי הסיכון: "התדרדרות התנאים המאקרו-כלכליים בעולם, על רקע המלחמה באוקראינה והשיבושים בשרשרת האספקה, מלבים אינפלציה גבוהה, תנודתיות בשוק ועליית תשואות ניכרת", מציינים במעלות, ומוסיפים ש"החשש כי התנאים המאתגרים הללו עשויים להימשך מגביר את ההערכה כי עשויה להיות שחיקה ברווחיות של חברות מסקטורים שונים, והוביל גם לתמחור הסיכונים מחדש, שהתבטא בעלייה משמעותית של מרווחי הסיכון בכל רמות הדירוג".

הממצאים שעולים מניתוח מעלות מלמדים, כי מרווחי הסיכון של חברות מקבוצת הדירוג BBB בארץ משקפים רמה של כ-3.5%, בהשוואה לכ-2.3% לפני כחודש וגם לפני שנה. רמת מרווחי הסיכון של קבוצות ה-AA ו-A מגיעה לכ-1.5% וכ-2.5%, בהשוואה לכ-1% ולכ-1.5% בהתאמה, רמתם לפני כשנה.

עם זאת, לקראת סוף חודש מאי, מתחילת השבוע הנוכחי, נראה שנרשמת רגיעה קלה בשוק החוב, במקביל להתאוששות בשוק המניות. מדד תל בונד 60, הכולל את 60 איגרות החוב הגדולות (במונחי שווי) במשק, הגיע כבר לתשואה גלומה לפדיון (ברוטו) של 1.44% בשבוע שעבר. הוא התאושש וירד לתשואה של 1.08% כיום, כאשר הירידה משקפת את הקיטון ברמות הסיכון שמהן חושש השוק.

שינוי נוסף שעולה מניתוח מעלות הוא ירידה במשקל גיוסי החוב צמודי-המדד. עדיין מדובר באפיק הפופולרי לגיוסי החוב הקונצרני, המהווה מעל למחצית, אך החלוקה מתחילה להשתנות. מ-58% מסך גיוסי 2021 באג"ח צמודות-מדד, הן מהוות 52% מתחילת השנה הנוכחית.

"האינפלציה משפיעה על בסיס ההצמדה ואין ספק שנוצרו אי-ודאות רבה והערכות שונות לגבי רמת האינפלציה הצפויה בחודשים הקרובים", אומרים במעלות.