לפטר את רואי החשבון בקלות? התוכנית החדשה שמסעירה את הענף

הצעת חוק של משרד המשפטים מבקשת לבטל את הדרישה הקיימת לקבל הסכמה של רואה חשבון לפני מעבר לחדש, ולא לאפשר עיכוב במקרה של סכסוך כספי מול הלקוח • הנימוק למהלך הוא עידוד התחרות במקצוע, אולם בלשכת רואי החשבון טוענים כי הוא יפגע בענף וגם בלקוחות

רו''ח חן שרייבר, נשיא לשכת רואי החשבון ואיתמר דוננפלד, מנכ''ל משרד המשפטים / איורים: גיל ג'יבלי
רו''ח חן שרייבר, נשיא לשכת רואי החשבון ואיתמר דוננפלד, מנכ''ל משרד המשפטים / איורים: גיל ג'יבלי

לפני כשבוע, בשקט יחסי ומתחת לרדאר, פורסמה באתר החקיקה הממשלתית להערות הציבור הצעת חוק שאם תעבור, עתידה לשנות את הפרקטיקה הנהוגה בשוק ראיית החשבון בעת החלפת רואי חשבון במהלך תקופת הביקורת. בלב הצעת החוק עומדת הוראה המבטלת את הדרישה הקיימת כיום לקבל את הסכמת הרו"ח המוחלף למעבר של הלקוח לרו"ח חדש, וכן ביטול היכולת של המוחלף לעכב החלפתו במקרה של סכסוך כספי בינו לבין הלקוח.

"הבריח נכסים לבת שלו": בקשה לפשיטת רגל נגד בעלי יונט קרדיט | בלעדי 
● המנכ"ל הסדרתי שניהל חברות בחמש תעשיות שונות | ראיון
אופס האופציות התכווצו: הרווחים של ההייטקיסטים נחשפים, ואלו החברות המובילות בתגמול 

הרקע לדרישה הקיימת כיום בתקנות רואי החשבון - לקבל את הסכמת הרו"ח המוחלף למעבר לחדש - הוא החשש כי לקוחות יפטרו את הרו"ח שלהם בכל פעם שהדוח לא ימצא חן בעיניהם או שרואי החשבון "ייכנעו" לדרישות לא לגיטימיות רק כדי שלא יוחלפו.

בדברי ההסבר להצעת החוק החדשה נכתב: "ייחודם של שירותי ראיית החשבון בכך שתוצריהם אינם מיועדים לשימוש הגורם אשר משלם בעדם, כי אם לגורמים חיצוניים, פרטיים וציבוריים, אשר עושים שימוש בדוחות הכספיים ובחוות הדעת הניתנות בגינם. בשל מבנה ייחודי זה, קיים חשש ממעברים של לקוחות שמטרתם להימנע מהגשת דוחות כספיים שאינם לרוחו של הלקוח או לניסיונות ל'קניית' חוות דעתו של הרו"ח על ידי הגורם המבוקר".

שמירה על תחרות בריאה ועל חופש העיסוק

ואולם, לגישת מועצת רואי החשבון במשרד המשפטים, התקנה הנוכחית אינה מביאה בחשבון את חשיבותה של תחרות בריאה לצורך שימור רמתו הגבוהה של מקצוע ראיית החשבון, מניעת פגיעה בלתי מידתית בחופש העיסוק של רואי החשבון ובחופש ההתקשרות של לקוחותיהם לשם חיזוק עקרון אי התלות.

על הרקע הזה נולד התיקון לחוק שנועד ליצור איזון בין האינטרסים המנוגדים של התחרות אל מול החשש מ"קניית" דוחות. זאת, באמצעות הגבלת הדרישה להסכמת הרו"ח במעבר רק למהלך תקופת הביקורת, עד למועד שבו ניתנת חוות דעת הרו"ח המבקר על הדוחות הכספיים לתקופה השוטפת. על פי התיקון, עם סיום תקופה זו, יוכל המבוקר לעבור לטיפולו של רו"ח אחר, ללא צורך בקבלת הסכמתו של הקודם.

על פי התיקון, מעבר שמתבצע שלא בתקופת הביקורת יהיה חייב ביידוע בלבד מצד רואה החשבון החדש לרואה החשבון המחולף.

עוד מוצע לקבוע כאמור, כי עצם קיומו של סכסוך כספי בין הלקוח ובין רואה החשבון המסרב לא ייחשב כנימוק סביר להתנגדות למעבר. "הצעה זו נועדה למנוע שימוש בכוח שהוענק לרואי החשבון בתקנה למטרות גבייה או עיכוב לקוחות", נכתב בדברי ההסבר.

בנוסף, מוצע לבטל את ההוראה שלפיה אם דרש הלקוח לקבוע את שכרו של רואה החשבון "למטה מן הסביר והמקובל במקצוע" יהיה זה נימוק סביר להתנגדות של רואה החשבון למעבר של לקוחו לרואה חשבון אחר. "להוראה זו אין עוד הצדקה", נכתב בדברי ההסבר והובהר כי לעמדת מועצת רואי החשבון, בין היתר, "אין כיום אמות מידה לבחינת שכר כ'סביר ומקובל במקצוע', ולא בכדי. בשוק תחרותי המחיר מגלם תכונות שונות ואין במחיר נמוך כדי ללמד בהכרח על ירידה באיכות הביקורת החשבונאית".

עוד נטען, כי להוראה האמורה עלולה להיות השפעה שלילית על התחרות בשוק כיוון שהיא יוצרת חסם מעבר בין רואה חשבון אחד למשנהו והיא עלולה להנציח מחירים גבוהים רק בשל היותם "מקובלים".

זו אינה הפעם הראשונה שהתיקון המבוקש עלה על סדר היום. טיוטת התקנות פורסמה להערות הציבור לראשונה ביוני 2018 ושוב בנובמבר 2018, ולשכת רואי החשבון בראשות יזהר קנה התנגדו לקידומה בטענה כי הסרת המגבלות על החלפת רואי החשבון עלולה ליצור נזק משמעותי לעבודת הביקורת.

יזהר קנה / צילום: איל טואג
 יזהר קנה / צילום: איל טואג

"נזק משמעותי לעבודת הביקורת"

לדברי רו"ח יזהר קנה, שותף מנהל (משותף) בפאהן קנה Grant Thornton Israel ונשיא לשכת רו"ח לשעבר, "בניגוד למצב הקיים שבו מתבקשת הסכמת הרו"ח המוחלף, על פי החקיקה החדשה, בחלק מהמקרים לא יפנו בכלל לאישור ובאחרים יעשו רק הליך של יידוע הרו"ח המקורי שהתיק עבר לחדש, וזהו. זה יגרום למצבים שבהם כאשר לקוח יתקל בסירוב מהרו"ח לתת לו מסמך כזה או אחר שאינו לגיטימי הוא פשוט יבצע מעבר, מבלי שרואה החשבון האחר יוזהר שיש כאן בעיה".

בנוסף מציין קנה, כי "הכללים הקיימים כיום מאפשרים לרו"ח המוחלף להתנגד להעברת התיק עד ששולם שכר טרחה (אלא אם כן התחיל הליך שיפוטי או בוררות בנוגע לחוב). עכשיו טוענת מועצת רואי החשבון שקטגורית שכר הטרחה היא לא סיבה לעיכוב החלפה, והיא מאפשרת שלא לשלם להם.

"יש לזכור שלרו"ח הוותיק יש הרבה פעמים ידע שנצבר לאורך השנים ושבגללו הוא מסרב לתת את האישור המבוקש, והרו"ח החדש לא יידע שהוא מנוע".

גם לדברי נשיא לשכת רואי החשבון, חן שרייבר, הנזק של התיקון עלול לעלות בסופו של דבר על התועלת שלו.

לדבריו של שרייבר, "משמעות החקיקה המתוכננת היא שבעלי עסקים יבקשו לעבור מרו"ח אחד לשני וישאירו חובות לרואי החשבון שאותם הם עזבו. רואי החשבון יתקשו להעמיק בביקורת לאורך תקופה וידרשו תקופות למידת לקוח מיותרות, עלולה להיות פגיעה ברמת הביקורת, ויתרבו התביעות המשפטיות".

"יש צורך במנגנון מגביל לכמות המעברים"

לדברי שרייבר "לשכת רואי החשבון תומכת בתחרות ומבינה את הצורך לאפשר לעסקים לבחור ברואה חשבון שילווה אותם. יחד עם זאת צריך למנוע מצב של מעברים תכופים אשר בהם כל שנה לקוח עובר ממשרד אחד לאחר. עבודת רואה החשבון מצריכה הסתכלות רחבה ועמוקה, אחורה וקדימה ומעבר לעיתים תכופות עלול לפגוע באיכות הבקשה והדיווח".

לדבריו, יש צורך במנגנון שיגביל את כמות המעברים במספר שנים ובמנגנון אשר פותר את בעיית חוב שכר הטרחה לרואה החשבון שמסיים.

ממשרד המשפטים נמסר בתגובה לדברים כי: "התיקון המוצע מטופל ומקודם על-ידי הלשכה המשפטית במשרד המשפטים בתיאום ובשיתוף עם האגף לאסדרת מקצועות ובשיתוף פעולה עם רשות התחרות.

"הבריח נכסים לבת שלו": בקשה לפשיטת רגל נגד בעלי יונט קרדיט | בלעדי
סכסוך משפחתי: מה גרם לדודי ורטהיים לסגת מרכישת המניות של אחותו בקוקה קולה? 
חבר המושבעים קבע: טראמפ יפצה ב-5 מיליון דולר סופרת שתקף מינית 

"יצוין כי עניין מעבר לקוחות בין בעלי מקצועות, נידון בבג"ץ 4330/93, אשר במסגרתו בוטל כלל דומה של לשכת עורכי דין, אשר חייב את הסכמת עורך הדין הנעבר למעבר לשכירת שירותי עורך דין אחר. בשל ההבדל שבין מקצוע עריכת הדין לראיית החשבון, בתיקון המוצע נערכה אבחנה, תוך שנקבע כי במתן שירותי ראיית חשבון בתקופת הביקורת, כן תידרש הסכמת רואה החשבון הנעבר, וזאת על מנת למנוע מצב בו הלקוח מנסה "לקנות" חוות דעת נוחה יותר.

"משרד המשפטים קידם את התיקון האמור בעבר, לאחר התייעצות עם לשכת רואי החשבון ולאחר הטמעת וקבלת חלק מהערותיהם, אלא שבשל התפזרות הכנסת תיקון החקיקה לא הושלם בזמנו. בשל חלוף הזמן, טיוטת התיקון פורסמה כעת להערות הציבור פעם נוספת".