נשיאת העליון אסתר חיות מגיבה על המהפכה המשפטית: "תוכנית לריסוק מערכת המשפט"

נשיאת העליון מתחה ביקורת קשה על המהפכה המשפטית של הממשלה החדשה: "למרבה הציניות, הוגי התוכנית מכנים אותה תוכנית 'לתיקון' מערכת המשפט. ואני אומרת - זו תוכנית לריסוק מערכת המשפט" • "מדובר במתקפה שלוחת-רסן על מערכת המשפט, משל הייתה אויב שיש להסתער עליו ולהכניעו", הוסיפה

נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות / צילום: דוברות לשכת עורכי הדין
נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות / צילום: דוברות לשכת עורכי הדין

נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות הגיבה הערב (ה') על המהפכה המשפטית של הממשלה החדשה, שנועדה להחליש את כוחו של בית המשפט העליון לבקר את חקיקת הכנסת והחלטות הממשלה.

שר המשפטים לוין על נאומה של נשיאת העליון חיות: "זו קריאה להבעיר את הרחובות
היועמ"שית גלי בהרב-מיארה: "הרפורמה במערכת המשפט תבטל את האיזונים והבלמים" 
הממשלה תשלוט במינוי השופטים ותוכל לבחור נשיא חיצוני לעליון: הצעת החוק של יריב לוין נחשפת 
המשנה לנשיאת ביהמ"ש העליון בדימוס: "אני לא ישן בלילה. החלשת מערכת המשפט היא החלשת מדינת ישראל" 

"למעשה מדובר במתקפה שלוחת-רסן על מערכת המשפט, משל הייתה אויב שיש להסתער עליו ולהכניעו. למרבה הציניות, הוגי התוכנית מכנים אותה תוכנית 'לתיקון' מערכת המשפט. ואני אומרת - זו תוכנית לריסוק מערכת המשפט. היא מיועדת להנחית מכה אנושה על עצמאותה ואי-תלותה של הרשות השופטת ולהפוך אותה לרשות שותקת".

חיות הוסיפה כי "מסקנה זו עולה הן מן הדרך שבה בחר השר להציג את תוכניתו והן מתוכנה וממהותה. לא ניתן להבין אחרת את מסיבת העיתונאים הדרמטית שאותה בחר השר לכנס ימים ספורים בלבד לאחר כניסתו לתפקיד, בה הציג לראשונה את תוכניתו.

"כפי שציינתי לא אחת - העצמאות ואי-התלות השיפוטית הן נשמת אפו של בית המשפט, ובלעדיהן לא יוכלו שופטי ישראל למלא את תפקידם כמשרתי הציבור וכנאמניו.

"בימים האחרונים שמענו כולנו כי הנימוק המרכזי להצדקת התוכנית הוא רצון הרוב והכרעת הרוב. אכן, 'שלטון הרוב' הוא עיקרון יסוד העומד בבסיס המשטר הדמוקרטי - אך הדמוקרטיה אינה רק שלטון הרוב. כל הטוען כי הרוב שבחר את נציגיו לכנסת, נתן להם בכך 'צ'ק פתוח' לעשות ככל העולה על רוחם, נושא את שם הדמוקרטיה לשווא.

"אחד מתפקידיו המובהקים של בית משפט במדינה דמוקרטית הוא - מתן הגנה אפקטיבית לזכויות האדם והאזרח במדינה. בית משפט עצמאי ובלתי-תלוי הוא, על כן, אחת הערובות החשובות לחופש הפרט שעליו דיבר ז'בוטינסקי. הוא הערובה לכך ששלטון הרוב לא יהפוך לעריצות הרוב.

לנאומה המלא של נשיאת העליון חיות לחצו כאן

"טועה מי שחושב שפסקת ההתגברות 'מתגברת' על בית המשפט"

חיות אמרה על התוכנית של לוין כי "היא מבקשת ליטול מידי השופטים את הכלים המשפטיים המשמשים אותם להגנה על זכויות הפרט ועל שלטון החוק. התוכנית מדברת על פסקת התגברות אשר תשלול מבית המשפט את האפשרות לבטל חוקים הפוגעים באופן בלתי מידתי בזכויות אדם חוקתיות, ובהן הזכות לחיים, לקניין, לחופש התנועה ולפרטיות, וכן זכות היסוד לכבוד, וכנגזרת ממנה - הזכות לשוויון, הזכות לחופש ביטוי ועוד".

לדברי חיות, פסקת ההתגברות "נותנת הכְשר לכנסת, בתמיכת הממשלה, לחוקק באין מפריע חוקים שיפגעו בזכויות אלה. לכן טועה מי שחושב שפסקת ההתגברות 'מתגברת' על בית המשפט. לאמיתו של דבר מדובר בהתגברות על זכויות אדם של כל פרט ופרט בחברה הישראלית".

"כלי משפטי נוסף וחשוב שאותו מבקשת התוכנית ליטול מידי השופטים הוא - עילת הסבירות אשר מכוחה פוסל בית המשפט במקרים מתאימים החלטות של רשויות השלטון שנפל בהן פגם מנהלי - למשל, של שרירות, התעלמות משיקולים רלוונטיים או איזון לא נכון בין השיקולים הצריכים לעניין.

"דומני כי לאורך השנים הוכיח בית המשפט שהוא אכן נוהג בריסון ובאחריות ואינו עושה שימוש שלא לצורך בכלים אלה. המצדדים בתוכנית השינויים מנסים לצייר תמונה אחרת כאמתלה למימוש תוכניתם. אך הנתונים מספרים את האמת ומלמדים כי מדובר בטענות שווא וכי השינויים שפורטו בתוכנית לא זו בלבד שאינם נדרשים על מנת לאזן בין הרשויות, מימושם הוא זה שיפר את האיזון העדין ביניהן הפרה חמורה ומסוכנת.

"ביטול החלטות של רשויות מנהליות בעילת הסבירות אף הוא אינו חזון נפרץ בפסיקת בתי המשפט שלנו לאורך השנים. סקירה עניינית ולא מוטה של הפסיקה תלמד כי בית המשפט נמנע מלהמיר את שיקול דעת הרשות בשיקול דעתו שלו. הציפייה כי בית המשפט ייאלם דום גם באותם מקרים חריגים שבהם השלטון מפר את חובותיו כלפי הפרט - היא ציפייה מסוכנת.

"לא ניתן יהיה להבטיח הגנה על זכויות"

"הכלים המשפטיים שאותם מבקשת תוכנית השינויים לבטל, ישללו למעשה מבית המשפט את יכולתו לקיים ביקורת שיפוטית אפקטיבית, אשר בהסתמך עליה יכול כל אזרח ותושב להעלות בפני בית המשפט טענות והשגות כנגד פעולות שביצעו רשויות השלטון. מדובר בשלילת כלים משפטיים השייכים לציבור, שקיימים עבוּר הציבור, ושמופעלים על-ידי בית המשפט לטובת הציבור. בעזרת כלים אלה מעניק בית המשפט סעד לכל מי שנגרם לו עוול המצריך תיקון, ושומר על שלטון החוק ועל זכויות אדם שהינם עקרונות יסוד של הדמוקרטיה. במובן זה, המושגים התיאורטיים של 'פסילת חוקים' ו'סבירוּת' מיתרגמים באופן ישיר לחיי המעשה של כל אזרחית ותושב במדינה.

לדברי חיות, "מי שאומר לכם 'לא עוד פסילת חוקים', מתכוון בעצם: 'לא עוד איסור על מעצר חיילים לימים ארוכים מבלי להביאם בפני שופט', כפי שקבע בית המשפט בעניין צמח. 'לא עוד הגנה על זכאות של מחזיקי רכב לקבל גמלת הבטחת הכנסה', כפי שקבע בית המשפט בעניין חסן. 'לא עוד מימוש זכותם של זוגות חד-מיניים להורוּת ולחיי משפחה מלאים', כפי שקבע בית המשפט בעניין ארד-פנקס.

"ומי שאומר לכם 'לא עוד פסילת החלטות בלתי-סבירוֹת באופן קיצוני', מתכוון למעשה: 'לא עוד איסור על ניתוק חשמל לאזרחים בעלי קשיים כלכליים או רפואיים', כפי שקבע בית המשפט בעניין מויסה. 'לא עוד מיגון מלא לכל מוסדות החינוך בעוטף עזה', כפי שקבע בית המשפט בעניין ווסר. 'לא עוד ביטול הגבלות מחמירות על חופש הביטוי הפוליטי בעיתונים ובהפגנות', כפי שקבע בית המשפט בעניין שניצר, ובפרשות רבות אחרות. 'לא עוד חיוב מועצה מקומית להקים מקווה עבור נשים שומרות-מצוות ביישוב שהרוב בו חילוני', כפי שקבע בית המשפט בעניין כפר ורדים. 'לא עוד הגנה על זכותם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים לקבל חינוך מיוחד חינם, גם כאשר שולבו במסגרות החינוך הרגיל', כפי שקבע בית המשפט בעניין ית"ד. לא עוד, ואלו הן רק דוגמאות אחדות.

"במילים אחרות, אם החלטות השלטון יהיו סוף פסוק ובית המשפט יהיה נטול כלים למילוי תפקידו - לא ניתן יהיה להבטיח הגנה על זכויות באותם המקרים שבהם רשויות השלטון תפגענה בהן בחקיקה או בהחלטה מנהלית, במידה העולה על הנדרש.

"פגיעה אנושה בעצמאות ובאי-התלות של השופטים"

"למרבה הצער, צבר היוזמות שמתרגש עלינו כמבול ובחיפזון אינו מסתפק בפגיעות האלה, והוא כולל גם שינוי מבני עמוק בהרכב הוועדה לבחירת שופטים ובמתכונת עבודתה.

"תוכניתו של שר המשפטים החדש איננה תוכנית לתיקון מערכת המשפט - היא תוכנית לריסוקה. היא תפגע פגיעה אנושה בעצמאות ובאי-התלות של השופטים, וביכולתם למלא נאמנה את תפקידם כמשרתי ציבור. משמעותה של התוכנית הרעה הזו היא על כן שינוי זהותה הדמוקרטית של המדינה לבלי הכר. אדוני השר - לא זו הדרך!", חתמה חיות.

הדברים נאמרו בכנס של העמותה למשפט ציבורי בחיפה. שר המשפטים יריב לוין היה אמור להגיע לכנס אך ביטל את השתתפותו. נשיא העמותה והמשנה לנשיא ביהמ"ש העליון לשעבר, סלים ג'ובראן, אמר בפתח הכנס כי "הממשלה החדשה הציבה שינויים מרחיקי לכת. ההצעות שהונחו לא מותירות מקום לספק. הממשלה מעוניינת להוביל מהפיכה או שמא הפיכה במשפט הציבורי הישראלי".

חיזוקים מכיוון האופוזיציה

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב על נאומה של חיות: "חותם על כל מילה בדברי נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות. 'הדמוקרטיה איננה רק שלטון הרוב, הרוב לא נתן לאף אחד צ'ק פתוח לעשות ככל העולה על רוחו'. נתייצב יחד איתה במאבק על נשמתה של המדינה ונגד הנסיון לפרק את הדמוקרטיה הישראלית", אמר.

שר המשפטים לשעבר גדעון סער צייץ בטוויטר בתגובה: "הנשיאה חיות, בנאום מצוין, היטיבה להסביר את הפגיעה החמורה בזכויות ובחירויות של אזרחי ישראל אם תמומש התוכנית לריסוק מערכת המשפט. כפי שהתרעתי במערכת הבחירות - זהו מהלך לשינוי המשטר בישראל. על כל אוהבי החירות - ללא הבדלי השקפה פוליטית - להתלכד למאבק למען עתיד ישראל".

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', צייץ בתגובה בטוויטר: "נאום הנשיאה חיות רק מוכיח את חיוניות הרפורמה לתיקון מערכת המשפט ולחיזוק הדמוקרטיה הישראלית. ההתנשאות, הדמגוגיה, ההתחפרות בעמדות, חוסר הסובלנות, רדידות הטיעונים והדיפת כל בדל של ביקורת - כפי ששמענו כעת גם בנאום, הביאו את אמון הציבור במערכת המשפט לשפל. הגיע הזמן ל-Restart של תיקון".

יו"ר הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, תקף: "‏נאום שלם על קץ הדמוקרטיה, וחיות לא חשבה לנכון להזכיר פעם אחת שהמערכת זקוקה לאיזה שהוא תיקון. 'פתוחים לביקורת' זו סיסמה ריקה. הנאום הוכיח שני דברים: למה אמון הציבור במערכת בשפל, וכמה צריך לקדם את הרפורמה הזו".