הנאמן של פישמן דורש מאות מיליוני שקלים ממו"ל "ידיעות אחרונות" נוני מוזס

הנאמן על נכסי אליעזר פישמן הגיש לבימה"ש המחוזי בת"א בקשה מטעם חברת פישמן תקשורת, שהחזיקה במניות קבוצת "ידיעות אחרונות", לתבוע את המו"ל נוני מוזס • לטענת הנאמן, התקבלו בקבוצת "ידיעות" שורה של החלטות שהעדיפו את טובתו האישית של מוזס תוך הפרות של חובות האמון והזהירות

מו"ל "ידיעות אחרונות", ארנון (נוני) מוזס / צילום: מגד גוזני
מו"ל "ידיעות אחרונות", ארנון (נוני) מוזס / צילום: מגד גוזני

לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה בקשה על ידי הנאמן על נכסי איש העסקים פושט הרגל אליעזר פישמן , להגיש תביעה בשם "בראון פישמן תקשורת" נגד מו"ל ידיעות אחרונות ארנון (נוני) מוזס בסך מאות מיליוני שקלים. עו"ד יוסי בנקל ממשרד שבלת ושות' ביקש מהשופטת לושי-עבודי בתיק פשיטת הרגל כי תתיר לפישמן תקשורת, כבעלת מניות לשעבר בקבוצת ידיעות להגיש תביעה נגד נוני מוזס ומרים מוזס בגין נזקי עתק שנגרמו לפישמן תקשורת כפועל יוצא ממעשים ומחדלים שבוצעו על ידם, תוך הפרות בוטות של חובות האמון והזהירות שהם חבו לחברות בקבוצת ידיעות, בהן שימשו כנושאי משרה, ובכלל זאת, בשל כך שפעלו בניגוד עניינים מובהק, ותוך העדפת טובתם האישית על פני טובת קבוצת ידיעות.

עוד מבקש בנקל כי פישמן תקשורת תיוצג בתביעה על ידי הנאמן וצוותו, וכן על ידי משרד עורכי הדין פירט במשותף, וזאת על פי מתווה שכר-טרחה המבוסס על הצלחה.

לדברי בנקל, נתגלה לפישמן תקשורת כי לאורך שנות כהונתם של נוני מוזס ומרים מוזס כנושאי המשרה בקבוצת ידיעות, התקבלו בקבוצה שורה של החלטות תמוהות, לשון המעטה שבמעטה, אשר כבר במועד קבלתן היה ברור כי הן מנוגדות לטובתה, ובמסגרתן לא שמו נושאי המשרה לנגד עיניהם את טובת החברות, אלא העדיפו את טובתם האישית.

לטענת בנקל, "על פי המידע והנתונים שבידי פישמן תקשורת, במועדים בהם נמנתה פישמן תקשורת על בעלי המניות בידיעות אחרונות, מר מוזס ביצע שורה של פעולות ועסקאות בקבוצת ידיעות ובנכסיה, אשר הסבו לחברות הקבוצה נזק רב בסכומי עתק, זאת תוך ניגוד עניינים מובהק והעדפת טובתו האישית על פני טובת קבוצת ידיעות, ותוך קיפוח זכויותיהם של בעלי מניות המיעוט בקבוצת ידיעות, לרבות זכויותיה של פישמן תקשורת. בנוסף, לפי המידע שבידי פישמן תקשורת, הפעולות והעסקאות האסורות והמקפחות נעשו על ידי מר מוזס, בשיתוף פעולה, ולכל הפחות בידיעה, של גב' מרים נופך מוזס".

"נזק של כמיליארד שקל"

לטענת הנאמן, "על פי המידע שבידי פישמן תקשורת, במשך שנים, מר מוזס ביצע מסחר בנגזרים ובמט"ח, באמצעות ידיעות אחרונות, תוך שימוש באשראי שגויס על ידה ממקורות חיצוניים. כתוצאה ממסחר זה נגרם לידיעות אחרונות נזק בסך של כמעט מיליארד שקל".

עוד נטען על ידי הנאמן כי במקביל למסחר זה, מוזס גם ביצע מסחר בנגזרים ובמט"ח בחשבונותיו הפרטיים, באמצעות אשראי שקיבל ממקורות חיצוניים, זאת, באופן המעלה חשד כבד לניצול הזדמנויות עסקיות של ידיעות אחרונות או אפילו לביצוע עסקאות נוגדות או עסקאות בין הפרטי לחברה, והכל תוך שימוש בנכסי ידיעות אחרונות לטובתו האישית.

כמו כן נטען כי עצם ביצוע המסחר האמור, וכן מגוון הפעולות שבוצעו במסגרתו, כלל לא הובאו לאישור דירקטוריון או האסיפה הכללית של ידיעות אחרונות. גם המסחר הפרטי שבוצע על ידי מר מוזס במקביל לא הובא לאישור דירקטוריון או האסיפה הכללית של ידיעות אחרונות.

לאור זאת נטען כי הנזק שנגרם לפישמן תקשורת, כבעלת מניות מיעוט בידיעות אחרונות, כתוצאה ממסחר פסול זה, וכתוצאה מבלימת כל אפשרות לבוחנו, מסתכם, לפי הערכות שהוצגו בפני פישמן תקשורת, בסך של למעלה מ - 340 מיליון שקל.

אופציית הוט נמכרו במחיר נמוך

מלבד זאת, מבקש הנאמן לתבוע את מוזס בגין מכירת אופציית הוט על ידי ידיעות תקשורת לפטריק דרהי בסך כולל של כ- 62 מיליון שקל ב-2016. לטענת הנאמן, מכירת אופציית הוט על ידי ידיעות תקשורת נעשתה במחטף ובין לילה, מבלי שהוכנה כל הערכת שווי לקביעת השווי ההוגן של ה"נכס", ובמחיר נמוך במיוחד, שאינו משקף את שווי האופציה. אם אין די באמור, הרי שהמכירה האמורה כלל לא הובאה לאישור דירקטוריון או האסיפה הכללית של ידיעות אחרונות, ולחילופין, העסקה אושרה על ידי מר מוזס והגברת נופך מוזס לבדם, בלי הבאתה לאישור או אפילו לידיעת יתר בעלי המניות.

לטענת הנאמן, מכירה לא משתלמת זו נבעה ממערכת יחסים אישית ששררה באותם הימים בין מר מוזס לבין מר פטריק דרהי. "כך, ממידע שפורסם בציבור, עולה כי במועד הרלוונטי למימוש האופציה בידי ידיעות תקשורת היה מר דרהי נושה אישי של מר מוזס. כתוצאה ממערכת יחסים זו, מכירת אופציית הוט בידי ידיעות תקשורת בוצעה במחיר נמוך מהותית מהשווי ההוגן שלה".

לטענת בנקל, "בעקבות עסקה זו, בה נמכרה אופציית הוט בחסר, נגרם לידיעות תקשורת נזק בסך מוערך של כ-60 מיליון שקל, כאשר הנזק שנגרם לפישמן תקשורת מסתכם בסך של למעלה מ-20 מיליון שקל".

שכר-הטרחה יחולק כך ש-45% יגיעו לידי משרד הנאמן, שבלת ושות', וה-55% הנותרים יגיעו למשרד פירט.

הבחירה במשרד פירט איננה מקרית. משרד זה ייצג את נציג משפחת יודקובסקי בהליכים משפטיים נגד מוזס, כבעל מניות מיעוט בקבוצת ידיעות תקשורת. במסגרת ייצוג זה נחשפו והועלו הטענות שמשמשות כעת את הנאמן של פישמן בתביעתו נגד מוזס.

יש לציין כי מוזס בתגובתו למכתב ההתראה שלל מכל וכל את הטענות החמורות של הנאמן. לטענת מוזס, הדין התביעה להידחות על הסף, וכי מדובר בתביעת סרק ובטענות תמוהות ומופרכות.

*** גילוי מלא: אליעזר פישמן הוא בעל השליטה הקודם בחברת גלובס פבלישר עיתונות - הבעלים של עיתון גלובס.