"חשוב מאוד לחברה": הבכיר שקיבל הלוואה של 800 אלף שקל לרכישת רכב יוקרה

דוחות חברת המימון שוהם מגלים כי היא העמידה הלוואה גדולה לרכישת רכב למנהל הסיכונים שלה, בכפוף לשיעבוד אותו רכב בשווי 1.4 מיליון שקל • "הרכב נמכר, וההלוואה הוחזרה"

אילוסטרציה: shutterstock
אילוסטרציה: shutterstock

ענף האשראי החוץ־בנקאי ידע לא מעט טלטלות בשנה החולפת, ודוחות החברות הפועלות בתחום שפורסמו בימים האחרונים מספקים לא מעט נורות אזהרה לגבי הרעה במצב הלווים, שבאה לידי ביטוי בעלייה בהפרשות להפסדי אשראי.

ראיון | נגיד בנק ישראל: "השקל התנתק מהשווקים הפיננסים בחו"ל והוא בפיחות עודף של מעל 10%"
כלכלנים מגיבים להודעת בנק ישראל; "לא פוסלים עליית ריבית אחרי החגים"  

סיפור פחות שגרתי עולה מדוחות חברת המימון שוהם ביזנס, בניהול בעל המניות העיקרי שלה (36%) אלי נידם. מתברר כי אחד מבכיריה, מנהל הסיכונים בחברה אייל מנסור, נטל ממנה בחודש מאי הלוואה בהיקף של 800 אלף שקל, תוך שהוא מעמיד כבטוחה רכב יוקרה שנרכש באמצעות ההלוואה, בשווי של 1.4 מיליון שקל.

"נשארה יתרה קטנה של 20 אלף שקל"

ההלוואה שניתנה למנסור הוגדרה לפי דוחות שוהם ביזנס כהלוואה קצרת מועד שניתנה ב־32 תשלומים של 25 אלף שקל. הדירקטוריון וועדת הביקורת אישרו את ההלוואה שנושאת ריבית פריים (6.25% כיום). ההטבה שהוענקה לו לעומת אשראי שמעניקה החברה בתנאי שוק לגורמים חיצוניים, הוערכה ב־100 אלף שקל.

בוועדת הביקורת ובדירקטוריון שוהם ביזנס נימקו את ההחלטה בכך שמדובר ב"נושא משרה חשוב מאוד לחברה, כאשר ההלוואה הינה קצרת מועד ותנאי ההטבה אינם בהיקף משמעותי לחברה". מנסור נמנה עם מייסדי שוהם, ומתואר כ"בעל ניסיון של מעל 15 שנים בתחום ניכיון הצ'קים, ואחראי על ניהול הסיכונים לצד פיתוח האסטרטגיה השיווקית של החברה".

בשיחת הוועידה שקיימה החברה בתחילת השבוע עם משקיעים, לאחר פרסום הדוחות הכספיים, אמר המנכ"ל נידם כי "אייל קיבל בזמנו הלוואה לרכישת רכב, ומאז הוא מכר את הרכב והחזיר את ההלוואה. נשארה יתרה קטנה של 20 אלף שקל שאמורה להיפרע בחודש הקרוב".

צמחה בהכנסות אך הגדילה ההוצאות להפסדי אשראי

שוהם ביזנס, הנסחרת בבורסה מאז אמצע 2016, פועלת בענף המימון החוץ־בנקאי תוך התמחות בניכיון צ'קים ומתן הלוואות לצרכי הון חוזר. מנייתה ירדה ב־12 החודשים האחרונים בכ־32%, ומשקפת שווי שוק נוכחי של כ־191 מיליון שקל.

את המחצית הראשונה של 2023 סיכמה שוהם ביזנס עם עלייה של 45% בהכנסות המימון נטו, שהסתכמו ב־41 מיליון שקל. בדומה למגמה בענף, ההוצאות בגין הפסדי אשראי תפחו והסתכמו ב־9.1 מיליון שקל למול 1.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה. החברה הסבירה זאת בגידול בהפרשות לנוכח התנאים המאקרו כלכליים. בשורה התחתונה עלה הרווח הנקי במחצית ב־15% והסתכם ב־19.5 מיליון שקל.