השבוע בנדל"ן: הוספת נציגי ממשלה למועצה הארצית לתכנון

ועדת הפנים תמשיך לדון השבוע בחוק המטרו • במקביל, הוועדה גם תדון בתיקון לחוק התכנון והבנייה לפיו יוספו שני נציגים מטעם המשרד להתיישבות למועצה הארצית לתכנון ובנייה • וברשל"צ ועדת השימור תדון בשימור ושחזור מבנה היסטורי שימש בין היתר כמחלבה הראשונה בארץ

מה צפוי בעולם הנדל''ן / איור: גיל ג'יבלי
מה צפוי בעולם הנדל''ן / איור: גיל ג'יבלי

יום שני 29.5 

דיון בשימור "אורוות הברון" בראשון לציון

ועדת השימור בעיריית ראשון לציון תדון בתוכנית מעניינת: בקשה להיתר לשיקום, לשימור ולשחזור של מעטפת מבנה "אורוות הברון" - מבנה היסטורי מראשית ימיה של ראשון לציון ששימש כמרכז החקלאי של פעולות הברון במושבה. לפי המידע הכלול בתוכנית, המבנה שימש, בין היתר, כמחלבה הראשונה בארץ, ובו אוחסנה גם המרכבה של הברון לצורך ביקוריו בארץ. בשנות ה־40, ישבה במבנה מפקדת ההגנה האזורית.

לאורך השנים, הידרדר מצבו של המבנה. כעת, מבקשת העירייה "ליזום עבודות שיקום ושחזור מעטפת המבנה, במטרה לשקם ולהעצים את נראותו", לרבות שחזור הפתחים המקוריים (שחלקם נאטמו מאז), שחזור הטיח, והריסת התוספות המאוחרות. בבעלות העירייה רק 50% מהזכויות במבנה ולכן נדרשת הסכמה של הבעלים האחרים.

"תקינה זה חשוב אך לא מספיק": מה לעשות כדי לקדם את הבנייה הירוקה 
פנטהאוז בירושלים נמכר בשיחת וידאו לתושבים מחו"ל. כמה שילמו תמורתו? 

יום שלישי 30.5

הוספת נציגי ממשלה למועצה הארצית

ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת בראשות ח"כ יעקב אשר תדון לקראת קריאות שנייה ושלישית בתיקון 140 לחוק התכנון והבנייה שהוצג בחודש מרץ האחרון. לפי התיקון, יוספו שני נציגים למועצה הארצית לתכנון ובנייה מטעם המשרד להתיישבות ולמשימות לאומיות בראשות השרה אורית סטרוק.

התיקון לחוק למעשה מעגן בחקיקה את ההסכמים הקואליציוניים בין הציונות הדתית לליכוד, והוא כבר זכה לביקורת עזה מצד הגופים הירוקים והסביבתיים, שחוששים מפני פגיעה לא מידתית בשיקולים תכנוניים.

אף שלציבור ניתנו בזמנו יומיים בלבד להתנגד לתיקון - הוגשו לא פחות מ־300 התנגדויות להוספת נציג הממשלה. החשש המרכזי שעלה מהן היה מפני תכנון אינטנסיבי של יחידות דיור רבות, ללא התחשבות בגורמים חברתיים וסביבתיים. עוד יועלה לדיון תיקון 141 לחוק - המבקש להוסיף נציגים מטעם השרה סטרוק גם לוועדות המחוזיות דרום וצפון.

יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, נתן אלנתן, אמר בחודש מרץ האחרון כי בדעתו לקיים ישיבה מיוחדת של המועצה באשר להגדלת מספר חבריה, כך שגם לארגונים חברתיים יהיה ייצוג בה - אולם נכון להיום לא הוגדל מספר חברי המועצה, ורק מספר נציגי הממשלה עתיד לגדול.

בישיבת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה בה דנו בעניין, הזכיר פרופ' אמנון פרנקל מהטכניון כי במקור, המועצה הארצית כללה שליש נציגי ממשלה, שליש נציגים מהרשויות המקומיות, ושליש אנשי מקצוע וחברה. כיום, מתוך 32 חברים יגדל חלקה של הממשלה, ויקטן חלקם של אנשי המקצוע והחברה.

בהמשך היום, תדון הוועדה המיוחדת לחיזוק ולפיתוח הנגב והגליל באימוץ המלצות הצוות הבין־משרדי להעתקת מחנות צה"ל לנגב.

יום ה' 1.6

דיון נוסף בחוק המטרו 

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בראשות ח"כ יעקב אשר תמשיך לדון בחוק המטרו ובאישורו לקריאות שניה ושלישית. חוק המטרו נועד לאפשר מסלול מהיר להקמת פרויקט התשתית הלאומית הגדול ביותר שנעשה אי פעם בישראל, וקובע את דרכי המימון של המיזם ואת הקמת מוסדותיו. כמו כן, קובע החוק רגולציה שונה מזו הנדרשת ליתר פרויקטי התשתית, בהם התגברות הפרויקט על התנגדות של רשויות מקומיות, הגמשת רגולציה סביבתית ועוד.

בכנסת הקודמת החוק פוצל: חלקו עבר בחוק ההסדרים וחלקו השני אושר בוועדת מיזמי תשתית לאומיים ואמור היה לעלות לקריאות שנייה ושלישית, אך נקלע לסחרור פוליטי עם נפילת הממשלה הקודמת. הממשלה הנוכחית, שכאופוזיציה התנגדה לחוק, החילה עליו דין רציפות והוא נדון כעת בוועדה.

30 אלף שקל שכירות לחודש למסעדה בלב תל אביב | עסקה בשבוע