המשרד להגנת הסביבה: לפתוח בחקירה פלילית נגד מפעלי ים המלח

המשרד להגנת הסביבה המליץ למשטרה הירוקה לפתוח בחקירה פלילית נגד מפעלי ים המלח • זאת לאחר שתעלת המפעלים חלחלה למניפת צאלים המשמשת בעלי חיים רבים וצמחייה ייחודית • האישור והתכנון של התעלה התבצע בות"ל, והיא אינה נדרשת בהיתרים סביבתיים • למרות הנזק, בכיל ממשיכים את ההזרמה בתעלה באופן שגרתי

הדליפה באזור מניפת צאלים / צילום: רשות הטבע והגנים
הדליפה באזור מניפת צאלים / צילום: רשות הטבע והגנים

המשרד להגנת הסביבה המליץ למשטרה הירוקה לפתוח בחקירה פלילית נגד מפעלי ים המלח שבשליטת איש העסקים עידן עופר, בגין הזיהום במניפת צאלים - כך הודיע המשרד להגנת הסביבה היום (ד'), בעקבות שימוע שערך לחברה ב-28 ביוני, במסגרתה נדרשה החברה לספק הסברים לממצאים חמורים של זיהום בשטח, לאחר שתעלת ההזנה של מפעלי ים המלח חלחלה למניפת הסחף הרגישה בצאלים, המשמשת בית לבעלי חיים רבים ומינים ייחודיים למקום, חלקם בסכנת הכחדה.

כיל מזהמת את הטבע, ולא ברור מי יכול לעצור אותה

בתחילת חודש יוני עדכנה חברת icl (לשעבר כיל) את המשרד להגנת הסביבה על אירוע דליפה במניפת צאלים, בה עוברת תעלת ההזנה של החברה. הדליפות כמעט לכל אורכה של המניפה הרגישה, גרמו להעמקת ההתחרות בערוצים ולפגיעה בצומח כתוצאה מהמלחה של הקרקע, שכן מדובר באזור שמים מלוחים אינם זורמים בו באופן טבעי, ואלה מהווים סכנה לחי ולצומח בו. ברשות הטבע והגנים דיווחו כי נראה תמותה של צמחייה במורד הדליפה, חלקה מוגדרת כערכי טבע מוגנים. כמו כן נצפו עקבות של צבאים, ארנבות, צבוע, שועל ומכרסמים באזור הדליפה.

התעלה של כיל אינה נדרשת בכל אישור סביבתי, ותוכננה בהליך מזורז בוועדה לתשתיות לאומיות, בה המשרד להגנת הסביבה אינו היועץ הסביבתי. בהתאם לתוכנית תת"ל 35א' הוקם מערך שאיבה והובלת תמיסת מי ים המלח מאתר השאיבה P9 למערך התעלה הקיים מהדרום. רשות הטבע והגנים ליוותה את פרויקט ההקמה ודרשה תחילה לאטום את התעלה באופן שיימנע דליפות, אך לבסוף בות"ל הוחלט להיעתר לדרישת כיל ולאמץ את דעת המומחים ששכרה החברה, ולוותר על איטום מלא של התעלה. ערוצי הנחל התחתרו לאורך הזמן לעומק גבוה ממה שצפו מומחי כיל, והמים עלו לפני הקרקע והציפו את המניפה. בשל הדליפה, כעת תאטום כיל את התעלה, אך ההליך עלול להימשך חודשים ארוכים, ולעת עתה מים זורמים בתעלה באופן שגרתי, מבלי שהרשויות מוסמכות לבלום את פעילותה.

במפעלי ים המלח פיזרו לעת עתה פזומטרים בקרקע כדי למדוד את מפלס המים, וביצעו נקזים וקידוחים במטרה להזרים את המים בחזרה לתת-הקרקע ומשם לים המלח.

ב-icl מסרו בתגובה לדברים כי "החברה תשתף פעולה כשם שנהגה עד כה, עשתה ותעשה כל שיידרש למניעת הישנות התופעה, כפי שידוע למשרד להגנת הסביבה. הניטורים בשטח מעידים כבר עכשיו על אפקטיביות הצעדים שננקטו עד כה".

למרות הפעילות שכיל מבצעת בשטח, לפי רשות הטבע והגנים, התעלה עודנה מחלחלת למניפת צאלים ומזהמת במי מלח את השטח הרגיש.

לדברי אסף צוער, מנהל אגף הסביבה ברשות הטבע והגנים, ״מבוצעות מספר פעולות לנסות לנקז את המים המזוהמים ולמנוע התפשטות הזיהום מערבה. עוד לא יודעים אם זה יעזור ועד כמה. בשלב זה המפעל מזרים מים בתעלה שזורמים למניפה״.