תוקף הטבות המס נגמר: מי עדיין זכאי להן בעסקאות תמ"א 38

לאחר שפגה הוראות שעה המקנה הטבות במס שבח ובמס רכישה בעסקאות תמ"א 38 ולאור הנחיה חדשה של רשות המסים, עולה השאלה מי זכאי כיום להטבות

הטבת מס. מי עדיין זכאי / צילום: Shutterstock
הטבת מס. מי עדיין זכאי / צילום: Shutterstock

הכותב הוא מייסד משרד מאיר מזרחי ושות'

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין, המקנה הטבות במס שבח ובמס רכישה בעסקאות תמ"א 38 נקבע כהוראת שעה שתוקפה הסתיים בתאריך 31.12.2021. מאחר שתוקפה של הוראת השעה פג, ומאחר שלא נקבעו הוראות חוק חדשות המסדירות את תוקפן של הטבות המס בעסקאות תמ"א 38, התעוררה השאלה, מה דינן של עסקאות תמ"א 38 שנחתמו מיום 1.1.2022 ואילך. שאלה נוספת התעוררה ביחס לתוקף הטבות המס מכוח פרק חמישי 5 לחוק על עסקאות שנחתמו לפני 31.12.2021, אך יום המכירה הנדחה חל רק לאחר 31.12.2021. 

● הבניין עובר תמ"א 38? כך נראים החיים של מי שמייצגים את הדיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית
● בית המשפט העליון מציב תמרור אזהרה לדיירים סרבניים בתמ"א 38  

ב־27.12.2021, לקראת תום תוקפה של הוראה השעה, פרסמה רשות המסים הנחיה שבה נקבע כי הטבות המס לפי פרק חמישי 5 לחוק ימשיכו לחול במקרים שבהם הסכם התמ"א נחתם לפני פקיעת תוקף ההטבות. בסמוך לאחר פרסום הנחיה זו, הבהירה רשות המסים כי ביחס לעסקאות שטרם נחתמו עד ליום 31.12.2021, מקודמת חקיקה שמטרתה להאריך את תוקפו של פרק חמישי 5.

בהתאם, ביום 23.2.2022 פורסמה הצעת חוק המבקשת להאריך את תוקפו של פרק חמישי 5 עד ליום 1.10.2022 באופן רטרואקטיבי. עם זאת, הצעת חוק זו טרם הבשילה לכדי דבר חקיקה מחייב.

דווקא במישור התכנוני חלה התקדמות, כאשר ביום 5.4.2022. החליטה המועצה הארצית להאריך את תוקפה של תמ"א 38 עד ליום 1.10.2023, תוך שהיא מדגישה כי לא תינתן ארכה נוספת, אלא בהתקיים כמה חריגים.

בסוף חודש אוגוסט האחרון פורסמה הנחיה נוספת על ידי רשות המסים שמטרתה להבהיר את המצב ביחס לעסקאות שייחתמו בין ה־1.1.2022 לבין ה־1.10.2023. לפי הנחיה זו, בתקופה זו ניתן לחתום על הסכמי תמ"א ולהסתפק בהגשת הודעות על ביצוע העסקה, מבלי להגיש דיווח ותחשיבי מס ולהתחייב במס. עם קיום התנאים המתלים בעסקה ולכל המאוחר ביום 1.10.2023 (גם אם לא התקיימו התנאים עד אז) יוגש דיווח על העסקה, בצירוף שומות עצמיות.

אם עד 1.10.2023 יוארך תוקף הטבות המס לפי פרק חמישי 5 לחוק באופן רטרואקטיבי מיום 1.1.2022, יוכלו הצדדים לקבל את הטבות המס. ככל שלא יוארך תוקף הטבות המס, יצטרכו הצדדים לשלם את מלוא המס החל בעסקת התמ"א, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, ללא קנסות.

בשורה התחתונה: עסקאות תמ"א 38 שנחתמו עד ל־31.12.2021, ויום המכירה בהן הגיע לאחר 31.12.2021, יזכו להטבות המס לפי פרק חמישי 5, על אף שיום המכירה חל לאחר שתם תוקפו של הפרק. לעומת זאת, תחולת הטבות המס לפי פרק חמישי 5 על עסקאות תמ"א 38 שנחתמו לאחר 1.2.2022 תלויה בתוצאות הליך חקיקתי המסדיר את הארכת תוקפן. ככל שעד ליום 1.10.2023 יתקבל תיקון לחוק המאריך את תוקף הפרק, יוחלו הטבות המס באופן רטרואקטיבי על עסקאות תמ"א שנחתמו החל מ־1/1/22. אם לא יוארך תוקפן של הטבות המס עד 1.10.2023, יידרשו הצדדים לעסקה לשלם את המס החל בעסקה, ולא יהיו זכאים להטבות המס של פרק חמישי 5.