מבצע "רווחים כלואים 2" הסתיים: כמה כסף נכנס לקופת המדינה?

2.9 מיליארד שקל נכנסו לקופת המדינה, במבצע שאפשר לחברות לשחרר רווחים שהצטברו אצלן כדיבידנד, בתשלום מס מופחת • חלק מהחברות שניצלו את ההטבה במהלך השנה האחרונה היו אלביט מערכות, רפאל והתעשייה האווירית

מבצע ''רווחים כלואים 2'' הסתיים / צילום: Shutterstock
מבצע ''רווחים כלואים 2'' הסתיים / צילום: Shutterstock

ב-15 בנובמבר הסתיים מבצע "שחרור הרווחים הכלואים 2", שבמסגרתו אפשרה המדינה לחברות לשחרר רווחים שהצטברו אצלן, כדיבידנד, בתשלום מס מופחת. מאז 15 בנובמבר 2021, מועד תחילת המבצע, ועד 13 בנובמבר 2022, יומיים לפני תום המבצע, חילקו חברות דיבידנדים בהיקף כולל של כ-35 מיליארד שקל ושילמו מס בסך 2.9 מיליארד שקל. סכום הגבייה מהמהלך גבוה בהרבה מתחזית הגבייה המוקדמת, שעמדה על כמיליארד שקל. 

המדינה נתנה לחברות הגדולות הטבת מס, אז למה הן לא מתנפלות עליה? | ניתוח
נרשמתם כעוסק מורשה והתחרטתם. האם ניתן לבטל זאת רטרואקטיבית? 

חלק מהחברות שניצלו את המס המופחת חיכו לרגע האחרון לחלוקת הרווחים הכלואים שלהן. כמה ימים קודם לסיום המבצע, ב-9 בנובמבר, עמד סכום חלוקת הרווחים הכלואים על סך של 23 מיליארד שקל שהחברות חילקו כדיבידנדים וכ-2 מיליארד שקל מס ששולם למדינה. נתונים אלה מעידים על קפיצה משמעותית בחלוקת הדיבידנדים ותשלום המס המופחת לקראת סוף המבצע. זאת, במיוחד לאור נתונים שפרסמנו בגלובס בספטמבר האחרון, אז נרשמה היענות נמוכה יחסית, כאשר עד סוף ספטמבר חברות חילקו דיבידנדים בסך כ-12.7 מיליארד שקל בלבד ושילמו כ-1.35 מיליארד שקל מס.

חלק מהחברות שניצלו את ההטבה במהלך השנה האחרונה היו אלביט מערכות, שהודיעה בפברואר כי היא מקדימה תשלום מס בהיקף כרבע מיליארד שקל (80 מיליון דולר), במטרה לנצל את הטבת המס במסגרת המבצע; וחברת רפאל, ש הודיעה כי שילמה למדינה "מס רווחים כלואים" בסך 450 מיליון שקל .

גם התעשייה האווירית הצטרפה לחברות שחילקו דיבידנד במס מופחת. ביולי השנה אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 574.1 מיליון שקל (כ-164 מיליון דולר). בהודעות החברה לבורסה צוין כי "החברה בחרה ליישם את ההקלה של הוראת השעה".

כ-60 מיליארד שקל "שוחררו" במבצע הקודם

המבצע האחרון היה השני בין מבצעי "שחרור הרווחים הכלואים". בשנת 2012 נחקק תיקון מספר 69 לחוק (הוראת שעה), אשר במסגרתו הופשרו כ-60 מיליארד שקל רווחים כלואים על-ידי 204 חברות, ובגינם שולם מס בסכום של כ-4.3 מיליארד שקל.

למרות שבירת התחזית המוקדמת של הגבייה במבצע הרווחים הכלואים האחרון, הסכומים ששוחררו הם כטיפה בים המיליארדים שעדיין צבורים בחברות. במסגרת פרק בדוח מבקר המדינה לשנת 2020 שהוקדש ל"מיסוי רווחים לא מחולקים", קבע המבקר כי המדינה לא סגרה את פירצת המס שמאפשרת שימוש של בעלי שליטה ב"חברות ארנק" עבור הרווחים הצבורים בחברות - ובעקבות כך מפסידה מס בסכומי עתק.

לפי הדוח, בחברות נותרו רווחים הנאמדים במעל 600 מיליארד שקל, נכון ל-2018. זאת, גם לאחר "מהפכת חברות הארנק", שנועדה לשחרר רווחים מהחברות ולצמצם תכנוני מס לא לגיטימיים, ואף שבמבצע חלוקת הדיבידנד בשיעור מס מופחת ב-2017 - חולקו 61 מיליארד שקל דיבידנדים ונגבה מס בהיקף כ-15 מיליארד שקל.

על הרקע הזה, בין השאר, חידשה רשות המסים את מבצע "שחרור הרווחים הכלואים" במסגרת חוק ההסדרים האחרון, לשנים 2021-2022, ואפשרה לחברות לחלק דיבידנד בשיעורי מס מופחתים עד סוף שנת 2021.

חוק עידוד השקעות הון מעניק לחברות הטבות, בתנאי שרווחיהן לא יחולקו כדיבידנד - והכספים לא יועברו לבעלי השליטה או לקרוביהם או לתאגידים שבשליטתם. אם החברה מוציאה את הכספים, המדינה רואה בהם דיבידנד וממסה אותם.

עם השנים התברר כי החברות נמנעות מחלוקת דיבידנד לבעלי המניות, במטרה שלא לוותר על פטור המס. כתוצאה מכך, החברות צוברות עשרות מיליארדי שקלים שלא נוטלים חלק בפעילות הכלכלית במשק, ואינם מחולקים לבעלי המניות. כספים אלה מכונים "רווחים כלואים".

בפועל, במקום לחלק את הרווחים כדיבידנד, העבירו החברות את הרווחים לצדדים קשורים כהלוואות (למשל לחברות-האם) או תחת כינויים חשבונאיים אחרים, ובדרך זו לא שילמו את המס. נוסף על כך, החברות ביצעו תכנוני מס שאפשרו להן להוציא את הכסף הכלוא החוצה, ללא חבות מס.

במטרה להתמודד עם המצב, ב-2012 כאמור נחקק חוק הרווחים הכלואים, תחת שר האוצר דאז יובל שטייניץ. החוק איפשר לחברות לממש את רווחיהן ולשלם מס חברות בשיעורים מופחתים, תוך התחייבות להשקיע 50% מהרווחים בארץ במשך שנה.

באותה תקופה העריכו כי בחברות הגדולות נצברו כ-120 מיליארד שקל שלא חולקו, ומהם ניתן יהיה לקבל כ-3 מיליארד שקל מס לטובת סגירת הבור התקציבי.

במסגרת החוק נקבעה הוראת שעה למשך שנה, ולפיה חברה תהיה זכאית לשלם מס חברות בשיעור מופחת על הכנסה שנצברה עד תום השנה, וטרם שולם עליה מס חברות. לפי אותה הוראה, ככל שחברה תבחר להפשיר חלק גדול יותר מהכנסתה - כך תגדל הטבת המס, אך שיעור המס בכל מקרה לא יפחת מ-6%.

בתום המבצע, לאחר שנה, גבתה המדינה מס בהיקף 4.387 מיליארד שקל - סכום הגבוה ב-45% מיעד הגבייה של רשות המסים.

בחוק ההסדרים האחרון תוקן החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מספר 74), במטרה לחייב את החברות לחלק את העודפים אשר הופטרו ממס חברות בכל חלוקת דיבידנד. בדומה למבצע שנערך ב-2012, גם הפעם ניתנה לחברות שנה שבמהלכה יוכלו ליהנות מהקלה בשיעור מס החברות אשר יחול בעת חלוקת הרווחים בדרך של "הוראת שעה". שיעור ההטבה נע בטווח של 30%-60% ממס החברות, שאותו היו נדרשות לשלם לולא הוראת השעה.