מבקר המדינה: כ-70% מהדירות שהמדינה הבטיחה לבנות עד 2040 - על הנייר בלבד

ב-2017 בישרה הממשלה על "תוכנית אסטרטגית לדיור", המגדירה את הצרכים ואת היעדים של הענף עד לשנת 2040, ובין היתר קבעה היקף תכנון מפורט של כ־2.9 מיליון יחידות דיור • עפ"י דוח מבקר המדינה שפורסם היום, מרבית יחידות הדיור הנכללות בתוכנית זו רחוקות מאוד ממימוש. איפה הן "נתקעו"?

בנייה / צילום: Shutterstock, Dmitry Pistrov
בנייה / צילום: Shutterstock, Dmitry Pistrov

בתחילת 2017 בישרה הממשלה על "תוכנית אסטרטגית לדיור", אשר מגדירה את הצרכים ואת היעדים של הענף עד לשנת 2040, ובין היתר קבעה היקף תכנון מפורט של כ־2.9 מיליון יחידות דיור. בהמשך להחלטה זו נקבע כי מינהל התכנון יגבש תוכנית פעולה אשר "תייצר" בפועל את מלאי יחידות הדיור באופן שוטף. על־פי דוח המבקר בפרק "תכנון ושיווק של קרקעות למגורים", מרבית יחידות הדיור הנכללות בתוכנית הפעולה הזו רחוקות מאוד ממימוש. 

"תוכנית הפעולה כוללת מספר רב של תוכניות שאינן סטטוטוריות ומתחמים לפיתוח בטווח הרחוק (ללא מספר תוכנית ו/או ללא חברה מתכננת)", נכתב בדוח החדש. "תוכניות אלה רק מתוות כיווני פיתוח לטווח הרחוק, והן ברמת ודאות נמוכה מאוד ליישום בטווח הקצר-בינוני".

עוד בסדרהלכל הכתבות

הצג עוד

הדוח מתרגם זאת למספרים: מתוך אותן 2.9 מיליון יחידות דיור שהוגדרו כיעד, 2 מיליון יחידות דיור (69%) "כלולות בתוכניות שאינן סטטוטוריות ובמתחמים לפיתוח עתידי". במילים אחרות, כמעט 70% מיחידות הדיור הנדרשות לשני העשורים הקרובים הן דירות "על הנייר" בלבד, ונמצאות נכון להיום רק בשלבים ראשוניים של תכנון, ולכן רחוקות מאוד משלב הבנייה בפועל. 

התוכניות "נתקעו" 

עוד מציין המבקר כי כ־35% מהתוכניות המקודמות על קרקעות מדינה (המהוות כמעט את כל מלאי הקרקעות המיועדות לבנייה בישראל) חוו בין השנים 2017 ל־2021 חסמים כאלה ואחרים - אם בשלב שיווק הקרקע, שם "נתקעו" כ־80% מהתוכניות, בשלב מתן היתר הבנייה או בשלב האכלוס.

נוסף על כך, המבקר מצביע על שיעור נמוך של שיווק קרקעות מתוכננות, בדגש על השנים 2019-2021. "על כן, הפוטנציאל התכנוני הקיים למגורים אינו מנוצל דיו לשיווק", נכתב.

הדוח מראה עוד כי רק 14% (53,500) מכלל יחידות הדיור (384,000) שאושרו בשנים 2017-2022 בתוכניות ביוזמה ציבורית, שווקו; וכי בכ־28% מהתוכניות שנידונו בוועדות המחוזיות לתכנון ובנייה הזמן לאישור חרג מזמן התקן, העומד על 18 חודשים.

הדוח כולל גם נתון אשר מסביר היטב את המקור המרכזי למשבר הדיור בישראל: המחסור בהיצע, שהצטבר בין השנים 2006 ל־2022 ל־189 אלף דירות. המחסור המשמעותי ביותר הוא דווקא באזורי הביקוש, במחוזות המרכז וירושלים, שם נוצר פער של 55,000 יחידות דיור ו-46,000 יחידות דיור, בהתאמה. 

מינהל התכנון: אין היגיון בתכנון מפורט לעוד 20 שנים

ממינהל התכנון נמסר: "הטענה מעידה על חוסר הבנה של תפקידו של מינהל התכנון, שעליו מוטלת האחריות לדאוג לתכנון מדינת ישראל בטווח הקרוב, הבינוני והארוך. אין כל היגיון בתכנון מפורט לעוד 20 שנים, שיהפוך אותו בעת מימוש התוכנית ללא רלוונטי ומיושן.

"עם זאת, מינהל התכנון מקדם במסגרת תוכנית תלת-שנתית הנשענת על התוכנית האסטרטגית, תוכניות מפורטות לשלוש השנים הקרובות. מינהל התכנון מעביר את הנתונים באופן שוטף לכל הגורמים הרלוונטיים בממשלה ואף לציבור הרחב".

מרשות מקרקעי ישראל נמסר בתגובה: "הרשות פועלת למימוש כלל הקרקעות למגורים על מקרקעי ישראל, אשר אושרו סטטוטורית ואשר זמינות לשיווק. עם זאת, חלק גדול מהתוכניות המאושרות אינן ניתנות למימוש מיידי, בין היתר בשל חסמי תשתית, מחזיקים, פולשים והצורך בהסכמות עם השלטון המקומי. משנת 2021 הושגו הישגים משמעותיים בדמות שיווקי שיא, אשר הגיעו עד היום לכ־250 אלף יחידות דיור, ונערכו עסקות בפועל בהיקף של כ־160 אלף יחידות דיור. רשות מקרקעי ישראל תמשיך לפעול במלוא המרץ להגדלת היצע הקרקעות למגורים".