הריבית הגבוהה מייבשת את שוק הנפקות האג"ח הקונצרניות בת"א

ירידה חדה נרשמה בהיקפי הנפקות האג"ח הקונצרניות באפריל, זה חודש שני ברציפות, והן הסתכמו בכ־1.4 מיליארד שקל בלבד • עוד נרשמה ירידה במספר המנפיקים הלא מדורגים ובשיעורם מסך ההנפקות, זאת להערכת כלכלני מידרוג בשל "הרעה בתנאי השוק וסביבת ריבית גבוהה, שמגבילה את נגישותם לשוק ההון"

צניחה של עשרות אחוזים בהיקפי גיוסי החוב / אילוסטרציה: Shutterstock, Vintage Tone
צניחה של עשרות אחוזים בהיקפי גיוסי החוב / אילוסטרציה: Shutterstock, Vintage Tone

ירידה חדה נרשמה בהיקפי הנפקות האג"ח הקונצרניות באפריל, זה חודש שני ברציפות. כך עולה מסיכום שערכו בחברת דירוג האשראי מידרוג. סך הנפקות האג"ח הקונצרניות באפריל היה כ־1.4 מיליארד שקל בלבד (על ידי 8 מנפיקים שונים), צניחה של 82% לעומת כ־7.5 מיליארד שקל שגויסו באפריל 2022. את הקיטון בהנפקות מכל הסקטורים, מייחסים במידרוג למספר מופחת של ימי עבודה בחודש החולף, בעקבות מועדי חג, וכן לתנאי הריבית והסביבה הכלכלית הכוללת ולסנטימנט המשקיעים השלילי. נזכיר כי בחודש מרץ גויסו כמיליארד שקל בלבד באג"ח קונצרניות בתל אביב. 

המשפחה שאספה עשרות דירות בתל אביב מנסה שוב לגייס חוב בבורסה 
כפי שנחשף בגלובס: בית ההשקעות מיטב ישלם 100 מיליון שקל בלבד בתביעת הענק 

עוד עולה מניתוח מידרוג, כי על רקע עליית הריבית והסיכון במשק, בחודשים ינואר־אפריל חלה ירידה משמעותית בגיוסים מצד חברות לא מדורגות, כאשר חלקן של האג"ח הלא מדורגות היווה כ־8% מסך הערך הנקוב שהונפק, לעומת 16% בתקופה המקבילה ב־2022. כמו כן, שיעורם של המנפיקים שאינם מדורגים ירד לכ־24% מכלל המנפיקים מתחילת השנה, לעומת שיעור של כ־31% בתקופה המקבילה אשתקד.

הירידה במספר המנפיקים הלא מדורגים ובשיעורם מסך ההנפקות, נובעת לדברי כלכלני מידרוג, "מהרעה בתנאי השוק ומסביבת ריבית גבוהה, אשר מגבילה את נגישותם לשוק ההון".

היקף ההנפקות בינואר־אפריל הצטבר לכ־22.8 מיליארד שקל, בהשוואה לכ־30.6 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2022, ירידה של כ־25%. בנטרול הסקטור הפיננסי, עמד היקף ההנפקות מתחילת השנה על כ־15.5 מיליארד שקל, קיטון של כ־14%.

ירידה של כ־20% בהנפקות מסקטור הנדל"ן

עוד מציינים במידרוג כי ההנפקות בסקטור הנדל"ן והבינוי באפריל הסתכמו בכ־900 מיליון שקל בלבד (הגיוסים הגדולים בתחום בוצעו על ידי קבוצת אשטרום, דמרי וקרסו נדל"ן), כשמתחילת השנה חלה ירידה של 19% בהנפקות הסקטור לעומת התקופה המקבילה, לסך כספי של כ־8.7 מיליארד שקל. לכך הובילו "סביבת ריבית גבוהה ותנאי שוק מאתגרים, שהעיבו על יכולות המימון של חברות הנדל"ן בפרויקטים חדשים ו/או בהרחבת פרויקטים קיימים".

אבי שטרנשוס, מנכ''ל מידרוג / צילום: יח''צ
 אבי שטרנשוס, מנכ''ל מידרוג / צילום: יח''צ

בד בבד נרשמה עלייה חדה במספר המנפיקים באמצעות גיוסים פרטיים לגופים מוסדיים מתחילת השנה, ואלו היוו 46% מסך החברות שגייסו חוב מתחילת השנה, לעומת 11% בלבד בתקופה המקבילה אשתקד. לדברי מידרוג, "עלייה זו מוסברת בשינוי לרעה בתנאי השוק, לנוכח עליית התשואות בחודשים האחרונים והצורך של המנפיקים לגייס חוב בצורה מהירה יחסית".