מכרז אשכול: חברת החשמל דחתה את מועד פקיעת הערבות של דליה

חברת דליה הייתה אמורה להעביר עד היום ערבות נוספת בסכום של 100 מיליון שקל, לאחר שזכתה במכרז על תחנת הכוח אשכול תמורת סכום חסר תקדים • אלא שלאחר שהתגלו הקשיים של החברה לגייס את ההון הדרוש, והיא הגישה הצעה חדשה, הסכימו בחברת החשמל לדחות את מועד התשלום

תחנת הכוח אשכול באשדוד / צילום: חברת החשמל
תחנת הכוח אשכול באשדוד / צילום: חברת החשמל

חברת החשמל דנה היום (ה') בצעדיה הבאים בנוגע למכרז למכירת תחנת הכוח אשכול, והחליטה לאפשר לחברת דליה דחייה של 10 ימים במועד ההפקדה של הערבות השנייה. דליה זכתה במכרז לרכישת התחנה, ולפי כללי המכרז הראשוניים, היום זה המועד האחרון שלה להגדיל את הערבות שהפקידה ב-100 מיליון שקל נוספים.

הדד-ליין של הזוכה במכרז אשכול מתקרב: מה הצעדים הבאים?
מכרז תחנת אשכול: אם חברת החשמל תפתח במו"מ עם דליה, OPC תבקש צו מניעה  

על הפרק עומדות כרגע שתי הצעות לרכישת תחנות הכוח: זו של דליה עומדת על כ-12.4 מיליארד שקל וזו של OPC-קרן נוי, שהוגדרה ככשירה שנייה, על 7 מיליארד שקל. עם זאת, כעת עומדת על הפרק הצעה חדשה מצד דליה שלפיה תשלם 9 מיליארד שקל במועד הסגירה הפיננסית הנדרשת - ב-3 בדצמבר - ותשלום נוסף יתבצע בעתיד כאשר תחנת אשכול 2 תקום.

בין המשמעויות של קבלת ההצעה המעודכנת של דליה, נמנות תועלות לציבור בדמות הכנסות גדולות יותר לחברת החשמל - שתוכל להשקיע בתשתיות הולכה, ובהורדת תעריף החשמל - אבל בטווח הארוך עלול להיווצר מצב שחברות יימנעו מהשתתפות במכרזים בשל הגמישות היתרה שתינתן בסיטואציה הזו.

יתרה מכך, ההכנסות לחברת החשמל והורדת תעריפי החשמל עלולים להתעכב באופן ניכר בעקבות העתירה לצו מניעה שצפויה להגיש OPC- קרן נוי מייד לאחר מכן, אם אכן תתקבל ההצעה החדשה של דליה.

הסכנה של דליה: חילוט הערבות

לפי כללי המכרז המקוריים, דליה כבר הפקידה ערבות בסך 100 מיליון שקל ואם היא לא תפקיד 100 מיליון נוספים, הערבות אמורה להיות מחולטת והזכייה תעבור ל-OPC- קרן נוי.

זמן קצר לאחר פתיחת המעטפות וההודעה על הזכייה של דליה תמורת סכום חסר תקדים של כ-12.4 מיליארד שקל נודע כי תעבורה עזבה את הקבוצה, ושהחברה מתקשה לגייס את הכסף במשוק ההון. הן ההצעה הראשונית והמחודשת של דליה והן זו של OPC- קרן נוי גבוהה משמעותית מהערכת השווי שביצעה חברת החשמל, שעמדה על 6.2-5.8 מיליארד שקל.

תחנת הכוח אשכול היא בעל יכולת מותקנת של כ-1,693 מגה-וואט. באתר פועלים שני מחז"מים חדישים (תחנות מחזור משולב), וכן ארבע יחידות ישנות שייסגרו בתוך כמה שנים. שתי סוגיות משמעותיות שנוגעות לשווי הנכס הן ההתחייבות הרגולטורית להקמת תחנת כוח חדישה ויעילה, אשכול 2, עם הספק של 850 מגה-וואט - בתעריף זמינות מובטח למשך 20 שנה, וכן האתר כולו שכולל קרקע פרטית של כ-440 דונם, שבאמצעותה ניתן גם, למשל, להקים מתקני אגירה בהיקף משמעותי. דליה מנסה לקשור בין הקמת אשכול 2 לבין השלמת התשלום העתידית עבור תחנת הכוח. 

"יובהר כי למועד פרסום הדוח לא קיימת ודאות ביחס להשלמת העסקה, מועדה או תנאיה הסופיים של העסקה, לרבות בקשר עם העמדת ערבות הביצוע, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד, ואשר תלויה בין היתר בקבלת אישור האורגנים המוסמכים בחברה, בקבלת החלטות חברת החשמל וגורמים אחרים", נמסר מדליה לאחר הודעת הדחייה ל-9 ביולי.