הצעת קבוצת חג'ג' זכתה לתמיכת מחזיקי אגח פטרוכימיים

בעקבות התוצאות, ייכנסו נאמני סדרות האג"ח ונציגי המחזיקים למשא ומתן בן שבועיים עם אנשי קבוצת חג'ג' על הסכם מחייב

צחי + עידו חג'ג' / צילום: יח''צ
צחי + עידו חג'ג' / צילום: יח''צ

הצעת הסדר החוב שהגישה קבוצת חג'ג' למחזיקי אגרות החוב של חברת מפעלים פטרוכימיים זכתה לרוב באסיפות המחזיקים שנערכו הלילה. 

בעקבות התוצאות, ייכנסו נאמני סדרות האג"ח ונציגי המחזיקים למשא ומתן בן שבועיים עם אנשי קבוצת חג'ג' על הסכם מחייב. בתום התקופה יחליטו הנאמנים ונציגי המחזיקים אם לחתום על הסכם להסדר חוב עם קבוצת חג'ג', או לחילופין לבחור באפשרות השניה של הסדר מול חברת פטרוכימיים עצמה.

החברה לישראל וחברת מפעלים פטרוכמיים מחזיקים במשותף בגרעין השליטה בבז"ן, ה כולל כיום 30% ממניות בז"ן (עם אפשרות לצמצומו ל-24%). החברה לישראל מחזיקה ב-16.7% ממניות בז"ן המוגדרות כמניות שליטה ואילו מפעלים פטרוכימיים מחזיקה ב-15.46% ממניות בז"ן, מתוכן 13.3% ממניות בז"ן מוגדרות כמניות שליטה.

ב-17 באפריל השנה חתמה החברה לישראל על הסכם למכירת 16.7% ממניות בז"ן לידי קבוצת חג'ג'  תמורת 588 מיליון שקל. בעקבות החתימה, נפתחה בפני מפעלים פטרוכימיים האפשרות לממש בתוך 45 ימים זכות סירוב ראשונה המוקנית לה בהסכם השליטה המשותפות, ולהיכנס בנעלי הרוכשת.

לפטרוכימיים חוב של כ-1.65 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח מסדרות 1, ב', ג', ו-ח'. חוב זה מובטח בשעבוד על 15.46% ממניות בז"ן בשווי של כ-675 מיליון שקל בלבד.

עם זאת, חלוקת השעבודים בין הסדרות אינה זהה, ויוצרת אינטרסים שונים ביניהן. עפ"י הצעת חג'ג', לסדרה ח' יוחלפו האג"ח הקיימות באג"ח של חג'ג' עם אותם בטחונות, ובנוסף יזכו מחזיקי סדרה זו בפרמיה בגין העליה שתרשום מניית בז"ן בשנתיים הראשונות לאחר השלמת העסקה.

באשר למחזיקי אג"ח ב', ג' ו-1 מוצע כי חג'ג' תקבל אופציה לרכוש את מניות בז"ן המשועבדות להם בתום שנתיים ממועד השלמת ההשלמה, במחיר שיגלם את מלוא עליית המחיר במניה בתקופה זו ובתוספת פרמיה נוספות.

מול הצעה זו עומדת הצעת הסדר שגובשה בין נציגות המחזיקים להנהלת פטרוכימיים, לפיה תממש פטרוכימיים את זכות הסירוב לרכישת מניות בז"ן (16.7%) מהחברה לישראל, ותפעל לגיוס סכום של 550-560 מיליון שקל, אשר ישמש למימון הרכישה.

הגורם המממן יזכה לשעבוד ראשון על מלוא המניות הנרכשות וכן על מניות בז"ן המשועבדות כיום לסדרות ב', ג' ו-1.