מכרז תחנת אשכול: דליה הציגה הצעה חדשה לחברת החשמל, בגיבוי שוק ההון

נציגי דליה אנרגיה הציגו לחברת החשמל מעין הצעה חוזרת שהינה נמוכה מהצעתם המקורית • במסגרת אותה ההצעה, הציגה דליה אנרגיה הוכחות כיצד היא יכולה לממן זאת - עם גיבוי הן משוק ההון והן מהבעלים • עמדת חברת החשמל: אין מו"מ, דליה תידרש לשלם 100 מיליון שקל עד ליום חמישי - אחרת הזכייה תעבור ל-OPC-קרן נוי

תחנת הכוח אשכול / צילום: Associated Press, Tsafrir Abayov
תחנת הכוח אשכול / צילום: Associated Press, Tsafrir Abayov

ועדת המכרזים של חברת החשמל נפגשה היום (א'), לראשונה, עם חברת דליה אנרגיה שזכתה במכרז לרכישת תחנת הכוח אשכול בסכום חסר תקדים של כ-12.4 מיליארד שקל.

באופן חריג: אמסלם מבקש משרד ברשות החברות ליועץ הפוליטי שלו
מה גרם לדליה אנרגיה להציע מחיר "משוגע" על רכישת תחנת הכוח אשכול 

במהלך הפגישה, שהתקיימה ביוזמת דליה אנרגיה, נציגיה הבהירו לחברת החשמל כי יהיה להם קשה מאוד לממן את ההצעה הקיימת, שהרי לשוק ההון קשה לממן חובה שהיא גבוהה יותר מההפרש מההצעה השנייה. שנית, דליה ניסתה להציג לחברת החשמל מדוע אתר אשכול שווה יותר מההצעה השנייה, של OPC-קרן נוי בסך כ-7 מיליארד שקל, בזכות הפוטנציאל הנדל"ני והקמת אשכול 2. ולבסוף, נציגי דליה הציגו לחברת החשמל מעין הצעה חוזרת שהיא אמנם נמוכה מהצעתם המקורית - אך גבוהה באופן מהותי מזו של OPC-קרן נוי. במסגרת אותה ההצעה, הציגה דליה אנרגיה הוכחות כיצד היא יכולה לממן זאת - עם גיבוי הן משוק ההון והן מהבעלים.

כעת, הנושא עומד לפתחה של חברת החשמל, שיודעת כי לפי אומדן פנימי שלה - הוערך שווי תחנת הכוח אשכול ב-6.2-5.8 מיליארד שקל. לכן, ההצעה של OPC-קרן נוי היא גבוהה יותר מזו של האומדן המוקדם של חברת החשמל. מבחינתה של חברת חשמל, היא לא נמצאת במשא ומתן מול דליה, והחברה ממתינה לראות האם דליה תחליט להפקיד 100 מיליון שקל נוספים עד יום חמישי, או שהזכייה תעבור ל-OPC-קרן נוי.

תחנת הכוח אשכול היא התחנה הגדולה ביותר בישראל שמופעלת בגז טבעי, עם יכולת מותקנת של כ-1,693 מגוואט, כ-15% מייצור החשמל בארץ. באתר פועלים שני מחז"מים חדישים (תחנות מחזור משולב), וכן ארבע יחידות ישנות שייסגרו בתוך כמה שנים.

שתי סוגיות משמעותיות שנוגעות לשווי הנכס הן ההתחייבות הרגולטורית להקמת תחנת כוח חדישה ויעילה, אשכול 2, עם הספק של 850 מגוואט - בתעריף זמינות מובטח למשך 20 שנה, וכן האתר כולו שכולל קרקע פרטית של כ-440 דונם, שבאמצעותה ניתן גם, למשל, מתקני אגירה בהיקף משמעותי.

כללי המכרז קובעים כי במידה ודליה אנרגיה מעוניינת להמשיך בתהליך רכישת תחנת אשכול, עליה להפקיד ערבות נוספת בסך 100 מיליון שקל עד ל-29 ביוני, קרי יום חמישי הקרוב. אחרת, הערבות הקיימת בסך 100 מיליון שקל תחולט - והזכייה תועבר ל-OPC-קרן נוי, שכבר הצהירה במכתב שהעביר בשבוע שעבר משרד גורניצקי ושות' כי, "היא מוכנה וערוכה להשקיע את מלוא המשאבים על מנת לקדם את השלמת העסקה בהקדם האפשרי, ובתוך כך, להעמיד את ערבות הביצוע בסך של 200 מיליון שקל במלואה במועדים הקבועים במכרז, חלף קבוצת דליה-תעבורה; וכן לחתום על כל יתר המסמכים הנדרשים לצורך כך".

לא בטוח שלזוכה מותר להוריד את המחיר

כעת הנושא עובר לזירה המשפטית, כאשר גם אם חברת החשמל מעוניינת בהצעה המחודשת של דליה אנרגיה לטובת שיפור מצבה התזרימי, שדרוג תשתיות ההולכה וכן הוזלת תעריף החשמל - לא מן הנמנע כי האפשרות הזו כלל לא עומדת לפניה.

בחוק, בפסיקה ובמסמכי המכרז, לא כתוב שלאחר הבחירה - ועדת המכרזים במצב הנוכחי יכולה לאפשר לזוכה להוריד את המחיר. אדרבה, כאמור כבר הכריזו על OPC-קרן נוי בתור כשיר שני. ככלל, במסמכי המכרז דווקא כן כתוב כי ועדת המכרזים תפתח מעטפות, תבחר ואז תוכל לבצע התמחרות בין כמה מהמציעים הגבוהים. עם זאת, חברת החשמל בחרה באפשרות שלפיה בחרה בדליה ככשיר ראשון וב-OPC -קרן נוי כשיר שני. כלומר, בחברת החשמל מכירים בהצעתה של OPC -קרן נוי כטובה מספיק כמו שהיא. הן במצב שבו דליה תחליט להגדיל את הערבות והן במצב שבו הזכייה תועבר ל-OPC -קרן נוי, הזוכה תידרש לשלם את מלוא התשלום לחברת החשמל עד 3 בדצמבר.

אפשרות שעומדת לפני חברת החשמל היא ביטול המכרז, אך ספק גדול שירצו לנקוט בצעד כזה. אם בכל זאת זה יתרחש, אזי כלל המשתתפות במכרז החדש יושפעו מהמתרחש במכרז הראשון - וההצעות יהיו בהתאם.

עו"ד אהרון מיכאלי ממשרד גולדפרב זליגמן אומר לגלובס כי "מדובר במכירת נכס שהוא משאב לאומי. יחיד במינו, בעל ערך עצום באופן עצמאי והן מבחינת החשיבות למטרה שחברת החשמל והמדינה הציבה להפחתת תעריף החשמל. לכן, יש חשיבות כפולה ומכופלת להשיג מההליך המכרזי את התמורה האופטימלית ביותר".

לדבריו, בעת ההזמנה להשתתף במכרז נקבעה בתנאי המכרז אפשרות "שנתנה לבעלת המכרז את כל היכולות לעשות מה שהם מבינים בנוגע להתפתחויות. הכוח שוועדת המכרזים שמרה לעצמה אושר על ידי כל המשתתפות במכרז, שיפעלו לפי הכללים. לכן, נוצר מצב שיש בפני ועדת המכרזים הצעה גבוהה משמעותית יותר. לוועדה יש סמכות דה-יורה, על פי כללי המכרז, לקבל את מקסימום התמורה. המטרה מכאן של חברת החשמל ורשות החשמל להפעיל את הסמכויות ולשרת את האינטרס הציבורי".

עו"ד מיכאלי מסכם כי "דליה מבקשת לקיים מו"מ שתכליתו הוא עדיין להעניק תמורה גבוהה יותר מזו שמוצעת בהצעה השנייה. כל רגע שזה מתקיים, האינטרס הציבורי מחייב את מיצוי המאמצים להתקשר בהצעה הגבוהה ביותר".

"צחוק מהמכרז וצחוק מוועדת המכרזים"

עו"ד פנחס רובין, ראש משרד גורניצקי ושות', המייצג את קבוצת OPC -נוי, מסר: "אינני מאמין שוועדת המכרזים של חברת החשמל מוכנה לעשות חוכא ואיטלולא מדיני המכרזים בכלל והמכרז הספציפי בפרט. ככל שהמכרז יותר חשוב כך צריך לוודא עוד יותר את עמידתו בגבולות הדין ובחובת השיוויון שבין הצדדים ואילו שינוי מאוחר במחיר, אחרי שמשחק ההצעות כבר נגמר, הוא, יסולח לי, צחוק מעבודה וצחוק מהמכרז וצחוק מוועדת המכרזים. ערך עליון של דיני המכרזים הוא כללי משחק הוגנים, גם אם הם באים על חשבון המחיר (התכסיסני). לכך יש השלכות רוחב עתידיות, שאם לא נקיימן כהלכה, נטרוף את קלפי המכרזים לעולם ועד. שם המשחק הוא הגינות, הגינות והגינות".

הוא מוסיף כי "לאלה מהקוראים שאינם מצויים בנבכי העניין, חשוב להסביר שוועדת המכרזים בכבודה ובעצמה ובהגינותה בחרה בקבוצת OPC -נוי כזוכה שניה במכרז. במילים אחרות, בנפול הצעת דליה (כפי שהיא נפלה) קמה הצעת OPC -נוי להיות ההצעה הזוכה והראשונה במדרגה. כך נכון, כך יאה, כך נאה וכך מתחייב וגם פרקליט מוכשר לא יצילם מידם".

"אין בכך כמובן כדי למצות את מלוא טענותינו המושחזות, וכשתגיע שעתן, נוכיחן על פני כתב ובדיון מתאים בפורום הולם".