המדינה הפסידה בארבע שנים כ-800 מיליון שקל מקרקעות ששווקו ללא מכרז

בפרק "הקצאת קרקע בפטור ממכרז לתעשייה ולתיירות" מציין מבקר המדינה כי בשנים 2017-2021 שווקו כ־5.55 מיליון מ"ר שטחי תעשייה ותיירות בפטור ממכרז – רובם המכריע לענף תעשייה • ערך הקרקעות היה 1.294 מיליארד שקל, אך התשלום למדינה עמד על 496 מיליון שקל בלבד

אזור תעשייה. מיליוני מ''ר של שטחי תעשייה ותיירות שווקו בפטור ממכרז / צילום: מצגת החברה
אזור תעשייה. מיליוני מ''ר של שטחי תעשייה ותיירות שווקו בפטור ממכרז / צילום: מצגת החברה

שיווק קרקע בפטור ממכרז הוא אחד הכלים של המדינה לעודד יזמים לחכור קרקעות במקומות אסטרטגיים מבחינתה, כדוגמת אזורי עדיפות לאומית. לא פעם משווקות קרקעות אלו בהנחה, וכעת מתברר היקף ההנחות: על פי דוח מבקר המדינה, "ויתרה" המדינה על כמעט 800 מיליון שקל בארבע שנים כאשר שיווקה קרקעות ללא מכרז.

בפרק "הקצאת קרקע בפטור ממכרז לתעשייה ולתיירות" מציין המבקר כי בשנים 2017-2021 שווקו כ־5.55 מיליון מ"ר שטחי תעשייה ותיירות בפטור ממכרז - רובם המכריע לענף תעשייה. ערך הקרקעות הכולל (בהתאם לשומות רשות מקרקעי ישראל) היה 1.294 מיליארד שקל, ואילו התשלום שגבתה המדינה בפועל מחוכרי הקרקעות היה 496 מיליון שקל בלבד, קרי 38% מערך הקרקעות. למעשה, המדינה הפסידה 798 מיליון שקל על הקרקעות הללו, כך על פי הדוח.

עוד בסדרהלכל הכתבות

הצג עוד

עוד מצוין בדוח כי שווי הקרקע הממוצע בפטור ממכרז היה 1.3-1.6 מיליון שקל, וכי סכום הגבייה בפועל נע בין 300 אלף שקל ל־600 אלף שקל לכל קרקע. "יוצא אפוא שלהתקשרות פטורה ממכרז באזורי עדיפות לאומית נלווית הטבה כלכלית נוספת - הנחה במחיר הקרקע שנקבע בשומה", כך בדוח המבקר.

זמני הטיפול לא עומדים ביעדים

עוד עולה מהממצאים שהוצגו בדוח כי זמני הטיפול, הן מצד משרד הכלכלה והתעשייה והן מצד רמ"י, ארוכים למדי. כך, משך הטיפול ב־96% מהבקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז במשרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות מינהל אזורי תעשייה, היה ארוך משלושה חודשים - פרק הזמן שנקבע כיעד בתוכנית העבודה של המשרד. גם ב־82% מהבקשות שהוגשו לרמ"י משך הטיפול היה ארוך משלושה חודשים. עריכת השומות על הקרקעות, המבוצעת על ידי רמ"י, נעשתה ברוב המקרים בזמן הנדרש, 21 ימים, אם כי 28% מהן חרגו מזמן זה, ומתוכן ב־7% נדרשו יותר מ־64 ימים. במקרים אחדים אף נמשך שלב זה יותר מ־400 ימים.

ממשרד הכלכלה והתעשייה נמסר: "המשרד רואה חשיבות אסטרטגית בעבודת מינהל אזורי תעשייה. פעילות המינהל תהיה עוגן משמעותי בפעילות המשרד בעשור הקרוב, במסגרת התוכנית הכלכלית שמוביל השר ניר ברקת, ובתקופה האחרונה כבר החל שיפור בשלל הליכים, הן בשירות דיגיטלי ליזמים, הן במספר הוועדות ובתדירות הישיבות והן במספר הבודקים החיצוניים. אנו רואים חשיבות בביקורת המבקר והיא תוטמע בפעילות המתוכנת למינהל".

מרשות מקרקעי ישראל נמסר בתגובה: "רמ"י פועלת לקיצור הליכים בכלל, ובפרט לקיצור הליכי שומה, ופיתחה מערכת AI שמייצרת ערכי קרקע על בסיס נתוני עסקאות ועוד. בימים אלה רמ"י התחילה להפעיל את המערכת במקומות שבהם יש די נתונים לקביעת הערכים".