השכר הממוצע ביוני עומד על 13,267 שקל. מה קרה בהייטק?

לפי נתוני הלמ"ס עולה כי השכר הממוצע עלה ב-6% לעומת יוני 2022 • השכר בהייטק טיפס ב-8.9% לעומת שנה שעברה • מסתמן: השכר הממוצע בחודש יולי צפוי לרדת

השכר הממוצע עלה ביוני
השכר הממוצע עלה ביוני

השכר הממוצע (ברוטו) למשרת שכיר עמד על 13,267 שקל ביוני, עלייה של 6% לעומת יוני 2022. כך עולה מדוח הלשכה המרכזית לסטטיסטקה שפורסם היום (ב'). 

מספר המשרות (שכירים) לחודש יוני היה 4.062 מיליון, מה שמהווה עלייה של 1.5% לעומת יוני אשתקד ועלייה של 1% לעומת מאי 2023. עם זאת, במבט שנתי, נמצא כי ישנה ירידה במספר משרות השכירים: בחודשים אפריל-יוני 2023 ירד מספר משרות השכיר ב-2.2% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 0.8% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרץ 2023.

ניתוח | הכירו את הנתון שיכול להקפיץ שוב את מחירי הדיור

לעומת הירידה במספר משרות השכירים, השכר החודשי הממוצע ממשיך לזנק כלפי מעלה. לראייה, בחודשים אפריל-יוני 2023 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-7.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 7.9% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרץ 2023.

לפי אומדני ההבזק לחודש יולי 2023, נמצא כי השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של כלל העובדים עומד על 12,478 שקל, עלייה של 6.1% לעומת יולי 2022, אך ירידה של כ-6% ביחס ליוני 2023.

בתחום ההייטק הזינוק בשכר החודשי גבוה אף יותר

בחודש יוני 2023 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק עמד על 29,480 שקל, עלייה של 8.9% לעומת יוני אשתקד.

עוד מצא הדוח כי מספר משרות השכירים הפנויות בענף ההייטק עמד על 397.7 אלף, עלייה של 2.4% לעומת יוני אשתקד ועלייה של 0.3% לעומת חודש מאי 2023.

עוד נמצא כי בחודש יוני, משרות השכיר בענף ההייטק היוו 9.8% מכלל משרות השכיר במשק, זאת בדומה לחודש מאי 2023 (9.9%).